Itsenäisyyden tiellä ykseyteen

Kirjoitettu: 5.12.2017

– Suomen itsenäisyyden mayanäkökulmaa

Kun Suomen astrologista kuvaa tarkastelee maya-astrologian valossa, silmiinpistävää on tuon merkityspohjan yhteneväisyys planeettamme Terra Gaian kanssa.  Yhteinen sävel kytkeytyy erityisesti soinnun kuusi sisältömerkitykseen, rytmisen tasavertaisuuden saavuttamiseen.

Itsenäistyminen on prosessi, jonka jokainen käy jollain tapaa läpi elämässään. Joskus itsenäistymisen eväitä on vain haettava ja tutkailtava monesta suunnasta, ennen kuin käsitteeseen sopivan sisällön voi aidosti tunnistaa ja omaksua itselleen. Historia toki siirtää meille paljon vastuuta ja ajateltavaa, eikä sitä pidä suinkaan vähätellä.  Ilman historiaa emme olisi sitä mitä nyt olemme, mutta silti se on menneisyyttä, joka sisältää paljon sellaistakin, josta emme voi olla kovin ylpeitä. Mennyt ei saisi olla este kehitykselle, nyt hetkessä tapahtuvalle mahdollisuudelle antaa anteeksi, kasvaa ja uudistua.  Itsenäisyys on kokonaisena olemista, itsen tunnistamista henkisenä ja fyysisenä kokonaisuutena, muiden samanarvoisten kanssaihmisten joukossa. Kun itsenäisyyden henkisen olemuksen sisältämä rajattomuus alkaa saada syvempää mielenymmärrystä, voi tämä vain häivyttää itsenäisyyden aineellisia määritelmiä ja niiden korostamisen tarvetta. Matkalla ykseyteen rajojen merkitys on jatkuvassa muutostilassa, voidakseen lopulta väliaikaisena materialistisen aikakauden alkukantaisuutena, lopulta kadota kokonaan.

Mutta itsenäistä yhteiskuntaa tuskin voisi syntyä ilman itsenäiseen ajatteluun kykeneviä, itsensä tuntevia ja oman paikkansa ja juurensa tunnistavia kansalaisia. Tässä ajassa itsenäisyyden säilymisen ja ajassa kiinni pysymisen edellytys on tuohon käsitteeseen sisältyvän henkisen identiteetin omaksuminen ja erityisesti sen laajenevan olemuksen ymmärtäminen. Jos itsenäistymisen arvopohja rajataan liian ahtaisiin puitteisiin ja rakennesisältöön, saattaa yksilöltä tai kansakunnalta jäädä kehityksen seuraava askel ottamatta. Tulos voi pahimmillaan olla itsenäisyyden ilmentyminen syvänä itsekkyytenä, jolle mandaatin antaa yleensä pelko ja viha. Suomen astrologisen mayasoinnun kantama synkronismihakuisuus tuottaa visioita tämän vastakohdasta, vapaudesta toteuttaa keskenään sopusointuista monimuotoisuutta, erilaisuuksista huolimatta. Suurimmat vapaustaistelut käydäänkin tänäpäivänä mielentantereilla, jossa materiaaliset ja immateriaaliset arvot kamppailevat hallitsevasta roolista ihmisen ajatusmaailmassa.

Maamme mayasignatuuri, Punainen Rytminen Maa, hahmottaa kuvaa globaalista suunnannäyttäjästä jonka tehtäväksi on annettu hyvin järjestäytyneen yhteiskuntamallin kehittäminen, jossa kaikki sen jäsenet kyetään huomioimaan tasapuolisesti, korkeaa oikeudenmukaisuutta noudattaen.  Tässä olemme lähellä Diana Cooperin välittämää näkemystä Suomesta viidennen ulottuvuuden yhteiskuntana jo nyt. Voidaan tietenkin olla montaa mieltä, ja myös ollaan, kuinka hyvin tässä on onnistuttu, mutta monessa asiassa kestämme vertailun useimpiin kansakuntiin nähden.  Silti työtä on vielä paljon tehtävänä. Yhteiskuntien vaurastuessa ja mennessä eteenpäin on aina niitä, jotka eivät kykene tai voi pysyä samassa kehityksen tahdissa. Hyvinvointiyhteiskuntien omaatuntoa mitataankin niiden suhtautumisessa erilaisiin, valtavirrasta syystä tai toisesta eriytyviin marginaaliryhmiin. Kuinka heidän asema ja oikeudet halutaan nähdä ja huomioida.

Suomen avoimen yhteiskunnan politiikkaa toteuttava linja on kuitenkin ollut toimiva tapa, vaikka maailmalla tapahtuvat mullistukset herättävät monissa epävarmuutta omasta turvallisuudesta. Itsenäisyyden tehtävä ei kuitenkaan ole rakentaa muureja, vaan luoda turvallinen ympäristö niiden purkamiselle, vapaudelle olla se kuka on. Tässäkin mielessä kansakuntamme astrologinen rytmiikka on henkiseltä aspektiltaan synkronoivaa ja siltoja rakentavaa.  Sillä mitä vapaammin yksilöt saavat ilmaista omaleimaista itseään ja osallistua yhteisöllisten asioiden rakentamiseen, sitä yksilöllisimmiksi yhteisöt voivat kehittyä. Ja kun nämä yksilölliset yhteisöt ovat valmiit yhteisenhyvän nimissä jakamaan omaksumaansa fyysistä ja henkistä vaurautta toisilleen, sitä yhteisöllisempiä muotoja yhteisöjen muodostama kokonaisuus voi luoda. Tämän kaltaisen planetaarisen yhteisen äänen ja tahdon ilmaisun tiellä olemme nyt. Kuten kultaisen mayakauden aikalaiset, meidänkin on aika ajatella kokonaisuutta yhä enemmän planetaarisesta ja solaarisesta lähtökohdista käsin.  Yhteinen ilmasto on jo opettanut meitä kovalla kädellä ottamaan kollektiivisempaa vastuuta valinnoista, joita yksilöinä tavallisessa arjessa teemme.

Suomen 6.12.2017 alkava vuosi antaa viitteitä kaksinaisuuden vahvistuvasta vaikutuksesta, jonka pyörteissä on osattava luovia viisaasti.  Ilmapiirin alttius vastakkainasetteluille on herkkä ja siksi yhtenäisen sanoman lähettäminen ulospäin on entistä tärkeämpää. Kaikki työ jonka voimme tehdä sisäisten polariteettien vakauttamiseksi, antaa voimaa myös ulkopuolelta tulevien haasteiden ratkaisemiseen. Yksinäisyyden ja eriarvoisuuden ilmaisut voivat heijastua silmiimme entistä selkeämmin ja ehkä jopa omakohtaisemmin, mutta vain siksi, että epäkohdat havaittaisiin ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdyttäisiin ripeämmin.  Vuoden ydinviesti onkin, ettei kukaan meistä ole erillään toisesta.  Niin ongelmat kuin onnistumiset ovat yhteisiä. Sivustakatsojalle varattua, kokonaisuudesta irti olevaa erillistodellisuutta ei ole olemassa. Tarvitsemme kaikki toisiamme ja tästä lähtökohdasta toimiminen on edellytys myös kansallisten voimavarojemme täysimääräiseen käyttöön saamiseen. Sampo takoo, kun takojien intressit voidaan kokea yhteisinä.

Maya- astrologi Esa Hyppönen