Maya-termejä

Maya-termejä - Astro.fi

Kin: Mittayksikkö. Aurinko. Päivä. Energian aalto-ominaisuuksien harmoninen perusyksikkö.

Tzolkin: Päivien luku. 20 symbolin ja 13 soinnun muuntelutaulukko. Luo perustan kaikille muille kalentereille. Galaktinen fraktaalimallintaja.

Aurinkosymboli: Fyysisen kehitystien kuvaus. Mitta, energian muotoa luova periaate joka jakautuu 20 erilaiseen arkkityyppiseen tietoisuuden ilmentymään.

Sointu: Henkisen kehitystien kuvaus. Liike, elämän luomistyöhön aktivoitu periaate joka jakautuu 13 erilaiseen luomisen värähtelymalliin.

Harmonia: Neljän peräkkäisen symbolin muodostama kokonaisuus. Luovat eri suhteiden perustavat värikoodimallit. Tzolkin sisältää 65 harmonia-ajoa.

Värikoodit: Punainen aloittava kin, Valkoinen jalostava kin, Sininen muuntava kin, Keltainen kypsyttävä kin.

Aikasolut: 20 symbolia voidaan jakaa viiteen aikasoluun. Kaikki aikasolut sisältävät 13 värikoodattua harmoniaa. 1. Syöttö. 2. Varasto. 3. Prosessi. 4. Tulostus. 5. Matriisi

Aaltojakso: Kolmentoista yksikön muodostama jakso. Tzolkin sisältää 20 aaltojaksoa. 13 soinnun kosmologian perustava ilmaisu.

Linna: Tzolkin koostuu viidestä linnasta, joissa kussakin on 52 kiniä. Neliulotteisen ajan rakenteen malli. Ryhmittyvät neljään ilmansuuntaan ja keskustaan vastapäiväisellä virtaussuunnalla.

Genesis: 26 000 vuotta kestävä galaktinen aurinkovuosi sisältää kolme voimankohotusjaksoa. Lohikäärmegenesis, Apinagenesis ja Kuugenesis.

Vuodenajat: Tzolkinissa on neljä galaktista vuodenaikarotaatiota, kussakin 65 kiniä. Käärmeen, Koiran, Kotkan ja Auringon vuodenaika. Vuodenajat operoivat viidennen ulottuvuuden järjestystä Tzolkinin 260 kinin kierrokseen.

Dreamspell: Uniloitsu. Jatkuvasti kehittyvä mielenteknologian ilmaisu. Maya-astrologia on yksi sen käyttöönoton muoto.

Telektonon: Dreamspell tahdistustyökalu. Yhteenvirittäytymismalli luonnon, maailmankaikkeuden ja itsen kanssa.

Kuukalenteri: 13 kuukautta sisältävä kuu-aurinko kalenteri, jossa on 28 päiväiset kuukaudet. Biotelepaattisen rytmin ajallinen demonstraatio.

Vihreä päivä: 25.7. Päivä ajan ulkopuolella. Universaali läsnäolon päivä: ”universumi ja minä olemme yhtä”

Harmoninen konvergenssi: Arguellesin käynnistämä 25- vuotisen siirtymäajan tiedostumispiste 16–17. elokuuta 1987, 26 000 vuoden syklin loppuunsaattamiseksi 2012. Viimeinen fraktaali vuoteen 2013.

Talvipäivän seisaus 21.12.12: Galaktisen aurinkovuoden päätös ja uuden syklin alku.

Hunab Ku: Auringon ulkopuolisen elämän perusta, galaktinen ydin. Liike ja Mitta prinsiippien gravitaatiollinen keskus.

Peruskohtalonkuva: Syntymäajan mukaan laskettu viiden symbolin muodostama kokonaisuus.

Maaperhe: Viisi neljän symbolin ryhmää. Määrittelevät mm. vaihtuvien vuosi-energioiden laadun.

Harmoninen resonanssi: Myötävärähtelyä, uudelleen sointumista. Edellyttää virittäytymistä ulkopuolelta tulevan voiman taajuudelle, esimerkiksi informaation tiedostamiseksi ja sen vastaan ottamiseksi. Telepaattisuuden periaate.