Mayana nykyajassa

Mayat ja heidän muinainen kulttuurinsa voi pikaisesti ajateltuna tuntua meille vieraalta ja kaukaiselta. Kuitenkin heidän henkiseen perintöönsä liittyvät saavutukset ovat globaalia kollektiivista tietoutta.

Mayana nykyajassa - Astro.fi

Kulttuuritaustoista riippumatta mayat puhuttelevat juuri älykkyydellään ja historiansa paradokseja pullistelevilla, mieltä kiehtovilla käänteillään. Pelkkä älyllinen analysointi tuntuu vain lisäävän avoimia kysymyksiä heidän tarkoitusperistään. Mutta mayat olivat illuusion mestareita ja kosmisesti informoituja ajan navigaattoreita. He tuskin halusivat itse tulla muistetuiksi. Sen sijaan he jättivät meille jotain sellaista, jonka tiesivät tulevan tarpeelliseksi ja arvokkaaksi tulevaisuudessa.

Mayatietoisuus

Mayatietoisuus herää uudelleen oikeanlaisen mielentilan ja ymmärryksen kera. Vanhojen sielujen mayamuistia on aktivoitu voimallisemmin jo 1980-luvulta lähtien. Nykymayana oleminen on määriteltävissä samaistumisena sisäiseen identiteettiin, joka kerros kerrokselta purkaa harhanverhoja persoonan ja egokeskeisen elämänlaadun ympäriltä. Perimmäinen kysymys on itsen löytämisestä, mikä ei päämääränä juuri eroa muiden henkisten oppisuuntien tavoitteista. Hengen on voitettava aine, alempien mielenkerrosten antauduttava valaistuneemman ylemmän mielen ohjaukseen. Juuri siksi valmistava materiakeskeinen tie on tuonut meidät tähän hetkeen.

Maya minussa

Uuden ajan mayoina pohdimme olemistamme, uskomme ja uskomuksiemme perusteita. Toteutuvatko sydämemme toiveet, miten palvelemme ja kuka oikeastaan olen? On selvää, että tämän sisäisen olentomme kirkastamiseksi tahtoamme koetellaan. Tarvitaan Soturin symboloimaa rohkeutta ja päättäväisyyttä tehdä oikeita kysymyksiä. Sillä vastaukset, ne ovat jo meillä.

Ajan illuusio

Olevaisuus ympärillämme on jatkuvassa muutoksessa vaikka emme sen vaikutuksia aina huomaisikaan. Katsomalla peiliin voimme kuitenkin havaita yhden väistämättömän, ikääntymisen aiheuttaman muutoksen, sillä aineen maailmassa aika on armoton fyysiselle käyttövälineellemme. On tosi asia, että vain hengentasoilta voimme tavoittaa jotain pysyvää, aitoa ja alkuperäistä jolle aikakaan ei mahda mitään.

Tätä sisäistä itseä kohti maya-astrologian elementit virittävät suuntaviittojaan. Tässä elämäntulkinnan soinnut ja symbolit voivat vastata avoimen mielen kutsuun, sillä niiden olemus kumpuaa samasta ajattomuuden alkuperästä kuin ihmisenkin. Siksi maya-astrologista kohtalonkuvan asetelmaa on lähestyttävä enemmän sydämellä kuin järjellä.

Tutustu Maya-astrokalenteriin

Mayojen mukaan jokaisella päivällä ja vuodella on oma laatunsa ja merkityksensä. Se ilmenee tiedon, tunteiden ja elämysten muodossa ns. energiana. Rakentaaksemme vuorovaikutussuhteen kalenterin sisältämään syvällisempään tietoon, on meidän opittava käyttämään kaikkia aistejamme ja olemuksemme tasoja, intuitiota, tunnetta, taiteellista luomisvoimaamme ja älyämme. Seuraamalla päivien vaihtuvia energioita ja tutustumalla merkkien perusolemukseen voit alkaa hahmottamaan niiden kautta myös aivan omaa symbolisisältöä.
TUTUSTU MAYA ASTROLOGISEEN KALENTERIIN TÄSTÄ

Maya-astrologinen Elämän Olosuhdetulkinta

Tulkinta kertoo keskeisimpien positioiden valossa Maya symbolisi taustalla vaikuttavista taustaenergioista. Se tuo esiin niitä herkempiä nyansseja, jotka kokonaisuuden summana resonoivat olemuksessasi. Katso mm. mitä tunnetilaa olet tähän inkarnaatioosi tullut työstämään.
TUTUSTU LISÄÄ MAYA ASTROLOGISEEN TULKINTAAN ELÄMÄN OLOSUHTEISTA

Maya-astrologinen Elämäntulkinta

Maya-astrologinen Elämäntulkinta on henkilökohtaisen mayatietouden perusta. Luonnekuvauksena se antaa hyvän kokonaiskuvan olemukseesi vaikuttavista voimista, viiden kohtalonkuvaasi vaikuttavan mayasymbolin välityksellä. Tästä tulkinnasta saadun tiedon avulla saat myös enemmän irti maya-astrokalenterista, koska tällöin voit peilata kohtalonkuvasi merkkejä kunkin päivän vallitsevaan energialaatuun.
TUTUSTU LÄHEMMIN MAYA ASTROLOGISEEN ELÄMÄNTULKINTAAN TÄSTÄ

Jatka eteenpäin ja tutustu lisää!

Mayojen nousu Mesoamerikassa alkoi noin 300 jKr. kestäen aina kulttuurin huippukauden äkilliseen romahdukseen vuoteen 830 asti. Nimitystä Mesoamerikka käytetään lähinnä arkeologisena käsitteenä, jolla ei ole tarkkaa maantieteellistä sisältöä..

Tutustu Mayamaahan