Itsevallitseva Ihminen Talvipäivänseisauksessa

Kirjoitettu: 19.12.2017

Vuodenaikaa hallitseva pimeys ja luonnon hiljaisuus tulevat alkavan vuosineljänneksen aikana hyvin lähelle suomalaisuuden kollektiivista mielenmaisemaa. Talvi-iltojen siniset hetket ja tähtiset yöt ovatkin kuin omiaan ruokkimaan mielen ikävää jonnekin kauas, epämääräiseen ja tavoittamattomaan. Luonnon ollessa lepotilassa pitäisi myös ihmisen ottaa osansa tästä olemisen tilasta ja rauhoittua.  Silti akuutit toiminnan hetket vaativat meiltä jatkuvaa tehokkuuden ja tuottavuuden ylläpitämistä. Ulkoisen kiireen ja sisäisen hiljaisuuden kaipuun liian suureksi kasvanut kontrasti onkin monen stressitekijän ylläpitäjä, johon olisi hyvä kiinnittää huomiota.

 

 

Talvipäivänseisauksessa Auringon uudelleensyntymää todistaa mayasignatuuri Itsevallitseva Ihminen


Sen edustama tahdonvapaus tuo jaksoon keskeisen teeman.  Se kehottaa myös tarkastelemaan omien vaikutusmahdollisuuksien olemassaoloa ja luonnetta. Näitä asioita käsittele mm. Maya-astrologinen tulkinta elämän olosuhteista. Ovatko käsitykset sen rajallisuudesta todellisia vai mielikuvien luomaa illuusiota? Ihmisen kokemus itsestä on onneksi muuttuva, kuten sen pitääkin olla. Mutta tämän tiedostamiseen tarvitaan runsaasti ajattelun vapautta, kuten myös vapautta tehdä uusia, poikkeaviakin valintoja. Tälle vapaudelle Itsevallitseva Ihminen on valamassa perustaa vapaata ilmaisua vahvistamalla. 

 

Motiivit osoittavat suunnan

Vuodenajan alku muistuttaakin, ettei ole niin tärkeää mitä ja kuinka paljon tekee, vaan miksi tekee. Eli miten voisi ystävystyä omien ajatustensa kanssa niin, etteivät jatkuvasti vaanivat tyytymättömyyden tunteet pääsisi myrkyttämään mieltä ja kehoa? Kuinka täyttyä valon ja rakkauden tunteista huolimatta siitä, ettei elämä läheskään aina ole ruusuilla tanssimista, vaikka paremman elämän eväitä jatkuvasti haetaan? Tässä kohtaa Itsevallitsevan Ihmisen kantama sisäinen viisaus korostaa, ettei elämä lopulta ole etsimisprosessi, vaan paremminkin luomisprosessi. Silloin olennaisin kysymys itselle ei ole, kuka minä olen, vaan kuka tämä minä haluaa olla. Eli missä määrin omasta potentiaalistaan haluaa tulla tietoiseksi ja miltä osin sitä päättää luoda todeksi?

Aikain saatossa vain kovin harvat ovat halunneet itseltään paljon. Ihmisen symboliikkaan kuuluu oman sisäisen suuruuden tunnistaminen, itsen vapauttaminen ulkoisista pätemisen pakoista ja odotuksista.  Etsiminen ei siis ole välttämätöntä tässäkään hetkessä. Olosuhteet ovat aina täydelliset, et muuten olisi edelleen siinä missä olet. Tunne jähmettyneestä olotilasta kumpuaakin usein siitä, ettei vielä ole sisäistänyt olosuhteiden tarjoaman kehitysaskeleen mahdollisuutta, joka on otettavissa aivan silmien edessä. Nyt tuota mahdollisuutta tarkastellaan erityisesti vapaus-käsitteen näkökulmasta. Kuinka sen parhaiten saisi toteutumaan?

Lähestyttäessä maya-astrologisen Siemenen vuoden puoltaväliä, tarjoaa vuoden pimein aika paikkaa vetää henkeä ja tarkastaa tärkeysjärjestykset kohdalleen.  Millaisissa tunnelmissa kukoistuksen vuosi on edennyt? Ovatko ideat saaneet riittävästi tulta ja tulisieluisuutta alleen ja tuottaneet kasvuun sysääviä oivalluksia ja kokemuksia? Toivottavasti näin!

Maya-astrologi Esa Hyppönen

 

Talvipäivänseisaus: Maya-astrologinen tulkinta elämän olosuhteista sopii luettavaksesi juuri nyt

Tulkinta kertoo keskeisimpien positioiden valossa Mayasymbolisi taustalla vaikuttavista taustaenergioista. Tzolkinin rakenteita tTALVIPÄIVÄNSEISAUSarkastelevan Dreamspell-järjestelmän pohjalta tulkinnan alkuun on luettelomaisesti kerätty vallitsevia positioita. Merkittävimmät näistä käydään tulkinnassa läpi. Voit tarkastella niitä viitteenomaisena matkaoppaana tutustuessasi merkkisi yksilölliseen olemukseen, eli mitä ne tässä hetkessä juuri sinulle edustavat.

Olosuhdetulkinta sopii sekä täydentäväksi tiedoksi jo elämäntulkinnan saaneelle että myös ensimmäiseksi mayatulkinnaksi. Saat tähänkin tulkintaan täyden tyytyväsisyystakuun.

 

Tilaa oma Maya-astrologinen elämän olosuhdetulkintasi tästä!
KAMPANJA ON VOIMASSA 19.12 – 27.12.2017

Maya-astrologi

Esa Hyppönen