Käärmeen osa

Kirjoitettu: 24.11.2017

– Käärmeen vuodenaika 24.11–13.12.17

 

Alkava Käärmeen vuodenaika vie perusasioiden äärelle, tunteiden, kehon, seksuaalisuuden, elämänhalun, voimankäytön alueille. Voiko asiat tapahtua liian nopeasti? Ei, jos sitä käärmeeltä kysytään. Sen pulssi on nopea ja tilannekuvan omaava näkökyky erinomainen. Käärme tietää mitä se tarvitsee jo ennen fyysisen kehon antamaa merkkiä tarpeesta. Siksi käärme- energiaa ilmentävien ihmisten ajatuksenjuoksussa ei meinaa aina pysyä perässä.

Käärmeen vuodenaika kääntää huomion nyt itäiseen horisonttiin, joka mayoille on tarkoittanut valon syntysijaan ja elämän lähdettä. Ajatukset elämänvoiman viisaasta kohdistamisesta ja sen jatkuvuutta tukevista toimista tulevat sen myötä jakson ”työlistalle”. Kehon tuntemuksiin onkin syytä kiinnittää tarkempaa huomiota, tulevatko sen perustarpeet kaikilta osin täytettyä ja mikä hyvinvoinnintaso on? Miten määrittelet sen? Nyt liikutaan ehdottomuuden ja sallivuuden välimaastossa ja tutkaillaan, kuinka näihin määreisiin sidotut ennakkoasetukset palvelevat sinua. Onko jotain muutoksia syytä tehdä?

Käärme edustaa laajalla rintamalla myös tunne-elämän hallintaan liittyviä asioita. Ja käärme jos kuka tuntee muotokielen karheudet ja tunteiden tuskan, sillä sen osana on ollut tuntea nahoissaan kaikki iskut ja särmät, joita sen polveilevalle, aikakausia kestäneelle matkalle on osunut. Kipu on käärmeelle tuttu kumppani siinä kuin nautintokin, jos ei jopa tutumpi.  Molemmat kuuluvat sen fyysis-emotionaalista kontaktipintaa hakevaan kokemusmaailmaan.

Itsetunto kysymyksien ja tunneperäiseen riippuvuuteen liittyvien ongelmatilanteiden setvimiset voivat siis nousta periodin aikana pinnalle. Muutoksen liike haastaa vetämään rajoja tai avaamaan niitä, riippuen millaisella intensiteetillä emootiot ovat aiemmin leimunneet. Sähköinen Käärme luo yleisemminkin elämään rytmiä ja rotaatiota, jotta luomisen pyörät saataisiin käyntiin ja pyörimään nopeudella, joka on hallittavissa. On yksilöllinen juttu mitä tähän elämänkehään laittaa muhimaan, mutta ainakin yhdestä seikasta kannattaa pitää kiinni, nauti siitä mitä teet. Asiat joka tapauksessa etenevät, vaikket voisi kontrolloida jokaista käännettä. Liiallisesta kontrollista vapautuminen voi jopa olla matkan luonnistumisen edellytys, sillä monet sisäiset prosessit edistyvät ulkoisten mutkien ja harhapolkujen kautta. Sisäisten ristiriitojen sulaminen saattaa vaatia myös ulkoisista odotuksista, paineista ja erilaisista sitoumuksista luopumista. Ainakin niiden uudelleen arviointiin kannattaa käyttää hetki aikaa.

Käärme elää herkkien värähtelyjen maailmassa. Se pystyy aistimaan pienetkin muutokset maan ja kehon hyvinvoinnin tilassa. Sen syke on yhteydessä niin maahan kuin kosmokseen.  Maaäidin kohtu on sen loputtomien unienlähde ja suojapaikka maailman kylmyydeltä. Ne myrkyt, jotka käärme on säilönyt ja kantanut kehossaan vuosituhannet, kuvastavat ihmiskunnan kollektiivista pelkoa ja häpeää, joka odottaa transformoivaa vapautumista valoon ja rakkauteen.

Käärmeen vuodenaikajaksot muistuttavat yhä, että me kaikki hengitämme samaa värähtelyperusteista todellisuutta, johon kaikilla on tietoisuudellaan mahdollisuus vaikuttaa. Tässä tietoisuudentilassa liikumme kivuttomimmin olemalla muutoksen välikappale, olemalla tietoinen osa sitä. Silloin voimme paremmin kokea myös anteeksiantamisen merkityksen ja luoda tilaa uusien alkujen rakentumiselle. Erilaisuuden hyväksyminen on käärmeen periodin ohjenuora henkilökohtaisen Via Dolorosan ymmärtämiseen, sekä ennen kaikkea itsen hyväksymiseen sellaisina kuin olemme. 

Maya-astrologi Esa Hyppönen