Maya-kohtalonperhe

Kohtalon Perhe - Astro.fi Kun maya-astrologinen syntymäenergia on saatu selville, voidaan sen ympärille muodostaa neljän muun eri suunnista vaikuttavan symbolin kokonaisuus. Tästä viiden merkin ryhmästä käytetään nimeä kohtalon perhe.

Koko elämän olemme tämän voimakentän vaikutuksessa, sillä se edustaa niitä kasvamisen ja itsetiedostumisen eväitä, joita olemme tulleet oppimaan ja käyttämään. Kuitenkin kaikkein vahvin suhde meillä on aina kuvion keskellä olevaan galaktiseen syntymäsignatuurimme. Se luo lähtökohdan maya- astrologiselle elämänkohtalollemme.

Hakemalla elämässäsi vaikuttavien ihmisten mayanimiä, voit tarkastella millaisissa suhteissa he vaikuttavat omaan perusenergiaasi, joka suoraan tai värilaatunsa kautta. Nuo keskinäiset värilaadut ovat:

  • Valkoiset ja keltaiset sekä punaiset ja siniset kertovat vastavoimaisesta suhteesta.
  • Valkoiset ja punaiset sekä siniset ja keltaiset kertovat toisiaan vahvistavasta suhteesta.
  • Valkoiset ja siniset sekä punaiset ja keltaiset kertovat okkultista, henkisestä suhteesta.

Jos seuraat maya-ajanlaskua, voit samaa kaavaa käyttämällä verrata oman perusvoimasi suhdetta myös vallitseviin päivien energioihin.

Syntymäenergia

Elämäntehtävää kuvaava perusvoima, joka toimii luomistyösi lähtökohtana. Keskipiste kaikelle toiminnalle ja tietoiselle läsnäololle. Position voimalause: Minä Olen tietoisuus joka luo.

Opastavavoima

Tiennäyttäjä, joka kohdistaa tarkkaavaisuuttasi keskeisempiin asioihin. Aina samaa värilaatua perusvoiman kanssa. Position voimalause: Minä Olen tietoisuus jolla on tarkoitus.

Tukevavoima

Kasvua vahvistava ja voimaa antava energia. Yhteenkuuluvuuden tunteita herättävä aspekti. Position voimalause: Minä Olen tietoisuus joka lepää.

Vastavoima

Elämänoppituntia edustava haastava energia. Muistuttaa asioista joita olet tullut kokemaan ja oppimaan. Position voimalause: Minä Olen tietoisuus joka kohtaa.

Okkulttivoima

Edustaa piilotajuista henkistä energiaa, joka voi yllättää. Haasteena on löytää kanavia tuoda henkinen potentiaali tietoiselle tasolle ja käytännön elämään. Position voimalause: Minä Olen tietoisuus joka syntyy uudelleen.

Maya kohtalonperheen akselit ja painopisteet

Tutustu miten kohtalonkuvan akseleita ja painopisteitä tulkitaan!

Tutustu lisää