Käyttöehdot

Astron Internet-sivujen käyttämistä koskevat nämä käyttöehdot, joihin kehotamme tutustumaan ennen sivuilla vierailemista.

1. Tekijänoikeudet
2. Vastuunrajoitukset
3. Vastuu annetuista tiedoista
4. Tietojen tallentaminen
5. Muut ehdot

1. Tekijänoikeudet

Copyright © Astrologiakeskus ki-life 2008. Näiden Internet-sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Astrologiakeskukselle, ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Astrologiakeskuksen erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty. Tietojen säilyttäminen omalla tietokoneella tai tulostaminen henkilökohtaista käyttöä varten on sallittua.

2. Vastuunrajoitukset

Näillä Internet-sivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää Astrologiakeskuksen sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sivuilla olevaa yleisluonteista tietoa ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisiin tapauksiin. Tarkempaa tietoa tarjottavista tuotteista ja palveluista saa puhelimitse tai sähköpostilla.

Internet-sivuilla julkaistut tekstit, kuvat ja muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä, eikä Astrologiakeskus vastaa niiden toimivuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla voi olla linkkejä muihin kuin Astrologiakeskuksen palveluihin. Astrologiakeskus ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista.

Astrologiakeskus ei vastaa Internet-sivujen oikeudettomasta muuttamisesta tai käyttäjien lisäämistä teksteistä tai kirjoituksista aiheutuneista vahingoista. Astrologiakeskus ei vastaa kuluista, menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu näiden Internet-sivujen käyttämisestä taikka käyttömahdollisuuden tai tietojen menetyksestä tämän palvelun käytön yhteydessä.

3. Vastuu annetuista tiedoista

Sivujen käyttäjä vastaa Internet-sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.

4. Tietojen tallentaminen

Astrologiakeskukselle on oikeus tallentaa ja analysoida Internet-sivuilla asiointia koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Astrologiakeskus voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta osapuolilta. Kerätystä tiedosta ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

5. Muut ehdot

Astrologiakeskuksella on oikeus muuttaa Internet-sivujen sisältöä tai käyttöehtoja taikka lakkauttaa palvelu. Astrologiakeskuksella on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. Sovellettava laki Astrologiakeskuksen ja Internet-sivujen käyttäjän väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.