Sytykkeitä sydämelle

Kirjoitettu: 16.2.2018

– Koiran toinen vuodenaikavaihe 17.2–8.3.18

Johtajuus ja lojaalisuus jatkavat Koiran vuodenajan toisen osion perusteemaa. Oletko jo havainnut asioita jotka houkuttavat liputtamaan puolestaan? Kutsu on voinut kuulua, mutta silti tietty epäileväisyys leimaa ilmapiiriä. Olenko valmis ja onko valittu suunta oikea? Mieltä voivat kaihertaa myös epävarmuuden tunteet, etteivät näkyvissä olevat asiat ole sittenkään aivan sitä miltä näyttävät.

Pohjoisen tapa lähestyä tilanteita analyyttisesti arvioiden, tarjoaa mahdollisuuden käydä suunnitelmat läpi vielä kerran ja varmistaa, että tiedot riittävät tarvittavien ratkaisujen tekemiseen. Tarkkuus ei ole siis pahasta ja asioiden läpivalaisuun olisi jaksettava nähdä vaivaa. Jotain on aidosti pyrkimässä näkyviin ja tuon työn eteen on saatettu panostaa jo kauan.  Sisimmässäsi kuitenkin tiedät kuinka on toimittava. Kaikki pelot viimehetken epäonnistumisesta on vain pyyhkäistävä pois mielenkartalta. Viimeinen silaus, esiripun nostaminen, ajatuksen ideaali muoto ja julkituominen, selkenevä mielikuva; kaikkeen tämän kaltaiseen vuodenaikavaihe kohdistaa huomiota. Pidä kuitenkin varasi, ettet juutu varmisteluinesi kokonaan paikoilleen. Liike saa hidastua, mutta ei pysähtyä.

Rakenteet oman luomistyön ympärillä ovat valmiit tukemaan seuraavalle tasolle nousemista.  Mitä siis koet tärkeäksi tai minkä haluat, ehkä kokonaan uutena asiana, omaksua osaksi itseäsi? Onko jotain pyrkinyt lähelle, tarjoten apua haasteen tai kumppanuuden muodossa?  Oli se mitä hyvänsä, liian avokätistä tai voimavaroja tuhlaavaa tyyliä on syytä aluksi välttää. Vaikka tunnepuolella palaisivat vihreät valot, kaikki historiasta nousevat taustatiedot haamuineen on päätöksiä tehdessä otettava huomioon. Jos jokin taho lupaa nopeaa ja mullistavaa muutosta, on siihen syytä suhtautua vähintäänkin epäilevästi. Sisällön kaikinpuolinen omaksuminen onkin kiirehtimistä tärkeämpää. Nyt yhdistellään loogista älykkyyttä, tilannetajua ja tunnerefleksejä. Sydämen asiat ovat ensisijaiset, mutta päätäkin tarvitaan. Tavoitteen hahmottaminen on keskeinen motivoija, auttaen valitsemaan oikeat välineet tilanteiden hallitsemiseen.

Sanonta kuuluu, että varovaisuus on viisautta. Jos olennaisin ja halutuin tavoite ei ole vielä näyttäytynyt, hiljaisuus palvelee varmasti paremmin kuin suurieleiset ja huomiota hakevat hankkeet. Tällöin kannattaa satsata perusasioiden kunnossapitoon ja jättää isommat riskit ottamatta. Liialla metelin nostamisella saatat ajaa asiaasi jopa väärään suuntaan.  Mieli virittyy näinä aikoina monista toisarvoisista asioista, mutta sydämen sytykkeiksi vaaditaan erityisempää ja aidompaa tavaraa.  Ja tämän kaltaisia herätteitä sykkivät koordinaatit on syytä ottaa nyt tarkasti talteen.

Maya-astrologi Esa Hyppönen