Tulen mukana kulkija

Kirjoitettu: 31.10.2017

Kolmas aurinko ja Yliääni Lohikäärme

Marraskuuhun siirrytään Lohikäärmeen katseen alla. Se hallitsee auringon vuodenajan kolmatta vaihetta itsetietoisella ja jopa kiihkeällä otteella, aina marraskuun 19 päivään asti. Vaikutusvalta, jonka Lohikäärme tässä tulen mukana kulkijan roolissa voi itselleen omaksua, on mittaamaton ja siksi myös vaikeasti hallittavissa. Asioita saatetaan ylikontrolloida tai jättää liian etäisesti seurattavaksi. Suunnitelmista voi siten olla runsauden pulaa joka helposti johtaa resurssien riittämättömyyteen. Innostuksen aiheet eivät kanna alkua pitemmälle. Siksi oikeasti toteuttamiskelpoiset ideat olisikin nostettava päiväunien joukosta paremmin esiin.


Jos tulokset junnaavan hyvistä yrityksistä huolimatta, prosessin mukaan heittäytyminen voi olla potentiaalinen vaihtoehto edetä kohti mielikuvissa siintävää tavoitetta. Mallia tähän antaa omalla mm. esimerkillä johtaminen. Yliääni asemassa Lohikäärme aktivoi muutenkin tilanteiden hallitsemisen taitoa joka kohdistuu ennen kaikkea omien suunnitelmien koossapitämiseen. Mutta nyt ei pienestä anneta periksi. Turhista rönsyilyistä on vain pyristeltävä pois ja tähdättävä muotoa vailla olevien haaveiden kanssa johdonmukaisempaan toimintaan.


Tzolkinin näköaisti-alueelle siirtyminen vie nyt huomiota paitsi tapaan jolla maailmaa katsomme, myös siihen kuvaan, jonka luomme itsestä ulospäin. Minäkuvan ulkoiseen aspektiin kannattaa luoda vähintäänkin arvioiva silmäys. Millainen esimerkki olen, miltä näytän ja mitä olemuksellani viestin muille? Onko kuoren kiillottamisesta tullut sisältöä tärkeämpää ja edistääkö antamani ulkoinen vaikutelma sanomaa, jota haluan välittää muille?


Tietenkään elämänkatsomuksen ei tarvitse näkyä ulospäin, niin monia eri rooleja yhteiskunnan erilaisissa toiminnoissa voi joutua vetämään, mutta värin tunnustamista ei pidä kaihtaa, jos se vain tuntuu oikealta. Roolien luomista vähemmän aidoista ehdollistumisista olisi kuitenkin osattava tulla ajoissa pois. Aidon minäkuvan takana seisominen on asia, joka lopulta joka tapauksessa avaa ovet ja luo uskottavan pohjan tarinalle kuin tarinalle. Ja jokaisella ihmisellä se on. Oma tarina, ainutkertainen ja arvokas.


Ei siis sama missä valossa tulet nähdyksi. Lohikäärmeen kaipuu saada arvostusta kumpuaa yhteisöllisyyden syvistä tunnoista ja lähimmäisen rakkaudesta. Sen aikomus tehdä hyvää on vahva, mutta ei suinkaan vailla haasteita. Monista väärinymmärretyksi tulemisen riskeistä huolimatta, päättäväinen näkyville tuleminen on kokeilunarvoinen vaihtoehto. Sen myötä avautuvat vuorovaikutustilanteet saavat näin mahdollisuuden täydentää ajatusrakennelmien yksityiskohtia ja mahdollisia puutteita.


Kun näet muut ilman piintyneitä ennakkoasenteita, oppiarvoja tai muita materiaalisen maailman arvioivia statuksia, saatat löytää jotain olennaisen arvokasta myös itsestäsi. Näin Lohikäärme hallitsee tulen ja voi kulkea sen mukana polttamatta itseään.


Maya-astrologi Esa Hyppönen