Yön lahjat

Kirjoitettu: 29.12.2017

– Vuodenvaihde Lunaarisen Yön merkissä

Gregoriaaniseen uuteen vuoteen siirrytään Sinisen Lunaarisen Yön merkissä. Yö tunnetaan mysteerien tapahtumapaikkana ja runsauden tyyssijana. Se kantaa sisällään sitkeyden ja kestävyyden ohella myös yltäkylläisyyttä, joka konkretisoituu pitkälti unelmiin uskomisen avulla. Yö kysyykin mitä lahjoillasi teet? Oletko tietoinen kaikista käytettävissä olevista mahdollisuuksista, joita voisit hyödyntää?

Yön valtakunta on hiljainen. Suurieleiset ja huomiota hakevat kannanotot eivät ole sen ominaisinta aluetta. Yön voima elää niissä lukemattomissa lahjoissa, joita unien visiot ja mielikuvituksen rajoittamattomuus voivat tuottaa päivätajuntaan. Usein nuo mielikuvat vain pyyhitään pois lapsellisina tai utopistisina mielen oikkuina. Asiat voivat tuntua aivan liian hyviltä ja yksinkertaisilta, jotta niitä voisi pitää uskottavina. Kuitenkin Yö tuo vuoden alkuun viestiä sisäisen äänen kuuntelemisen tarpeellisuudesta ja luottamuksesta kykyyn muokata omaa todellisuutta. Kun motiivit on asetettu oikein, kaikki tarinat voivat kantaa perille ja onnelliseen lopputulokseen.

Toinen yön lahja on elämän fyysisen todellisuuden tunteminen ja käytännönläheinen luominen. Tässä kehosi on tärkeässä roolissa ja siksi kunnioituksen osoitus sille on paikallaan. Pidä huolta luomisvälineestä joka on palvellut sinua puutteistaan huolimatta täydellisesti, saavuttaaksesi kokemukset joita eniten olet tarvinnut.  Näkemys omasta tilanteesta kehittyykin nyt ennen kaikkea toiminnan myötä. Konkreettinen tekeminen antaa tyydytystä.  Älä kuitenkaan sorru liian nopeisiin johtopäätöksiin asioiden tuloksellisuudesta. Jos luot vain yhtä tarkoitusta varten, saattaa sijoitusten tuotto jäädä vaatimattomaksi. Ole vieläkin anteliaampi. Laita eteenpäin ja kierrätä sitä mitä annettavanasi on. Pyyteetön asenne muuttaa tilanteen aina lopulta myös itsellesi edulliseksi. Saat ladattua yön energiaa käyttöösi pitämällä antamisen ja ottamisen välillä vallitsevan vuorovaikutteisuuden tasapainossa. Myös Yön parantajan lahjat ovat kytkettyinä tähän tarpeeseen ja sen täyttämisen välillä vallitsevaan tasapainoon.

Lunaarisen soinnun vaikutuksesta äärimmäisyyksien vetovoima vaikuttaa vuoden taitteessa tavallista vahvemmin. Yö siivilöi valoa pimeydestä vastakohtien kokemisen avulla. On tärkeää, että hetken takaiskuista huolimatta keskitymme näkemään asioiden myönteisiä seurauksia. Johdonmukainen paneutuminen juuri nyt käsillä olevaan ongelmaan, on Yön ehdoton voimavara. Jokainen rakentava ajatus ja mielikuva luovat perustaa seuraavalle askeleelle.

Yön keskeinen viesti vuoden alkuun on, että vaikka yö ja pimeys liitetään usein tiedostamattomaan, eivät ne silti ole tietoisuuden, päivän tai valon vastustajia. Yökin voi olla valkea ja toivoa antava, eikä ilman pimeyden antamaa kontrastia valon pilkahduksia voisi edes tunnistaa valoksi.

Yö tuo pimeyden näkyviin jatkuvana mahdollisuutena ja ikiaikojen turvana, josta voi aina hakea suojaa ja voimaa edessä olevien haasteiden kohtaamiseen. Merkin voima kasvaa ja kirkastuu saman tahtiin pitenevien päivien kanssa. Valon lisääntyessä varjot tulevat esiin terävämpinä ja vastaansanomattomampina. Tämä tuo myös ihmisen varjominää esiin, haastaen rakastamaan sitä sisäistä pimeyttä, jonka avulla oman valon voi saada loistamaan yhä kirkkaammin. 

Maya-astrologi Esa Hyppönen