Koiran vuodenajan toinen vaihe: Planetaarinen Koira

Kirjoitettu: 1.6.2017

Alkanut vuosi tzolkinin kohdalla on jo etenemässä Koiran vuodenajan toiseen 20 päivää kestävään periodiin. Pohjoista ilmansuuntaa osoittavan Planetaarisen Koiran tehtävä on laajentaa toiminnan spektriä ja pyrkiä avaamaan rakentavia väyliä ajattelun ja mentaalin toimeliaisuuden tasoille, jotta jotain näkyvää ja konkreettista pääsisi toteutumaan. Vuodenajan taustaenergiana on kuitenkin yhä tunneperäinen käsitteellinen ajattelu ja asiat on otettava haltuun sydämellä, huolimatta siitä välillä jäätävästäkin loogisuudesta, joka houkuttelee maksimoimaan pelkät hyötynäkökohdat.  

Asioita on toki hyvä varmistella, mutta niiden kanssa ei pidä sortua liialliseen säätämiseen tai ahneuden ansoihin. Todelliset tarpeet ovat muualla kuin materiaalisissa jutuissa, siksi empatiaakaan ei saa unohtaa.   Ilmaan heitetyt aloitteet hakevat vielä pysyvintä muotoaan ja varsinkin tämän jakson alkupuolella joustovaraa on hyvä olla reservissä, kun suunnitelmia lyödään kiinni. Arvot sen sijaan ovat jo vakautumassa paikoilleen.

Pohjoinen puhaltaa vuoden alkuun yhä vahvemmalla intensiteetillä ja auttaa puhdistamaan pöytää innostusta nostattaville ideoille. Tämä on hyvää aikaa vapautua niistä negatiivisista kokemuksista, jotka menneestä mahdollisesti vielä vaikuttavat nyt hetkessä olemisen luonnollisuuteen. Luottamuksen ilmapiiri on vahvistumassa, kun ensimmäiset askeleet vain uskaltaa ottaa itse. Myös riskejä ja mahdollisuuksia puntaroidaan, tai paremminkin ne voivat tulla näyttäytymään ja punnitsemaan meitä. Joka tapauksessa se joka elämändraaman yllätyksellisistä käänteistä huolimatta pystyy kokoamaan itsensä ja uskomaan suunnitelmiensa toteutumiseen, yleensä myös pärjää parhaiten.  Johtajuuden signaalit hakevat periodin aikana ilmentäjiään. 

Alkanut tzolkin vuosi on kokonaislaadultaan feminiininen. Sen ensimmäinen puolikas edustaa kuitenkin tämän feminiinisyyden maskuliinisempia laitoja, tuoden siihen mukaan suoraviivaista voimaperäisyyttä. Kun toteuttamisen pyrkimykset on määritelty, jakson alkupuoliskolla voimaa niiden käytäntöön laittamiseen on hyvin tarjolla. Tunne-älyn cocktailia ravistellaan realismin ja utopian mausteilla todelliseksi elämänmakujen sekamelskaksi.

Aistikentässä tuntoja koetellaan edelleen kokonaisvaltaisemmin tietoa antavan tuntoaistin kautta, mutta enemmän fyysisyyttä ja aineellisen elämän lainalaisuuksia korostaen, kuin mihin edellinen vuosi päättyi.  Asiat jotka tuntuvat tulevan iholle tai tunkeutuvan välillä jopa sen alle, on syytä analysoida ja läpikäydä kylmähermoisesti, mutta sydämen viisauteen lopulta nojautuen.

 

Maya-astrologi Esa Hyppönen