Sammuva aurinko

Kirjoitettu: 20.11.2017

– 19.11 – 23. 11.17 Auringonvuodenajan viimeinen vaihe

Auringonvuodenajan viimeisen vaiheen tehtävä on sammuttaa liekit, jotka eletyn, koetun ja nähdyn perusteella ovat luoneet vuosiperiodille keskeisimmän sisällön. Sisälsivät nuo kuusikymmentä päivää kuinka suuria tai pieniä valonpilkahduksia, elämyksellisiä kohtaamisia tai myrskynlailla salamoivia konfliktitilanteita, nyt on aika suodattaa ne spektraalisen aurinkojakson läpi. Ja tuo seula on tiukka. Mitä jää jäljelle? Mitä haluaisit, että jää?

Tzolkin vuodenajan vaihtuminen tuo jälleen muutoksen eläväksi ja konkreettiseksi työkaluksi. Ei pelkäksi mahdollisuudeksi, jolla pelata ajatusleikkiä.  Tyypillisesti spektrinen jakso purkaa ympärille luotuja suojamekanismeja, joille ei ole löytynyt mitään kehitystä edistävää merkitystä. Tämä henkisen ilmaston muuttumiseen valmistava puhdistumisprosessi edellyttääkin nurkkien tunnollista siivoamista.  Kaikki mentaalit, emotionaaliset ja fyysiset tukokset, niiden kasaumat ja liiallisuustilat, jotka estävät elämänenergian luonnollista liikettä, olisi havaittava ja hajotettava. Mutta myös liian hajalleen jääneet, epäselvät ja epämääräisiin pelkoihin pakatut mielikuvat vaativat oman huomionsa, jotta ne voidaan tuoda valoon ja hallita. Nyt läpivalaistaan elämän rakenteita ja yleistä olemisen tapaa monelta kantilta. Kaikki osat eivät vain pysy kyydissä loputtomiin, eikä niiden tarvitsekaan. Hiontamassa voi kadota, timantit jäävät.

Purkautuva energia jättää jälkeensä tyhjiön, mutta vain hyvin pieneksi hetkeksi.  Varsinkin muutoksia seuraavat jälkimainingit vaativat erityistä valveillaoloa ja tarkkuutta, koska samantyyppisellä energia-aineksella on taipumus pyrkiä takaisin. Saavutettua tiedostumisentasoa tai otettua askelta uuteen elämäntilanteeseen ei pitäisikään ajatella itsestään selvyytenä tai lopullisena päämääränä. Hengen liike on jatkuva nouseva spiraali. Ajassa ja elämässä hajottavat spektraalijaksot muistuttavat toistuvasti juuri tästä ”elämä on kuolemista” tematiikasta. Sen tehtävänä keventää kuormaa polttamalla pois turhaa ja epäaitoa ainesta, jotta kärsimyksen muotoon samaistumien ei enää ole ainut vaihtoehto, tai vaihtoehto lainkaan. Voidakseen elää, on jopa Aurinkojen välillä sammuttava ja kuoltava.

20.11 alkaen Tzolkinin vuodenajan vaihdosta todistaa myös Kristalli Lohikäärme, joka voi tuoda kuvaan mukaan yhteentörmäyksiä, tahatonta komiikkaa, mutta myös paljon uutta ajateltavaa. Yhteistyölle on avautumassa hyvät mahdollisuudet ja paikka ”pyöreästä pöydästä” kannattaa varata itsellekin. Väylät joita olet puurtanut omin päin saattavat olla nimittäin käymässä tukkoisiksi ja siksi tähystyspaikkaa voi olla syytä hakea todella kaukaa ”laatikon” ulkopuolelta. Monipuolisilla eväillä ja laajalla tarkastelukulmalla petaa hyvät asemat tulevia haasteita varten.

Silti varsinkin jakson alkupuolella meno voi tuntua pimeässä hapuilulta. Kun valot eivät pala, on oltava rohkea ja luotettava enemmän intuition antamiin palautteisiin.  Tällaisessa fyysisesti rajoitetussa aistitilassa ympäristö voi antaa ilmi seikkoja, joita et muuten ehkä kiinnittäisi huomiota.  Varsinkin kuuloaistin alueella ääniherkkyyden hienosäätäminen tulee ajankohtaiseksi. Pienetkin resonanssimuutokset voivat vaikuttaa aistimuksiin ja tehdä eron hyvän ja huonon kokemuksen välille. Joitakin ääniä ei vain siedä, eikä hiljaisuuskaan välttämättä ole nyt houkuttavin ratkaisu. Fyysinen sijainti voi valikoitua sen ympäristöstä huokuvan äänimaailman mukaan, joka tarkoituksenmukaisimmin on harmonisessa resonanssissa oman perustaajuutesi kanssa. Millaisesta ympäristöstä voit tunnistaa itsellesi houkuttelevimman äänimaailma ja mitä muuta se voi kenties viestiä?

Jakso laittaa säätämään myös oman lähettimen signaaleja oikealle taajuudelle. Puolivahingossakin laukaistuja kielteisiä ja perättömiä puheita on syytä varoa. Niillä on taipumus tukkia omaa energiajärjestelmää ja etenkin kurkkuchakraa.  Muutenkin kaikenlaisesta halusta haavoittaa muita olisi kyettävä luopumaan, mutta tässäkin mittatikussa on aina kaksi suuntaa. On yhtä tärkeää olla provosoitumatta, eli pultteja ei hyvistä sparraaja tarjokkaista huolimatta kannata ottaa. Siinä yksi valotason välitön mittari.

Maya-astrologi Esa Hyppönen