Tunteilla jalostuva ajatus -Koiran muuntava vuodenaikavaihe

Kirjoitettu: 28.6.2017

Kesäpäivänseisauksen jälkeen Koiranvuodenaika siirtyi kolmanteen 20 päiväiseen periodiinsa. Jakso on koettanut vahvistaa luottamusta kutsumuksen kaltaisiin asioihin. Jos selkeää tuntemusta omasta olemisen tyylistä tai tehtävästä ei ole tavoittanut, saattaa reviirien hahmottaminen olla haasteellista ja laittaa etsimään omia rajoja. Tässä periodin itsevallitseva positio tuo näkyviin limittäin ja lomittain olevia, ja näin toisiinsa vaikuttavia tekijöitä, jotta muuntavaa kehityksenkudosta voisi alkaa syntyä.  Syy-yhteyksien langat tapailevat toisiaan hakien yhteistä juonta.

Johtajuuden teema ja asioista huolta kantavat tunteet ovat koiralle tavanomaisia. Siksi epäkohdat saavat herkemmin huomiota ja omaa lojaalisuuden tasoa on mahdollista mitata arjen perusasioiden tasolla.  Kuinka linja pitää ihanteiden ja niiden toteuttamisen suhteen? Toiminko niin kuin odotan muiden toimivan itseni suhteen? Hyvien fiilisten säilyttämiseksi olemisen ja itseilmaisun laadusta kannattaa pitää kiinni ja eikä livahtaa siitä aidan matalimmasta kohdasta, sillä esimerkki kantaa niin hyvässä kuin pahassa.

Jakson aikana liialliseen vakavuuteen vajoamista on varottava, sillä melankolinen taustavire voi imaista siihen kuin ohi mennen. Positiivinen vire pysyy yllä, kun elämässä on paljon vaihtelua ja uusiin asioihin tutustumista. Huumorilla voit pehmentää useimpia kiistatilanteita ja luovia niistä ulos eheänä. Varsinkin itselle nauramista kannattaa harjoitella!

Kokemuksien monipuolisuus täydentää nyt loistavasti syntyneitä energiavajeita, vaikka ryhtymisen kynnys tuntuu välillä vuorenkokoiselta tekosyyltä jäädä paikoilleen. Tulevat projektit tarvitsevat kuitenkin uusia aineksia ja juuri nyt niitä kerätään talteen.  Nämä yksittäiset kokemukset voivat olla merkittävämpi kuin miltä näyttävät, sillä pohjoisen vuodenajan satoa korjataan yleensäkin hyvin jälkijättöisesti. Tässä mielessä kaikki vuorovaikutustilanteet ovat arvokkaita. Niiden kaiku voi tavoittaa sinut vielä vuosien päästä ja yllättää.

Itsevallitsevan soinnun vaikuttaessa vuodenaikaan, kaikki liikkeet on hyvä pitää ainakin jossain määrin suunniteltuina. Mielekkyyden säilyttämiseksi omia riskirajoja ei pidä suin päin lähteä venyttämään, ellei taustalla ole jo opittua ja sisäistettyä kokemusta aiheesta. Muutoksen liike on vielä hidas, mutta määrätietoinen.

Myös aistikenttää hallitseva makuaisti vaikuttaa vielä hetken tausta-energisessä muodossa ja voi nostaa kielenpäälle kirpeitäkin makuja, jos odotukset on ennakkoon nostettu pilviin. Elämykset ja suuret tunteet eivät ole ehkä toteutuneet toivotussa mitassa. Makupaletti tarjoaakin runsaasti reagointivaihtoehtoja, eikä minkään antamasi palautteen tarvitse olla menneen ehdollistettua toistoa. Riittää, kun ilmaiset omat tuntemukset suoraselkäisesti, ilman ylimääräisiä miellyttämisen tarpeita.

Rohkeus asettua omien arvojen ja omannäköisen elämäntyylin taakse, on osa jakson erityispiirrettä.  Oli tuo tyyli sitten sisäisen ajatuksenjuoksun esiin tuontia, tai ulkoisen olemuksen värittämistä itsen näköisillä tunnusmerkeillä, tärkeintä on kuunnelle omista olemisen lähtökohdista nousevia tarpeita. Makuasiat ovat makuasioita. Kiistan aiheiksi niitä ei tarvitse nostaa.

Maya-astrologi Esa Hyppönen