Antennit Aurinkoon!

Kirjoitettu: 22.9.2017

– Auringon vuodenaika alkoi 20.9.

Edellisen kerran Auringon vuodenaikaa aloiteltiin sydäntalven hitaasti piteneviä päiviä taapertaen. Nyt sama periodi toistuu syksyn hämärtyessä ja sisäisen valovoiman säilyttäminen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin voimanlähteenä, entisestäänkin vain korostuu.

Auringon vuodenajan alkamista seuraa välitön siirtyminen tzolkinin mystiseen, 20 päivää kestävään keskuskanavaan. Tietoinen asettuminen tuohon vastakohtia vailla olevaan atmosfääriin, raottaa ovea henkeä ja sielunvaloa esiintuovien ainesten kohtauspaikalle, jossa todellisuutemme rajoja voidaan venyttää. Usein tämä ilmentyy elämän epäsuorasti esittämien kysymysten muodossa, kuten esimerkiksi; mihin hyvä tahtomme taipuu, voiko auttava kätemme ojentua kohti ketä tahansa, joka apu pyytää?  Sinisen linna aspektin ja maa elementin vaatima käytännönläheisyys onkin kehityksen mittareista varmasti haastavin, koska pelkillä teorioilla ei ratkaista mitään. Nyt kysytään ennen kaikkea tahtoa. Tahtoa sisäistää itseä syvemmin. Jakson esittämää vastakohdattomuuden ajatusta voi tosin olla vaikea ottaa omaksi, olemmehan niin tottuneita käyttämään erityyppisiä vastavoiman ilmentymiä pyrkimyksiemme ponnistuslautana. Mutta nyt sitä voisi harjoitella!

Mutta miten lähentyä vastakohdattomuutta?  Arvostelemattomuudella, kiireettömyydellä, provosoitumisesta pois opettelulla, yhteisöllisten kokemuksien ja henkilökohtaisella tasolla kaikkein laajimpien tarkastelukulmien tavoittelulla?  Varmasti kaikkia näitä tapoja suosimalla! Mutta yhtä varmasti kysymys ei ole sitä, että alkaisit pitää hyväksyttynä ilmeistä pahaa ja sen aiheuttamaa kipua ja tragediaa. Voit tehdä paljon korjataksesi asioita ja parantaaksesi maailmaa, mutta tehdä se ilman tuomitsemisen ja aggressiokierteen ylläpitämistä, on valaistuneellekin mielelle toistuva koetinkivi. Mutta se on mahdollista.

Sallimisen taito on läheistä sukua anteeksiantamiselle, jolla hankalan tilanteen olemassaolon voi hyväksyä, vaikka olisikin siitä erimieltä.  Saatat alitajuisesti tietääkin, ettet kyseiselle kipupisteelle voi tehdä enempää kuin sen, mitä olet sille ehkä tehnyt. Energioiden sitominen pidemmäksi aikaa mahdottomaan, hedelmättömäksi havaittuun tilanteeseen, ei ole viisasta.  Antautuminen mahdottomalta tuntuvan tilanteen edessä ei tarkoita luovuttamista, vaan olemassa olevan hyväksymistä, jolla kaikki jännitteet voidaan vapauttaa ja voimavarat koota uudelleen.

Erillisyyden takana oleva ykseys vaikuttaakin keskuskanavajakson aikana vahvasti. Se kysyy, olemmeko valmiit näkemään itsemme dualismin tuolla puolen ja tekemään ratkaisuja, jotka perustuvat yhä laajemman kokonaisuuden ja ihmiskuvan huomioimiseen. Lähes kaikkien henkisten suuntausten periaatteena on mahdollisimman puhtaan tietoisuuteen saavuttaminen ja valaistumisen asteen kirkastaminen. Tietoisuuden jossa hyvä ja paha eivät enää ole erillisiä, vaan samasta lähteestä syntyvän rakkaudellisen voiman ilmentymiä, on kuitenkin vaikeaa saada mahtumaan samaan mielenmaisemaan, jos kehon, mielen ja sielun yhteys ei ole kirkastunut persoonatasolla. Tämä edestakainen liike tiedostavuuden ja ei- tiedostavuuden välillä on varmasti tullut tutuksi suurimmalle osalle meistä. Näissä nopeissa fokuksen siirtymätilanteissa huomio läsnä olemisesta on yleensä siirtynyt voimakkaan emootion myötä johonkin täysin epäolennaiseen, usein tarpeeseen todistaa jotain egon lähtökohdista. Näissä tilanteissa ajan illuusio ja mieli ovat ottaneet hallinnan itselleen. Olet kuin nappula pelissä jonka itse olet luonut, mutta unohtanut pelin sen perimmäisen tarkoituksen.

Auringon vuodenajan ja keskuskanavanpolun itsetarkoitus ei ole viedä hetkittäisiin meditatiivisiin huippukokemuksiin, vaikka toki niillekin voi olla omat paikansa, vaan avaamaan ovet arjen mahdollisuuksille tässä ja nyt. Se ei vaadi sinulta mitään ja siksi pelkkä pyrkimys voi nousta esteeksi tavoittaa sisäistä rauhantilaa. Jakso muistuttaa, että antautuminen olemiselle ilman tarkkoja tulostavoitteita, on menestyksekkään toiminnan edellytys. Olet vain valmiina ja käytettävissä elämälle.

Kun tarkkailet ajatuksiasi ilman ehdotonta samaistumista niihin, olet aina lähempänä todellista olemustasi ja ykseyttä. Voit huomioida kaiken ilman mielen asettamia aikarajoitteita, ennakkoehtoja tai odotuksia.  Silloin valoa voi nähdä yllättävistäkin paikoista ja elämä itse muuttua yhä jatkuvammaksi meditatiiviseksi kokemukseksi, tietoisuudeksi olevasta.

Maya-astrologi

Esa Hyppönen