Mitä Maya on?

Maya-kulttuuri kukoisti Väli-Amerikassa ajanlaskumme alun molemmin puolin. Mayat olivat asiantuntijoita ajasta, taivaankappaleista, niiden välisistä suhteista ja liikkeistä.

Mitä on Maya? Astro.fi

Arkeologit ovat löytäneet mayojen pyramidien ja temppeleiden sijaintipaikoista yhteyksiä ajan ja taivaankappaleiden seuraamiseen. Mayat pääsivät ilman teknisiä laitteita tarkkuuteen, jota nykyajan tiedemiehet suuresti ihmettelevät ja ihailevat.

Hinnoiteltu aikamme

Länsimaisen käsityksen mukaan aika liikkuu suoraviivaisesti. Näin meille syntyy illuusio menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Nykyinen, Babyloniasta peräisin oleva ajanlaskumme, perustuu tähän lineaariseen ajatteluun. Aikamme on pilkottu sekunteihin, minuutteihin ja tunteihin. Palkkatyön kautta se on sidottu myös rahaan - toisin sanoen: olemme joutuneet ajan vangeiksi.

Ajan syklisyys

Mayat ymmärsivät ajan paljon laajemmassa merkityksessä. He näkivät ajan liikkeen tässä ja ikuisesti liikkuvina sykleinä. He tiesivät, että maan ja taivaan liikkeet noudattavat ympyrän muotoa. Maa kiertää akselinsa ympäri joka päivä. Kuu kiertää maata ympyrän muodossa. Maa kiertää aurinkoa ja aurinkokunta kiertää linnunrataa ympyrässä.

Mayat ajattelivat, että muun luonnon tapaan ihmisen elämässä tietyt asiat toistuvat samankaltaisina ajan pyörässä. Mayojen tiedetään aikanaan seuranneen ainakin seitsemäätoista eri kalenteria. Kullakin kalenterilla oli oma käyttötarkoituksensa. Kalenterit auttoivat tutkimaan ihmisen suhdetta paitsi aurinkoon ja kuuhun, myös esimerkiksi Venukseen, Siriukseen, Orioniin ja Pohjantähteen. Mayat näkivät ajanjaksojen luonteen kalentereiden avulla ja käyttivät tietoa asioitten profeetallisessa ennalta näkemisessä. Heidän kerrotaan tienneen mm. espanjalaisten valloittajien tulemisen etukäteen.

Kohti luonnollista rytmiä

Mitä me sitten voimme saada mayojen ajanlaskusta ja kalentereista? Jos haluamme - ajanlaskun ja kalentereiden avulla voimme rytmittää oman elämämme ajan kulloisenkin laadun mukaisesti. Näin tekivät muinaiset kansat, jotka elivät sopusoinnussa luonnon ja itsensä kanssa. Voimme myös oppia ymmärtämään päivien ja pitempien ajanjaksojen luonnetta kokonaisvaltaisemmin.

Mayojen mukaan jokaisella päivällä ja vuodella on oma laatunsa ja merkityksensä. Se ilmenee tiedon, tunteiden ja elämysten muodossa ns. energiana. Voimme käyttää kalenterin seuraamisessa kaikkia aistejamme ja olemuksemme tasoja, intuitiota, tunnetta, taiteellista luomisvoimaamme ja älyämme.

Tutustu Maya-astrokalenteriin

Mayojen mukaan jokaisella päivällä ja vuodella on oma laatunsa ja merkityksensä. Se ilmenee tiedon, tunteiden ja elämysten muodossa ns. energiana. Rakentaaksemme vuorovaikutussuhteen kalenterin sisältämään syvällisempään tietoon, on meidän opittava käyttämään kaikkia aistejamme ja olemuksemme tasoja, intuitiota, tunnetta, taiteellista luomisvoimaamme ja älyämme. Seuraamalla päivien vaihtuvia energioita ja tutustumalla merkkien perusolemukseen voit alkaa hahmottamaan niiden kautta myös aivan omaa symbolisisältöä.
TUTUSTU MAYA ASTROLOGISEEN KALENTERIIN TÄSTÄ

Maya-astrologinen Elämän Olosuhdetulkinta

Tulkinta kertoo keskeisimpien positioiden valossa Maya symbolisi taustalla vaikuttavista taustaenergioista. Se tuo esiin niitä herkempiä nyansseja, jotka kokonaisuuden summana resonoivat olemuksessasi. Katso mm. mitä tunnetilaa olet tähän inkarnaatioosi tullut työstämään.
TUTUSTU LISÄÄ MAYA ASTROLOGISEEN TULKINTAAN ELÄMÄN OLOSUHTEISTA

Maya-astrologinen Elämäntulkinta

Maya-astrologinen Elämäntulkinta on henkilökohtaisen mayatietouden perusta. Luonnekuvauksena se antaa hyvän kokonaiskuvan olemukseesi vaikuttavista voimista, viiden kohtalonkuvaasi vaikuttavan mayasymbolin välityksellä. Tästä tulkinnasta saadun tiedon avulla saat myös enemmän irti maya-astrokalenterista, koska tällöin voit peilata kohtalonkuvasi merkkejä kunkin päivän vallitsevaan energialaatuun.
TUTUSTU LÄHEMMIN MAYA ASTROLOGISEEN ELÄMÄNTULKINTAAN TÄSTÄ

Mayana nykyajassa?

Mayat ja heidän muinainen kulttuurinsa voi pikaisesti ajateltuna tuntua meille vieraalta ja kaukaiselta. Kuitenkin heidän henkiseen perintöönsä liittyvät saavutukset ovat globaalia kollektiivista tietoutta.

Tutustu lisää!