Vuodenvaihteita

Kirjoitettu: 24.5.2017

– 24.5.17 Uusi Tzolkinin kierros alkaa

Uusivuosiko useamman kerran vuodessa? Ajatus voi tuntua nykyajanlaskuun tottuneesta yhtä eksoottiselta, kuin että maapalloa yhtä äkkiä valaisisi kahden paikallistähden valovoima. Kuitenkin maailmassa on useita toisistaan poikkeavia ajallisia laskentajärjestelmiä jotka ovat kuu tai aurinko perusteisia, eivätkä niiden vuoden vaihtumiset sijoitu automaattisesti meille tuttuun joulu-tammikuun vaihteeseen.

Pelkästään mayoilla tiedetään olleen ainakin 17 erilaista aikaa seuraavaa variaatiota. Poikkeuksen mayojen kohdalla tekee kuitenkin se, että heillä kaikkien näiden käytäntöön sidottujen variaatioiden kosmisena juurena on yksi ja ainut ajan- ja olemisentahdistin, tzolkin.

Seuraavan kerran saman gregoriaanisen kalenterivuoden sisään sijoittuu kaksi tzolkin kierroksen taitetta vuonna 2018. Lisäksi Dreamspell kuukalenterin taitekohta osuu aina 25. 7 olevaan vihreään päivään. Vuosiperiodien lopetuksia ja uusien vuosien alkuja on tarjolla siis useamminkin, jos tämän kaltaisista rytmityksistä haluaa olla tietoinen.

Onko useampien päällekkäisten ajanlaskujärjestelmien seuraaminen sitten välttämätöntä, on toinen juttu. Aika on aikaa, puetaan se millaiseen pakettiin tahansa. Silti se esittäytyy meille aina jonkin asteisena harhana, illuusiona. Mutta ajan luonteesta ja tämän luonteen vaikutuksesta persoonatasolla, rinnakkaiset mallit voivat tuoda tietoisuuteemme jotain uutta, kenties piileviä vivahteita meistä itsestä ja olemisemme taustalla vaikuttavista tarkoituksista.

Olemme tulossa yhden tällaisen 260 kiniä eli päivää sisältävän tzolkin vuoden päätökseen. Kuten vuodenvaihtumisen hetkillä yleensä, on nytkin hyvä tehdä yhteenvetoa olemisen tilasta ja pohtia, mitä tulevaan jaksoon haluamme ottaa mukaan. Millaisena haluamme nähdä ja ymmärtää tulevaisuuden itsemme tässä hetkessä ja mitä haasteita visiomme edessä vielä mahdollisesti on?

Tzolkinin kohdalla on aina muistettava, että se ei ensisijaisesti arvioi tarkastelun kohteina olevien asioiden volyymia; tehokkuutta, materiaalista arvoa tai määrää, vaan enemmänkin niiden sisäistä valovoimaa ja muotoihin pukeutuvia ilmenemismuotoja. Tzolkin kartoittaa ympärille levittäytyvää mahdollisuuksien matriisia lähinnä ajatusten ja tunteiden tasolla, jonka myötä henkilökohtaisen olemisen tarkoitusta voi lähestyä. Kysymys on myös tietynlaiseen atmosfääriin virittäytymisestä ja omien mahdollisuuksien optimoimisesta tähän vallitsevaan tilaan.

Kin 260 eli Kosminen Aurinko päättää periodin ja siirtää aloitevastuun Magneettiselle Lohikäärmeelle, joka 24.5 käynnistää uuden tzolkin vuoden, tulevaisuuteen kurkottavan 5200 tunia kestävän suuren syklin sisällä. Tämäkin vuosi on osa 13 portaista tzolkinien sykliä, joka tulee täydentymään vasta 2023 vuoden puolella. Historian aaltojatkumossa vuosi tulee esiin kuudennessa rytmisessä asemassa ja on siten yhdenmukainen myös maaplaneetan perusvärähtelyn kanssa. Suunta on edelleen kohti hallitumpaa tasapainoa ja alkava kierros edustaa energistä pyrähdystä tätä kohti. Myös luomakunnan muut osat ovat lähentymässä sitä ihmismielentilaa, jossa oman sisäisen luontomme on helpompi löytää luonnollisia ja siten myös rakentavampia kytköksiä elävään ympäristöönsä.

Voimatasapainoa viritetään uudelleen monella eri tasolla ja foorumilla. Tästä vahvasta pyrkimyksen mentaliteetista johtuen ulkoinen maailma voi aluksi näyttää olevan varsin kaukana tasapainoon viittaavista merkeistä. Dynaamisen räjähtävän toiminnan tarkoitus on kuitenkin avata ja näyttää tilanteiden ja toiminnan sisältämän riskit ja mahdollisuudet, jotta ne voidaan objektiivisesti tasapainottaa, niin yksilöllisiin kuin kollektiivisiin realiteetteihin sopiviksi.

Tämän vuoden aikana on ensi arvoisen tärkeää löytää oma rytmi ja rytmiikka. Vaikka suunnitelmat ja aikataulut ovat omalla tavallaan tärkeitä komponentteja ajan ja tilan haltuun ottamisessa, on lopullinen määräysvalta kuitenkin säilytettävä itsellä. Ulkoiset olosuhteet esittävät herkästi vaatimuksensa oikeista ajoituksista ja toimintamalleista, mutta sokeasti niitä ei pidä omaksua. Henkilökohtainen tasapainottava elementti on käytettävissä ja siksi myös terveelle itsekkyydelle on omat hetkensä.

 

Maya-astrologi Esa Hyppönen