Edenin puutarhat - Vihreä linnajakso

Kirjoitettu: 3.4.2017

Sunnuntaina alkanut vihreä linnajakso edustaa tzolkinin yhteen kokoavaa koordinoivaa voimaa. Tämän jakson aikana tzolkin 260 päiväiset kierrokset viedään päätökseen ja katsotaan, millaisin eväin uusiin vuosiperiodeihin on syytä lähteä. Elämän aineksia on siis pidemmän aikaa sekoitettu ja ravisteltu puoleen, jos toiseen. Mitä niistä on saattanut kehittyä; kasvua vai kaaosta? Elämän lumovoima voi syntyä nyt uudelleen, vahvistua ja vapauttaa mielen ottamaan vastaan uusia ja tuoreita ajatuksia. Toisaalta tuo lumous voi myös rikkoutua ja hajottaa mielentilaa, jos takertumisen tunteista ja vaateista syntyy liian suuria taakkoja. Vapaan tahdon toteutuminen kasvaa nyt yhä suurempaan rooliin oman hyvinvoinnin määrittelijänä.

Lumouksen keskuslinna versoo tuoretta elinvoimaa ja luovuutta. Sen keskeinen funktio on tuottaa ulos ihmisen syvintä olemusta ja laittaa sen tulokset arvioitavaksi siihen arjen kokonaisuuteen, jossa todellisuutta koetaan. Vihreän linnan aikana elämän toimimattomat kohdat voivatkin piirtyä herkemmin mielen kartalle. Näin siksi, jotta negaatioita käynnissä pitäviä asioita voisi tietoisemmin ottaa käsittelyyn ja parantaa. Voit siis joutua ottamaan kantaa myös näkemykseesi viattomuudesta.

Jakson taustavoima kumpuaa yksilöllisen pienuuden ja laajemman kollektiivisen kokonaisuuden välille syntyvästä tiedostetummasta yhteydestä. Nyt asemoidaan arvoja ja asenteita kokonaisuuksia yhteen hitsaavien mandaattien taakse. Uusiin luomisen vuosisykleihin ei kuitenkaan pidä sännätä ylisuurin ennakko-odotuksin, vaan niitä pienimpiäkin sydämen toiveita muistaen, jotka juuri nyt odottavat toteuttajaansa.

Vihreä on rauhoittava sydämen väri. Parantavia potentiaaleja omaavana se eheyttää, viemällä kohti niitä kokemuksia, joiden ratkaisuille yksilöllisesti on välttämättömin tarve. Linna-efektinä se voi olla kuin elämänkokonaisuus itse, jossa vastakohtaisetkin elementit voivat yhdistyä ja rakentua uuteen yhtenäisempään harmoniaan. Kun nämä mahdollisuudet on mielellisesti saatu haltuun, ovat vaikutusmahdollisuudet elämän tietoiseen ohjaukseen hyvät. Vihreä on myös vastuullisen vaikuttamisen väri.

Ajassa tämä jakso on usein toiminut historian käännekohtana ja risteyspaikkana, jossa maailman tuulet ovat nopeastikin voineet vaihtaa suuntaa. Sen kokonaisuutta koordinoiva olemus kykenee laskeutumaan aineellisen maailman syvimmille tasoille ja avaamaan näkymiä laajempien elämänsyklien ja tarkoitusten olemassaolosta. Vihreää linna aspektia ei ole syyttä kuvattu viidenneksi ulottuvuudeksi ja eetteritason elementiksi, sillä se voi herkistää intuitiivisten immateriaalisten yhteyksien käynnistymistä. Vihreän linnan aikana syntyneillä onkin usein näihin ominaisuuksiin liittyviä elämäntehtäviä, ja tämän roolin omaksuttuaan, he voivat löytää itsensä uuden ajan suunnannäyttäjiä ja vapauden puolestapuhujina.

Lumouksen vihreää keskuslinnaa kuvaavissa paratiisinkaltaisissa visioissa kasvutilaa riittää kaikelle ja kaikille, eikä siellä tehdä eroa ruusujen ja rikkaruohojen välille, sillä maailmakaikkeuden keskus sykkii yhtä täydellisenä niissä kaikissa, kuten se tekee jokaisen ihmisenkin kohdalla. Universaalin keskuksen ikiaikainen pulssi kaikuu vahvana kaikkialla.

 


Maya-astrologi Esa Hyppönen