Solaarinen Jaguaarin kuu 7.3 - 3.4 2018

Kirjoitettu: 7.3.2018

Kuukalenterin seuraavaa 28 päivää hallitsee Solaarinen Jaguaari. Jos olisi nimettävä vain yksi mayoille merkittävä eläinhahmo, niin valinta eittämättä kohdistuisi juuri jaguaariin. Vaikka Sulkakäärme edusti mayakansalle vahvaa myyttistä jumaltarua, olivat erilaiset jaguaarin nimimuunnokset yleisiä kautta mayamaan. Niitä myös kaiverrettiin ahkerasti steeloihin ja pyramideihin.  Arvostettujen päälliköiden ja shamaanien arvonimistä löytyy usein maininta balam; Jaguaarijumaluus, Jaguaarin Henki.

Yhdeksäs eli Solaarinen kuukausi edustaa 90 asteen suunnanmuutosta ajanvirrassa, selkeää käännettä energian liikkeessä. Nyt kysymys ei ole pelkästään muodon eheydestä vaan tason ja taajuuden laajemmista muutoksista, joiden seurauksena tasapainoa saatetaan määritellä ja hakea uudelleen. Jotain uutta kulmaa tai käännettä ollaan hahmottamassa tai tuomassa näkyviin nykyiseen olemisen tilaan. Aikeet sykkivät ja voimistuvat sen myötä, kuinka hyvin pääsemme samaan frekvenssiin asioiden kanssa, joihin meitä johdatetaan tai mihin huomiomme pyrkii kohdistumaan.  Näin luova prosessi haastaa tutkimaan tarkoitusperiämme. Mikä herättää tahtotilan ja kaipuun ja olisiko vauhtia syytä hidastaa vai nopeuttaa? Toimeen tarttuminen voi olla vailla viimeistä vahvistusta antavaa signaalia, jolla on voima kumota esteinä esiintyneet elementit.

Tämän kuukauden aikana olisi myös hyvä miettiä millaista atmosfääriä haluamme hengittää ja millaisista vaikutteista kerätä aineksia omaan olemisen tapaamme. Se kehottaa tarkastelemaan samaistumisen astetta ja varsinkin sen lähdettä. Näin siksi, että muutokset tunnetasolla kykenevät muuttamaan myös kaikkea sitä mitä voimme nähdä ja havainnoida omasta näkökulmastamme. Tietoinen tahto mukautua nykyisestä poikkeavaan värähtelytasoon voi viedä sisään johonkin sellaiseen, jota ei aiemmin ole ollut mahdollista tai tarkoituksenmukaista lähestyä.  Solaarinen jaguaari onkin avaamassa meille ikkunoita uusiin tuntemisen, kokemisen ja olemisen tiloihin.

Jaguaari avaa tietä kyvykkyyden tiedostamiseen ja potentiaalien hyödyntämiseen. Tavallaan se opettaa lepäämään omassa tutussa fyysisyydessä ja nauttimaan siitä ilman pienintäkään häpeää tai pelkoa.  Rakkauden primitiivisyys, sydämen villeys ja soturin mentaliteetti voivatkin johdattaa jaguaarin selkään hypänneet mielenkiintoiselle matkalle. Tätä kuuta ei suotta sanota onnekkaaksi, mutta kuten usein, tämäkin onni on ansaittava. Ja sen voi ansaita päättämällä elää sen todeksi. Jaguaarinpolku kutsuu esiin sisäisen soturin rohkeutta, sillä se johdattaa kohti tuntematonta viidakkoa ja ääniä jotka kyseenalaistavat reviirisi laajentumisen. Oikeastaan pelkojen värittämä ja aiemmin mieltä huolettanut pimeä voi jaguaarin ansiosta vetää entistä enemmän puoleensa, sillä mikään pimeys ei voi estää näkemästä tilanteen perimmäistä totuutta, jos sen haluaa nähdä.  Ja jaguaari haluaa. Se vie pimeimmästä pimeimpään vain tehdäkseen todeksi sisäisen aavistuksen, että ilmi tuomalla oman läsnäolonsa se voi valaista ja hallita jokaisen paikan ja mielensopukan, ja tulla sinuiksi olemuksensa eri puolien kanssa.

Mikään elementtikään ei ole tälle kissamaisenkuun matkalle vieras.  Kissarodulle epätyypilliseen tapaan jaguaari osaa nauttia jopa vedestä ja uimisesta ja tässä mielessä se kehottaa luopumaan lukkiutuneista ennakkokäsityksistä. Sille ketterä loikka veteen, puuhun tai saaliin kimppuun on vain loikka muiden loikkien joukossa. Siksi hetkelliset mielentilat saisivat jaksonaikana ratkaista enemmän kuin pelkät perinteet tai tottumukset, sillä kaavoihin kangistumalla moni asia voi jäädä kokematta. Toteutuakseen muutokset tarvitsevat nyt tilaa, vapautta ja tunnevirtauksen seuraamista.  Näiden myötä ajatukset saatetaan koota uudelleen entistä tarkoituksenmukaisempaan muotoon ja järjestykseen. Ilman jaguaarin notkeutta on myös vaikea hyödyntää valtaa ja voimaa positiivisten muutosten edistämiseksi.  Tarvitaan luovuutta, sekä oikeassa suhteessa niin päättäväisyyttä kuin nöyryyttä tiedostaa henkisten lainalaisuuksien olemassaolo.

Mihin vainu vetää ja mikä suhteesi ympäristöön on? Olisiko hetki tehdä itseä näkyvämmäksi, tiedostettavammaksi muille? Jos taas kulmahampaat ja veitsenterävät kynnet ovat jääneet esiin ilman aihetta, kannattaa miettiä olemuksen pehmentämistä. Vaikka seurasi houkuttaisi, reviirisi on saatettu merkitä vaaralliseksi lähestyä. Olisiko asialle tehtävä jotain?

Maya-astrologi Esa Hyppönen