Mielihaluja ja voimannäyttöjä

Kirjoitettu: 5.8.2017

1.9 alkanut kaksikymmenpäiväinen lohikäärmejakso luo tarkkailupohjaa kaikille viidelle aistille, joilla näkemyksiä toimintamahdollisuuksista kootaan yhteen. Nyt haetaan yhteenvetoa siitä, kuinka elämää on nähty, kuultu, maistettu, haistettu ja miten se iholla on tunnistettu ja koettu. Oletko reagoinut oikeisiin juttuihin ja ihmisiin oikealla tavalla?  Kaikki aistisensorit muodostavat tulkintapohjaa mielen toiminnoille, joilla kuvaa itsestä ja ympäristöstä ollaan jakson aikana tarkentamassa.

Varsinkin vastaanotetun informaation ristiriidat ovat omiaan herättämään epäilyksiä asioiden aitoudesta. Onko kaikki sitä, miltä se näyttää olevan, tai totta se, mistä puhutaan ja kohistaan? Ovatko edes kaikki omat tunteet perusteltuja ja oikeutettuja? Fokus ei kuitenkaan saisi karata tiedon välittäjiin tai tapaan jolla se tuodaan julki. Edes tiedon lähteet eivät ole nyt se keskeisin seikka, vaan sisältö, joka herättää pohtimaan, kyseenalaistamaan ja reagoimaan käytäntöön.

Vastuu varsinkin tämän lohikäärmejakson aikana on vastanottajalla, jonka tehtävä on suodattaa saatu tieto elämänkokemusten luomien filttereiden läpi, ja käyttää sitä oman totuuden muodostamiseen. Häiritsevien seikkojen ei tarvitse viedä itse perusasiaa romukoppaan, sillä puuttuvien palasten asettaminen paikoilleen voi olla juuri sinun osasi. Rakenteilla oleva kokonaiskuva tarvitseekin nyt runsaasti materiaaleja, joilla mielenväripalettiin saadaan riittävä määrä sävyjä ja vivahteita.

Vaikka 6.9 käynnistyvä ja täysikuusta lisäpotkua saava kymmenenpäiväinen porttipäiväsarja nostaa tiedostumisen tasoa ja laatua, voi se myös kanavoitua voiman ja vallan väärinkäytöksiin. Mustavalkoisuus asioiden suhteen saa herkästi aikaan vastakkainasettelutilanteita. On mahdollista, että valinnanvapauttasi koetetaan jollain tapaa rajoittaa tai pitää piilossa. Primitiivisillä tunteilla on taipumusta nousta pintaan, jos mielikuva omasta tilanteesta on vielä jäsentämätön ja altis uhkakuville. 

Varsinkin turbulenssit maskuliinisten ja feminiinisten voimien välillä ovat omiaan sekoittamaan asioita, eikä vähiten ihmissuhteita.  Ja nyt ei mietitä pelkästään ”kaapinpaikkaa”, vaan koko tuon illusionaarisen kaapin olemus on näiden mies/nais näkökulman kriittisessä tarkastelussa. Mitä tuolta häilyväksi käyneestä kaapista (mielen syvyyksistä) voi lopulta tulla ulos, on arvoitus, mutta sen positiivisessa ilmapiirissä tapahtuva tarkastelu on pelkästään hyväksi.

Kaksinaisuuden muurin huojuttaminen on tzolkinin keskuskanavaa sivuavien sarakkeiden keskeisimpiä tehtäviä, ja nyt se tapahtuu enemmän maskuliinisia lähestymistapoja hienosäätämällä. Motivaatio luoda jotain näkyvämpää ja kouriintuntuvampaa on vahvistumassa. Hajallaan olevat ainekset alkavatkin olla kypsiä yhteistyöhön, joten mitä mahdollisuuksia voit nähdä niiden suhteen? Mihin voimaa olisi syytä kohdistaa ja millaisia muotoja ajatusten kohteet voisivat saada, jos panostat niihin vielä hetken?

Tulevaisuuden odotukset tai menneisyyden taakat eivät kuitenkaan saisi rasittaa käsillä olevaa hetkeä Ajanhallintaan kuuluu myös se, että sen kyydistä uskaltaa edes hetkeksi hypätä pois. Tee päätöksiä ja ole valmis toteuttamaan asioita niiden tullessa vaikutuspiiriisi, ajasta ja paikasta välittämättä.

Vaikka jakso saattaakin tuoda esiin äärimmäisiä stressin aiheita, on kolikon toinen puoli erilainen. Pelkästään käsillä olevat tilanteet hyväksymällä, on mahdollista vapauttaa energiakapasiteettia, jolla tässä hetkessä olennaisimpien asioiden toteutumista voi parhaiten tukea.

 

Maya-astrologi Esa Hyppönen