Planetaarisen palvelun aaltojakso

Tzolkinin tärkein periodi ja toimintamoduli on aaltojakso. Se käsittää kolmetoistavaiheisen aihion jonka kautta neliulotteisen todellisuuden järjestys on luotavissa uudelleen.

Tzolkinissa sen kautta voidaan mitata eripituisia aikajaksoja. Kun kin-yksikön arvoksi annetaan yksi päivä, on pienin aaltojakson pituus 13 päivää. Jos fraktaalisesti laajennamme yhtä kiniä antamalla sille arvon 28 päivää, saamme aaltojakson jonka pituus on 13 kuuta. Näin saamme 364 päiväisen vuoden joka on myös Dreamspell-kuukalenterin perustana.

Aaltojakso - Astro.fi

13 aaltojakson sointua prosessoivat luomisen kolmeatoista vaihetta.

Ihminen joka tietää oman galaktisen nimensä, pystyy soinnun perusteella paikallistamaan sijaintinsa Tzolkinissa oman aaltojaksonsa sisällä, sekä löytämään siihen liittyvän tehtävän. Kaikilla samaan aaltojaksoon syntyneillä on yhteinen taustalla vaikuttava agenda, joka hienovireisesti tuo pyrkimyksiin samansuuntaisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Aaltojakso ei ole pelkästään ajanjaksottaja. Se esittelee 13 soinnun kosmologian moniulotteista olemusta ja on ymmärrettävissä erillisenä muista Dreamspellin osatekijöistä. Sen yksiköt kuvaavat värähtelyperusteista todellisuutta ja sen luovaa järjestystä, joka on luonteeltaan painoton ja spektrinen. Materiaan ja lineaariseen ajatteluun kytketyille kolmiulotteiselle todellisuudelle neliulotteinen malli on elvyttävä ohjaava voima, joka on kuitenkin historian aikana jätetty huomioimatta.

Aaltojakson rakenne koostuu kahdesta portista, kahdesta tornista ja yhdeksästä kammiosta. Jakson ensimmäinen kin antaa nimen koko periodille. Soinnusta yksi alkaen aina sointuun kolmetoista asti, aaltojakson yksiköt siirtävät energiasisältöään kumulatiivisena voimana eteenpäin.

Aaltojakson olemus on G-muotoon kiertyvä spiraali, joka täyttyessään palaa alkuun ja aktivoituu aina uuteen luomisen tarkoitukseen. Aaltojakson käyttövoimana toimii tietoisuus, joka on kohdennettu tiettyä luomisen tarkoitusta varten. Siksi meidän on muistettava soveltaa kaikkea sitä tietoa ja ymmärrystä, mitä meillä on ajatuksen voimasta.

Jatka eteenpäin ja tutustu lisää!

Dreamspell-uniloitsu

Dreamspell on nykyajan ihmiselle sovellettua mayatietoutta. Sen on kehittänyt Amerikkalainen taidehistorian tohtori Jose Arguelles. Mayojen jättämät viitteet galaktisen koodin olemassaolosta johtivat hänet Tzolkiniin yhdistyvän seurantajärjestelmän jäljille, jonka tarkoitus oli löytää korrelaatiot maansyklien ja aurinkokuntamme muiden planeettasyklien välille.

Lue lisää Dreamspell-uniloitsusta!