Elämän nälkä

Kirjoitettu: 10.4.2017

– Värit mayasymbolien määrittäjinä; Keltainen värilaatu.

Tzolkiniin perustuvassa dreamspell-järjestelmässä neljäntenä värivakiona vuoron saa keltainen väri. Aloitteellisten punaisten, jalostavien valkoisten ja muuntavien sinisten jälkeen keltainen ikään kuin koettelee luomuksen, elämällä sen tarjoamat mahdollisuudet käytännössä. Vaikutus on kypsyttävä ja monipuolista palautetta ympäristölle jakavaa.

Siementä, Tähteä, Ihmistä, Soturia ja Aurinkoa johdattaa tulielementin puhdistava liekki. Se ajaa esiin sitä ainutkertaista sisäistä voimaa, jolla omaa identiteettiä voi parhaiten elämässä toteuttaa.  Vaikka varovaisuudelle olisikin aiheita, epäröinti tai mahdollisuuksien hukkaaminen ei ole keltaisille ominaisinta käyttäytymistä. Kokemusperäisyys on tämän väriryhmän jäsenille ensisijainen toimintatapa ja elävimmillään se voikin olla melkoista ilotulitusta. Elämää ei opita kirjoista, vaan hyppäämällä itse mukaan elämänvirtaan ja ottamalla vastaan sen antamia elämyksiä. Samalla kaavat ja teoriat saavat tulikasteen, jonka pohjalta arvoja voidaan vahvistaa tai siirtää romukoppaan. 

Valovoimaisena keltainen ravitsee kaikkea kasvua ja kehitystä. Se on säkenöivää energiaa, joka pitää kanavat intuition alkulähteille auki ja ylläpitää optimaalista tietoisuudenvirtaa. Olemisen keveys ei kuitenkaan ole itsestään selvyys, ei edes sielun syvintä paloa seuratessa. Vaaditaan rohkeutta olla se, mitä haluaa olla, tai tehdä sitä mitä oikeasti haluaa tehdä. Tahdon lujuus on todistettava itselle, muuten eivät ovet avaudu toivottuun suuntaan. Ei edes tulielementtiä edustavalle Auringolle, joka tosin on ainakin omassa mielessään saattanut polttaa esteet tuhkaksi jo ennakolta. Kokemukset on kuitenkin vietävä konkreettisesti jonkinlaiseen päätökseen, jotta turhautumiset ja käsittämättömät mielenilmaukset voisi minimoida. Voimaantuminen kertyy kaikkien niiden kokemuksien summana, joiden varassa itseään tässä ajassa edustaa.

Keltainen yhdistyy eteläiseen ilmansuunnan lämpöön ja valoon.  Se huokuu kollektiivista voimaa, vaikkeivät kaikki keltaiset symbolit tuo sitä suoraan näkyviin. Laadulliset merkitykset ovat kuitenkin keskeisiä ja keltaisten mielestä maailmassa on aina parantamisen varaa. Heidän toimestaan täydellisyyden ihanteet hakevatkin uusia tavoitteellisia rajojaan. Intohimojen ei saa antaa näivettyä, mutta on muistettava, että kukoistaminen on paljon muutakin kuin kehollisia kokemuksia, ongelmakohtien tai yleisemmän toimimattomuuden paljastamista.  Se on yksinkertaisimmillaan kykyä heittäytyä nauttimaan siitä, että vain liukuu elämänvirran mukana hetkestä ja tapahtumasta toiseen, ja että vähintäänkin tiedostaa yrittäneensä tehdä parhaansa asioiden edistämiseksi, vastuksien kovuudesta huolimatta.

Elämän nälkä on siis sytytettävä. Sen herääminen ei ole automaatio, vaan mitä vahvimmin tahto prosessi.  Osallistuminen ja sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä vaikuttamisen tapoja. Keltaiset haluavat jättää jotain itsestään oman äänensä ja olemuksensa kautta maailmaan. Taide toimii tässä yhtenä välittäjänä, jolla tämän väriryhmän jäsenet piirtävät immateriaaliset merkkinsä kollektiivisiin kosketuspintoihin. Keltaisten toimesta uusi tulevaisuus kypsyy, uudistuu ja laajenee.

 

Keltaisina päivinä voit miettiä, mitä siltoja olet valmis valamaan ikuisiksi ja mitä kenties olisi syytä purkaa. Mihin viet tulisieluisen, oman elämää janoavan energisyytesi, ja keiden kanssa haluat sen jakaa?  Asioiden kypsyysasteet ovat erilaisia ja niiden täydellistyminen vie luonnollisesti aikansa. Kärsivällisyydelle ei keltaisten merkkien päivinä ole juuri sijaa, eikä se ole aina välttämätöntäkään, mutta sen kanssa kannattaa toki olla hyvissä väleissä.

 

Maya-astrologi

Esa Hyppönen