Käärmeen vuodenajan kolmas periodi

Kirjoitettu: 19.4.2017

Käärmeen vuodenaikarotaatio on kääntymässä kolmanteen, itsevallitsevaan jaksoonsa. Seuraavien 20 päivän aikana mitataan, kuinka kokemuksien mukana on kasvettu ja kuinka pitkälle suunnitelmia ollaan valmiita edelleen viemään. Tahdonvoimalle ja oman karisman ilmaisuille on selkeää tilausta, mutta kuinka hyvin saat ne nyt tukemaan intressejäsi? Haastavista vastustuksista kun tuskin on puutetta.  Jonkin asteinen uudelleen järjestäytyminen voi olla aiheellista, jos epäselvät mielihalut ovat ylläpitäneet hajottavia jännitteitä. Liikkeelle lähtemisen ongelmissa muutos millä tahansa osa-alueella, edes pienessäkin mittakaavassa, voi olla riittävä signaali elämänvoiman ja mielekkään toiminnan uudelleen virittämiseksi.

Punainen galaktinen vuodenaika laajenee vihreän linnan sisällä, kehottaen tekemään tilaa asioiden muuntamiseksi sellaisiin muotoihin, jotka eivät vaadi jatkuvaa kamppailua tai tarkoitusperien todistelua. Maailmankuvaan on mahdollista sovittaa nyt useita näkökulmia, ilman että ne kuluttaisivat toistensa voimaa. Kaivattu balanssi voi olla vain muutaman liian tunnepitoiseksi ladatun ajatuksen saattamisessa parempaan kontrolliin. Perinteisistä vastakkainasettelun ajattelutavoista olisikin kyettävä joustamaan tai jopa kokonaan luopumaan, jos dualismi on käynyt liian repiväksi.

Hallitumman itsekurin myötä myös vastuukysymykset ovat jälleen nousemassa pinnalle ja omaa toimintaa voi joutua tarkastelemaan kriittisemmin, vaistojen ja viettien vetovoimasta huolimatta. Jakso ei siis päästä helpolla, sillä käärmeelle selviytymisen suunnitelmat ja keinot niiden toteuttamiseksi ovat sisäsyntyisyydessään niin ensisijaisia, että muiden mielipiteet voivat jäädä huomioimatta. Yleensä hyvät tarkoitusperät kuitenkin palkitaan ja siksi voimien kanavoiminen on pyrittävä tekemään huolellisesti ja yhteisesti sovittuja käytäntöjä kunnioittaen.  Luot alustaa, jolle saatetaan rakentaa hyvin pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia asioita.

Mikä siis on toiminut ja mikä ei?  Kivijalkaa ei kannata perustaa sellaisten tekijöiden varaan, jotka eivät ole aiemmin pelanneet, tai osoittaneet selkeän ennustettavuuden epävarmuuden.  Kokemuksille on syytä antaa arvostusta. Yksilöllistä uutta rakennetaan kaikista tiedon murusista, joita mielikuviin on saatu tallennettua. Jakson teho perustuu juuri tähän kykyyn muuttaa niin mieltä kuin suuntaakin, ilman tunnetta epäonnistumisesta aiemmissa pyrkimyksissä. Käärmeen vuodenajan viisaus kumpuaa kokemuksien rikkaudesta, johon luonnollisesti mahtuu myös harha-askeleita.  Ajatus - ja toimintamallit, joita on voitu lähteä seuraamaan, eivät suinkaan aina käänny persoonalta toiselle yksi yhteen suhteessa.  Siksi valmius muutoksille kannattaa pitää aktiivisena.

 

Maya-astrologi

Esa Hyppönen