Resonoiva Lohikäärme

Kirjoitettu: 19.1.2018

19.1.18- 7.2.18 Viimeiseen Lohikäärmeeseen

Tzolkinin Lohikäärme sarakkeiden viimeisellä eli kolmannellatoista vertikaalisella linjalla vaikuttaa Resonoiva Lohikäärme.  Lohikäärme edustaa luovaa alkuenergiaa puhtaimmillaan. Yhdessä vallitsevan apinan kuun kanssa se pyrkii yhdistämään samanhenkisiä asioita ja ihmisiä, haastaen kohtaamaan ja voittamaan näköpiirissä olevia epävarmuustekijöitä. Kaikki mihin kohdistat huomiota ja mitä ruokit saa nyt erityistä vahvistusta, joten kannattaa miettiä mihin oman energiansa sitoo ja mihin sitä kuluttaa.

Resonoivan soinnun vaikutusalueella kaikkien jatkumoiden ja mittatikkujen ääripäät voivat tulla entistä herkemmin näkyviin. Nyt tarkastellaan mm. sitä, millaiseen linjaan tarkastelukulmamme asettuvat ns. yleisenmielipiteen suhteen ja miten mahdolliset eriäväisyydet vaikuttavat tarpeeseemme muuttaa tai vahvistaa henkilökohtaisia näkemyksiämme. Asioiden radikaalilaitojen saadessa enemmän näkyvyyttä, kasvaa niiden vetovoimavaikutus yli tavanomaisemman kohdealueen. Usein tämän kaltaisen toiminnan tarkoitus on tietoisesti järkyttää olemassa olevaa tasapainoa. Mielipidevaikuttaminen onkin tänä päivänä intensiivistä ja jatkuvaa toimintaa, vaikkei sitä aina sellaiseksi havainnoi. Totuudenmukaisen kuvan muodostaminen asioista voi tuntua vaikealta ja välillä jopa mahdottomalta, sillä tarkoitusperät esitettyjen näkemyksien takana ovat usein jotain muuta kuin luvattua. Perinteiselle maalaisjärjelle onkin edelleen hetkensä. Kun asioilla on taipumus rönsyillä ja alkaa elää omaa elämäänsä, kaikki tiivistämisen ja rajaamisen paikat on hyvä käyttää hyväksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että ulkopuolelle rajattu olisi automaattisesti väärässä. Elämmehän suhteellisuuden maailmassa, jonka korkein funktio on auttaa meitä kohottautumaan oikeaa ja väärää kuvaavien määreiden yläpuolelle.

Resonoivan Lohikäärmeen eheyttä tuova lujuus kasvaa nyt sisältäpäin kaikkien elämänkokemusten ja tunteiden summana. Henkilökohtaisen näkemyksen ankkuri olisi kyettävä luomaan ja myös heittämään kokemusten maailmaan, jotta sen pitävyys voidaan koetella eli nähdä, auttaako se jäsentelemään omaa maailmankuvaa mielekkäällä tavalla. Jokaisen valinnan kohdalla on kuitenkin hyvä kysyä itseltä, ilmaiseeko se oikeasti sitä mitä itse haluan olla. Luo siis tasapainopiste siihen tilanteeseen minkä voit hyväksyä omana totuutenasi, mutta jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ole tarpeen tullen valmis muuttamamaan suunnitelmia sekä muuttumaan myös itse.

Menneisyys ja tulevaisuus ovat hyviä esimerkkejä erityisen magnetisoivista olotiloista. Saman aikajatkumon osina ne ovat aina koukuttamassa ja sitomassa mieltä itseensä. Aikakin voi toimia pakopaikkana todellisuudesta. Toisille se on menneisyys, toisille tulevaisuus. Kuitenkin molemmat ovat nyt-hetken läsnäolossa aivan yhtä arvokkaat ja myös yhtä saatavilla, mutta niiden ensisijaisuuteen on syytä suhtautua kriittisesti. Lohikäärme jakson tarmon ja tuotteliaisuuden tavoittaa vain nyt-hetken innovaatioista, jossa ja joiden toimesta kaikki luomistyö tapahtuu. Ajatusten, mielen ja kehon pysäyttäminen edes hetkeksi samaan tilaan ja tietoisuuteen on myös itsen kannalta äärettömän tervehdyttävää, koska se paljastaa välittömät mahdollisuudet vaikuttaa omaan olemisen tapaan ja malliin. Muutenkin kokonaisuuden osat hakevat yhteisiä nimittäjiä. Lohikäärme meissä on kytköksissä sielunelämän ja inkarnaatiokierron syvempiin tarkoituksiin, jotka persoonatasolla tulevat esiin elämänvoimana ja elämännälkänä niitä keskeisiä kokemuksia kohtaan, joita varten olemme siinä missä olemme.

Onko sisälläsi kesyttämätön vai kesytetty lohikäärme? Olisiko aika kohdata oma sisäinen lohikäärme ja voittaa kaikki kosketuksissa olemisen pelkoihin liittyvät esteet ulkomaailmaa kohtaan. Kuinka sen lopulta teet ja kesytät, on hyvin henkilökohtaista, mutta varmuudella se vaatii oman suojakuoren avaamista ja liikkeelle lähtemistä omalta mukavuusalueelta. 

Emme voi valita tai vaatia toisiltamme vain tiettyjä ominaisuuksia tai kykyjä. Emme edes itseltämme. Voit toki joksikin aikaa painaa joitakin ominaisuuksia piiloon ja sulkea silmäsi määrätyiltä asioilta, mutta vain hetkeksi. Tässäkin periodissa kysymys on pitkälti hyväksymisen ja anteeksiantamisen periaatteista, eli siitä kuinka hyväksymme itsemme ja toiset, sekä ne olosuhteet jotka vaikuttavat ympäristömme kautta meihin. Siten asetumme alttiiksi viimeisen Lohikäärmeen puhdistavalle tulelle, ymmärtäen sen tarpeellisuuden.

Maya-astrologi Esa Hyppönen