Ilmaa siipien alle, maata jalkojen

Kirjoitettu: 17.7.2017

Kotkan vuodenaika alkaa 17.7.2017

Kotkan vuodenajan ensimmäisen neljännes tuo jo lupauksia uusista tuulista ja nosteista. Nämä näkymättömät virtaukset tulevat tunnistettaviksi kuitenkin vasta sitten, kun niiden matkaan uskaltaa lyöttäytyä. Päättäväisyyttä ja ennakkoluulotonta asennetta tullaan kysymään ja näitä Kotkan vuodenaikaperiodi koettaa herätellä yhä kiinnostavampien visioiden muodossa.

Siipien kantavuuden arvioimisessa eivät teoriat juuri auta. Varsinkin jakson alkupuolella on ylläpidettävä myös lujaa uskoa omiin mahdollisuuksiin. Kotkan kyydissä tätä ei yleensä tarvita kuin alkusysäyksenä, sillä elämänlaatua etsivät ajatukset tarkentavat kuin itsekseen mielen horisontissa siintäviin haasteisiin. Päämääriä voidaan nyt hakea ja tarkastella laajemmasta näkökulmasta ja näiden virinneiden visioiden pohjalta monet ennakoivat ratkaisut ovat mahdollisia. Mikä vetää huomiota puoleensa? Saatko tämän ajatusten, tunteiden ja käytännön rutiinien sekamelskaan piiloutuvan kohteen tarkennettua ja sovellettua sen itselle toimivaan konseptiin?

Kotka on mestari muokkaamaan ympärillään vaikuttavan ajan ja tilan olemusta. Tämä on mahdollista ottamalla etäisyyttä katsomisen kohteesta ja pysymällä riippumattomana asioihin liittyvistä ennakkokäsityksistä. Kiireetön tilanteen tarkkailu ilman näkyvämpää osallistumista itse toimintaan, voi välillä olla viisasta, mutta motiivien ollessa kohdallaan energiakapasiteettiä on käytettävissä nyt hankalimpienkin solmukohtien avaamiseen. Ihmissuhteilla on tässä oma haastava roolinsa. Varsinkin yksityiskohdat ongelmien taustalla voivat kiehtoa että ärsyttää, sekä nostaa luovia ongelmanratkaisutapoja esiin. Jos olemisen vaikuttimena on pelkkä pintapuolinen uteliaisuus, voivat hyvätkin tilaisuudet virrata ohi kuin keväinen tunturipuro, joka liplatuksineen vie tarkkailijan unenkaltaiseen välinpitämättömyyteen ja kohtalonuskon pauloihin. Todellisuudessa Kotka on kuitenkin oman onnensa seppä, tarttuen vain harvoin pelkkään sivustakatsojan rooliin.

Yksityiskohtiin paneutuminen nostaa käytettävissä olevan tiedon määrää, mutta kapeaksi käyvän lähestymiskulman myötä on mahdollista ajaa itsensä häkkiin, josta ulos löytäminen on vaikeaa. Siksi visioiden virran lähteestä on osattava myös irtautua ja hyödyntää avautuneet näkemykset käytännössä, jossa niiden arvo lopulta punnitaan. Pelkästään ilmaan jääneet oivallukset jättävät nyt herkästi illuusioiden maailmaan, sen flegmaattisille itseään kiertäville kehille.

Kotka nostaa tietoisuutta omasta vapaudesta ja mahdollisuuksista käyttää sitä. Silti sekin useimmiten palaa takaisin tuttuun, mutta aina niin vaativaa maa-elementtiin, jossa vapauden aatokset voidaan realisoida. Ilman tämän kaltaista vastuuta vapaus menettää oleellisen osan viehätysvoimastaan, mutta silti haikeus jostain tavoittamattomasta voi jäädä elämään omaa elämäänsä. Tuo kaiho on osa vuodenajan taustatunnetta, jonka melankolia voi puhjeta yllättäen ilman mitään näkyvämpää syytä. Tässä mielessä jakson haasteisiin voi liittyä myös aggressioiden hallintaa, jota vapauden kaipuun ja oman elämäntehtävän ristiriitaisuuksista nousee esiin.

Jakso on maskuliinisesti latautunut ja henkilökohtaisia rajoja määrittelevä. Omaa arvoa ja merkitystä punnittaessa se voi saada eriskummallisiakin piirteitä. Maailmaa visioidaan ja jäsennellään nyt uudelleen, mutta huomaa, että ruohon vihreys aidan toisella puolen ei suinkaan ole tae sen paremmuudesta.

Maya-astrologi Esa Hyppönen