Kevätpäiväntasauksessa on taikaa!

Kirjoitettu: 21.3.2017

Maya astrologi Esa Hyppönen:

Kevätpäiväntasauksessa on taikaa!

Kevätpäiväntasaus lyö pisteen talvelle ja avaa ovet kevään saapumiselle. Pimeimmän ja kylmimmän kauden lepotilassa ollut luonto valmistautuu vauhdilla uuteen kasvukauteen. Vaikka päällisin puolin aktiviteetit ovat vielä vähissä, tapahtuu pinnan alla paljon enemmän, kuin mitä silmät näkevät. Väkevästi virtaava elämänvoima aktivoi myös valoon heräävää ihmistä ottamaan vastaan sen vuodattamaa lämpöä, kuin lupausta elämänsyklien loputtomuudesta. Soturi-energia antaakin kevätpäivän periodille todella väkevän avauspotkun. Elämme jälleen suurien mahdollisuuksien ja uusien alkujen aikaa.

Soturivoimaa Kevätpäiväntasauksesta!
Vuosineljännes 20.3.17–21.6.17.

Tänä vuonna kevätpäivätasausta hallitsee Keltainen magneettinen soturi. Magneettisessa sointu-asemassaan Soturi tulee esiin nyt kaksinkertaisella ohjausvoimalla, sekä aaltojaksoa hallitsevalla taustavaikutuksellaan. Soturin välittämä realismi on kovaa luokkaa ja on oltava tarkkana, ettei käytännön pätemisen ja osaamisen ulosmittaaminen käänny liian vakavamieliseen suuntaan. Itsetietoisuus luo herkästi hämmennystä ja yhteentörmäykset ympäristön kanssa ovat mahdollisia, varsinkin jos vaatimukset muita kohtaan käyvät kohtuuttomiksi. Soturista huokuva kilpailuhenkisyys kannattaa kuitenkin valjastaa hyödyllisesti, voimavarojen monipuoliseen täydentämiseen, eikä niinkään voitontavoitteluun itseensä. Ajoittainen palaaminen perusasioiden äärelle tuo kaivattua varmuutta yhä rönsyilevämmiksi käyvien ajatuskuvioiden keskellä. Maya-astrologinen elämäntulkinta antaa hyviä vinkkejä siitä, millaisista lähtökohdista vuosineljänneksen haasteet olisi otettava vastaan.

Vuodenajan teemaa siivittää myös ajatus siitä, että elämänpiiri voi olla muutakin kuin vastakohtien pelikenttä. Esiin tulee maailma ilman uhreja ja uhraajia, voittajia tai voitettuja. Se korostaa, että vain sisäisillä hengensaavutuksilla on lopulta merkitystä, vaikka persoonatasolla muulta tuntuisi. Jokaisen valonsoturin on kuitenkin lopulta osattava oikealla tavalla luopua kaikista haavoitettujen osiensa synnyttämistä negatiivisista tunteista ja reaktioista.

Soturi voi paljastaa ne kohdat, joissa egon reaktiot ja vaateet ovat pahimmin ristiriidassa aidomman sisäisen maailmankuvan kanssa. Tiedät intuitiivisesti, millaisten asioiden suhteen kompromissit eivät sinun kohdallasi tule juuri nyt kysymykseen. Jos olet vielä epävarma, Maya-astrologisen elämäntulkinnan suunnat tuovat kaivattua selkeyttä tämän ajanjakson soturiteemaan, ja erityisesti siihen, mikä oma osasi sen työstämisessä on.  

Oikea asenne on kuin aurinkopurje, johon positiivisesti virittyneet ideat tarttuvat ahnaasti. Tällä ajanjaksolla on erityisen arvokasta luoda ja kylvää ympärilleen kiitollisten ajatusten ilmapiiriä, elämän mahdollisista kovuuden tunteesta huolimatta. Sisäistä Soturia on kutsuttu!

 

Lue lisää Maya Elämäntulkinnasta täältä!

 

Terveisin Maya- astrologi

Esa Hyppönen