Muutoksia ja uusia lentoonlähtöjä

Kirjoitettu: 29.3.2018


Koiran neljäs vuodenaikavaihe ja siirtyminen Kotkan vuodenaikaan 3.4.18

Koiran vuodenajan päättävä spektraalijakso (29.3–2.4) osuu tällä kertaa pääsiäisen pyhiin, aivan kuin korostaakseen pääsiäisenajan ja hiljaisen viikon Via Dolorosaa. Koira omaa tähän Ylösnousemuksen juhlaan varsin yhtenevän näkemyksen, eikä se edes halua päästä itseään helpolla. Kehityksen portinvartijan ominaisuudessa sen osoittamat vaatimukset itseä kohtaan ovat tiukat, mutta oikeudenmukaiset, eikä se enää tietoisesti halua uhmata omaa kohtaloaan. Myös ymmärrys vastoinkäymisten merkityksestä nousee uuteen valoon. Elämänilo ja tarkoitus on löydettävissä uudelleen, kun kärsimyksenä koetut asiat pystytään käsittelemään osana omaa kehitysprosessia. Koiran vuodenajan päättyminen tarkoittaa, että hyvinvoinnin ylläpitämiseksi jonkinasteisen muodonmuutoksen toteuttaminen voi olla välttämätöntä.

Kaikki se mikä edustaa itsellesi ylimääräistä tai turhaa painolastia on nousemassa selkeämmin tunnistettavaksi. Se mikä vielä hetki sitten oli hyvää ja tyydytytystä tuottavaa, ei välttämättä anna enää samaa signaalia. Niin itsessä kuin itsen ympärillä tapahtuvat toiminnot huutavat vaihtelunhalua ja uudistumista. Varsinkin mieli ja keho kaipaavat vapauttavaa kevennystä. Vähemmän voikin olla huomattavasti enemmän, kun puhutaan elämänlaadusta. Valikoiva, omasta tahdosta tapahtuva luopuminen on tässä muutosvaiheessa haastajan roolissa, mutta mitä se omalla kohdalla voisi tarkoittaa? Vapauden tunteet ovat voimistumassa ja näinä koiran vuodenajan viimeisinä päivinä kannattaa ainakin havainnoida menneisyydessä kaulaan unohtuneita talutushihnoja. Jos niitä sattuu löytymään, mieti onko näille juoksunaruille mitään järkeviä perusteita?

Kansanperinteessä kiirastorstaina keskityttiin kaikenlaisen pahansuopuuden ja pahojen silmien poisajamiseen pihapiiristä. Näin raivattiin tilaa uudelle alulle ja onnekkaammalle tulevaisuudelle. Spektraali Koiran muutosvaihe ei kuitenkaan halua, että sidot uskosi tai onnesi tulevaan tai menneen elämän tapahtumiin. Pelko, jota edeltävän periodin aikana kuorittiin auki, on ollut välttämätön matkakumppani rakkauden tunteiden esiin saattamisessa. Näin pelkojen aktivoima varovaisuus pystyi luvan kanssa pukeutumaan mielenviisaudeksi ja pitämään kehosi turvassa ja toimintakykyisenä. Luonnollisena tunteena se on kaikessa yksinkertaisuudessaan auttanut rakastamaan itseäsi. Spektraali periodi kuitenkin hajottaa tuon turvan tarpeen osoittamalla epävarmuuksien ja pelkojen tosiasiallisen voimattomuuden. Omavoimaisuus ei voi ainaisesti pysyä pelon rajaamassa aitauksessa. Sisäinen lujuus ja ehkä vielä piilevinä odottavat voimat löytyvät nyt kohtaamalla ja tekemällä tietoisia liikkeitä mukavuusalueen ulkopuolelle. Jakson tarkoitus on myös auttaa ymmärtämään hetkellisen kaaoksen ja hallitsemattomuuden tunteiden kautta, etteivät kaikki langat voi jatkuvasti olla omissa käsissä. Tunteet ovat nyt arvokkaampia kuin tieto, luottamus vahvempaa kuin pelkkä usko. Minä muistan, kykenen ja osaan ovat periodin voimamantroja, joilla valinnanpaikat ja niiden pohjalta käynnistyvät muutokset realisoidaan.

Koiran reviiri on laajentumassa Kotkan siivillä globaalimpaan ja jopa solaariseen mittakaavaan, jossa elinpiirin laajuus ja avaruuden äärettömyys voidaan hahmottaa aistikartalle. Laajentuva tila ja tietoisuus herättävät kuitenkin pian vastakohtaisen tarpeen palauttaa tuo vapauden tuoma ymmärrys takaisin maaelementin käytäntöihin, mutta ei samana, vaan omannäköisenä, entistä kehittyneempänä, tuoreempana ja joustavampana. Koiran vuodenaikana tuo vastaava kehitys on äskettäin tapahtunut juuri toisinpäin. Sen emotionaalinen suhtautuminen keskittyi enemmän muodon luomiseen ja tilan hallintaan, ja siihen kuinka omaa palvelutehtävää voi toteuttaa mahdollisimman täydellisesti. Silti kaipuu ja visiot vapaudesta ja syvemmistä sielunliikkeistä eivät jättäneet rauhaan, vaan nostivat haaveilevaa katsetta kohti horisonttia.

Kotkan vuodenaika ei pelkästään kehota unelmoimaan vapaudesta. Se tietää ja vahvistaa mielikuvaa siitä, että sisimmässämme olemme jo kaikki täydellisen vapaita olentoja. Kotkan haaste on kuinka tuota vapautta voi luoda muotoon ja soveltaa aineellisen maailman käytäntöihin, eli tuoda se materian osaksi kaikkiin ihmissuhteisiin, tunteisiin, ajatuksiin, sanoihin, tekoihin.

Käynnistyvän Kotkan vuodenajan horisonttiin onkin nousemassa uusia ja mieltä kietovia yksityiskohtia, jotka odottavat ennakkoluulotonta kopinottajaa, joka myös uskaltaa tarttua näihin ajastaan edellä oleviin mahdollisuuksiin. Epävarmuuksista irtipääseminen on siksikin tärkeää, koska juuri ne voivat estää näiden visioiden kohdistumisen omaan näkökenttään. Mahdollisuuksiin joita ei näe, ei voi tarttua. Vapauden käyttöönottaminen tuo liikkumavaraa ja avaa tilaisuuksia toteuttaa itseä luovasti, koska katselu- ja lähestymiskulma voidaan hakea aivan mistä tahansa.

Maya-astrologi Esa Hyppönen