Aukkoja riista-aidassa

Kirjoitettu: 26.9.2017

– Peuran kuu 20.9.–17.10.17

 

Mayojen kuukalenterin kolmas kuukausi saa nimensä Peuralta. Tässä kuussa reaktiot voivat olla vaistonvaraisuudessaan nopeita ja villejä, ja niiden kontrollissa pitäminen vaatia ajoittaista ryhtiliikettä. Tosin pieni irrottelu voi toimia piristävänä lääkkeenä, mutta peuran kuussa varmistukset yleensä toimivat spontaaneimmissakin tilanteissa.  Kysymys ei kuitenkaan ole vapauden rajoittamisesta, vaan tarkoituksenmukaisuuden ylläpitämisestä. Hyvä järjestys kykenee kantamaan myös luovia ajatuksia. Älä siis hukkaa lahjojasi toisarvoiseen. Jos tiedät mitä haluat, saatat jo aavistaa mitä se edellyttää. 

Kolmas kuu luo ympärilleen kehää, jonka sisällä orastavatkin luovuuden ilmentymät etsivät auttamisen ja palvelemisen mahdollisuuksia. Voit itse olla kosmoksen tahdissa sykkivä voimakeskus ja vaikuttaja. Ja mitä parasta, siihen edelleenkin riittää, kuin et yritä olla enempää kuin mitä olet.

Peuran polku on villi ja vapaa, eikä suinkaan vailla vaaroja. Silti sen on mentävä ja juostava maailmaan. Yhä ahtaammaksi käyvässä elinympäristössään peura joutuukin uhmaamaan kohtaloaan, mutta on erinomainen olosuhteisiin sopeutuja. Se on aina valpas ympäristön tarkkailija ja arvioija. Liikkumaton, suojaväriinsä luottava peura voi olla lähes näkymätön, ainakin hetken verran.  Sitten mennäänkin jo kovaa. Tässä kuussa vaistot toimivat ennen ajatusta.

Peuraa voi pitää ystävällisyyden ja rauhan symbolina. Se ei ole kenenkään vihollinen. Jo peuran näkemisestä tulee hyvälle tuulelle. Sen siro kauneus on aseistariisuvaa ja alleviivaa sen asemaa luomakunnan osana. Peuran arvoa ei pitäisi mitata kilohinnalla. Tämän kaltaisilla arvoperusteilla kadotamme jotain olennaista ykseyden perusajatuksesta, sillä tuskin kenenkään selviytyminen täällä on enää kiinni peuran surmaamisesta. Tilanne saattoi olla toinen vajaa vuosisata sitten.

Ominaisuuksien vertaileminen vie herkästi metsään. Ei ole lainkaan tärkeää tietää, kuka on ensimmäinen, nopein, vahvin, fiksuin tai filmaattisin. Tällaiset lähtökohdat nostavat esiin turhia eriarvoistamisen ituja. Nyt edetään syvemmän ja laajemman massan kanssa, yhteistä tahtia tavoitellen. Huomionarvoista on havaita tilanteet, joissa hyvillä mielin voi joustaa kokonaisuuden hyväksi. Tuskinpa menetät mitään ainutkertaista, vaikka jätät tilaa ja väyliä käytettäväksi muillekin ja hyväksyt aktiviteetit, jotka näiden väylien kautta pyrkivät ilmentymään, vaikka ne edustaisivat jotain sinulle vielä määrittelemätöntä. Monet aineelliset ja aineettomat asiat ovat liiketilassa, etsien tartuntapintoja johon kiinnittyä. Usein ne ovat myös hetken yllätyksiä. Tarvitaan tahto suoda liikkumatilaa, mutta myös kiinnostusta tutkia esiin nousseiden haasteiden taustoja. Millaisin tarkoitusperin ne ovat lähteneet liikkeelle?

Näinä päivinä monet asiat tulevat lujaa kohti. Aika ja tila tuntuvat ikään kuin katoavan ja jättävän järkevät vaihtoehdot puolitiehen. Mutta järkevyyden mittareillakaan ei avata koko totuutta, elleivät ne ensin pääse integroitumaan sydämen tietoon ja luomaan käytännön viisautta. Tässä kuussa väistöliikkeiden paikat haastavat reaktiovalmiutta ja elämänlukutaitoa. Varsinkin ennalta tapahtuva asioiden aitaaminen, voi koitua vain omaksi mieliharmiksi. Kaiken etenemisen, tapahtui se sitten fyysisesti, ajatuksien tai tunteiden välityksellä, olisi hyvä päästä käyntiin ilman ennakkokäsitysten luomia rajoitteita. Yhteentörmäyksiä vältetään hyvällä tahdolla.

Peuraan kuu kehottaa hyödyntämään paikallisia resursseja. Joukkuepeliin on mahdollisuudet, jos vain osataan nähdä, ottaa vastaan ja myös arvostaa ympäriltä tarjoutuvaa tukea. Elämänmenon mittakaava on hyvä pitää kuitenkin itsen kokoisena. Pienemmältä reviiriltä voi löytää vastaukset ongelmiin globaaleja kuvioita paremmin, vaikka syytasolla monien ongelmien juuret ovat yhteiset.

Sooloilu ei siis ole peuran kuun juttu, vaan se nojaa vahvasti lauman, yhteisön turvaan, jossa kokonaisuuden etu on lopulta myös yksilön mahdollisuus toteuttaa omaleimaisuuttaan. Yhteisön käsite on vain ehkä ajateltava kokonaan uudelleen!  Tältä pohjalta rakentuva luottamus tarjoaa eväitä elinikäiselle ystävyydelle ja kumppanuudelle. Samaan suuntaan on matkalla muitakin.

Maya-astrologi Esa Hyppönen