Tekijänoikeudet

Copyright © Astrologiakeskus ki-life 2008. Näiden Internet-sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Astrologiakeskukselle, ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Astrologiakeskuksen erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty. Tietojen säilyttäminen omalla tietokoneella tai tulostaminen henkilökohtaista käyttöä varten on sallittua.