IDÄSTÄ POHJOISEEN

Kirjoitettu: 23.1.2018

Valmistautuminen Koiran vuodenaikaan (28.1–2.4.18)


Tzolkinin vuodenkierrossa Käärmeen itäinen vuodenaika on vaihtumassa pohjoiseen Koiran periodiin. Sen tehtävänä on muuntaa vielä vaistonvaraisina aaltoilevat ajatukset ja mielikuvat paremmin hallituiksi tunne-elämän ilmaisuiksi. Realismin haltuunottamiseksi uudelle järjestykselle luodaan nyt pysyväisluonteisempia rakenteita. Muodollisia hallintamalleja tarvitaan varsinkin käsitteellisten ajatusten ja ideoiden saattamiseksi toimintakuntoon. Mestariteos on olemassa, mutta se voi tarvita selkeämmät raamit tullakseen havaituksi sellaisena.


Vielä ennen vuodenajan vaihtumista viikon alkupuoli kuluu Käärmejakson loppuhuipentumassa, joka viiden päivän ajan (23.1- 27.1) setvii, karsii ja niputtaa kaikkea tapahtunutta ja olemisen yleistä tilaa. Missä mennään ja millaisin eväin? Muutos on tapahtunut, mutta mitä se omalla kohdalla tarkoittaa? Ilmassa on epävarmuuksia. Mahdollinen epävakaus on seurausta siitä, että elämänmenon spektraalinen läpivalaisu hajottaa asioita osiin ja tarkasteltaviksi, kannustaen siivilöimään talteen vain kokemusten arvokkainta sisältöä. Muu saa mennä ja vapautua mielenpäältä, mutta huomaa, että tuo muu voi olla paljon enemmän kuin mitä ensi tuntumalta ajattelit. Jokin ajatus tai tunne irtipäästämisestä ja luopumisesta on kiteytymässä, mutta mitä se on ja mihin kohdistuu, on sekin vain oman harkinnan ja huomiokyvyn analysoitavissa.


Polkujenpäät eivät siis automaattisesti yhdisty ja tunne hetkellisestä tuuliajolla olemisesta saattaa voimistua. Et ole eksyksissä, mutta suuntaa ja välietappia on syytä hakea, jotta liike ei loppuisi ja lamauttaisi paikalleen. Muuttuvat olosuhteet vaativatkin huolellista valmistautumista ja vain sinusta itsestäsi riippuu, näyttäytyykö tilanteesi tavallista paremmalta vai huonommalta. Valinnanmahdollisuus on olemassa ja tuo näkökulma kannattaa valita nyt viisaasti.


”Olisi pitänyt” ajattelun saa kuitenkin jättää pois laskuista! Mieli toki rypee mielellään surun ja epäonnistumisen tunteiden parissa, mutta mielen itsevaltiudelle ei saisi antaa nyt pienintäkään sijaa. Sen käsityskyky on rajallinen tai oikeastaan sillä ei ole lainkaan käsitystä siitä, mitä tai kuka olet. Palvelijana ja käyttöjärjestelmän omaisena instrumenttina mieli on alisteinen korkeammalle itsellesi, jolla on jo kaikki tieto siitä, mitä olet ja tarvitset. Pohjoinen Koiran vuodenaika voikin olla kuin hiljainen kuiskaus juuri tästä ikiaikaisesta tosiasiasta. Sen viileät tuulet työntävät tieltään sitä hämäränpeittoa, joka vielä toistaiseksi on ehkä estänyt näkemästä omaa totuutta kyllin selvästi. Pohjoisen viileys hakee siis esiin kaiken kattavaa selkeyttä. Se voi hidastaa liikettä ja kiteyttää ajatusta elämän perusasioiden ojennukseen saattamisesta. Selkeyden saavuttaminen pienelläkin sektorilla tuottaa mielihyvää ja lyhyetkin hiljaisuuden hetket kutsua dialogiin oman sisäisyyden kanssa.


Koira luo nimeään kantavaan vuodenaikaan tilaisuuksia uskollisuuden ja johtajuuden ilmaisuille. Se tuo heitetyn kepin aina takaisin, huolehtien laumasta ja omasta paikastaan sen osana. Lojaliteetin prinsiippinä se korostaa ennen kaikkea omaa osaasi elämäntarinan eteenpäin viemisessä, eikä tätä vastuuta kellekään toiselle voisi sälyttääkään. Mitään juonikuviota ei ole siis lyöty lukkoon ja uusien lukujen kirjoittamiseen kannustetaan. Tätä oman elämän ohjausvoiman haltuunottoa edeltävät käänteet ovat koettaneet myös vahvistaa.


Pohjoisen vuodenajan luonne on puhdistava ja vapauttava. Se tekee tietoiseksi kuolevaisuudesta, luo parempaa järjestystä, alleviivaa muuntumista taitojen avulla, kytkeytyäkseen lopulta kivuttomammin elämän kokonaisuuteen. Pohjoisessa järkiperäisyys kohtaa emotionaalisen suhtautumiskyvyn, jotta käytännön akuutteihin tarpeisiin voisi vastata parhaalla mahdollisella tavalla, omalla uniikilla tavalla. Joka tapauksessa kutsumus on periodin toinen luonto ja vaikka pystyisitkin jo nimeämään sen, sitä kohti on edelleen hyvä suunnata ja tarkentaa.


Maya- astrologi Esa Hyppönen