Kiitoratana kuunsillat

Kirjoitettu: 2.9.2020

Maan aaltojaksolla (2.9–14.9) haetaan vahvistusta niin vakiintuneille kuin vielä vaiheessa oleville suunnitelmille. Valitulla etenemissuunnalla kartalle mahtuvia asioita voidaan rajata ja siten tehostaa käytettävissä olevien voimavarojen suuntaamista. Reitin ulkopuolelle jäävällä on vain vähän tai ei ollenkaan vaikutusvaltaa henkilökohtaisen prosessin sisältöön. Älä anna ajatuksen harhailla liikaa. Fokuksen pitäminen kohteessaan on nyt kaiken menestyksekkään toiminnan a ja o.

Navigaationvoima on Maan lahja ihmislapsille. Sen sisäsyntyisesti suuntaa hakeva luonne ei ole koskaan ollut poissa, vaikka joinakin tuuliajon hetkinä siltä on saattanut tuntua. Suunnan hetkellinen kadottaminen voi joskus olla jopa olennaisimpaan kohteeseen löytämisen edellytys. Maajakso muokkaa kaikkia niitä ehdollistumisia ja varmoina pitämiämme asioita, joilla olemme saattaneet lukita käsityksemme maailmasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Mielikuvituksen on hyvä kypsyä ja luoda kehityskelpoista toteuttamisen moninaisuutta. On kuitenkin varottava antamasta mielikuvitukselle liikaa valtaa. Väistämättä eteen tulee hetkiä, jolloin todellisuuden luonne on vain hyväksyttävä sellaisenaan, jotta kokemuksen sisältämä opetus voi jalostua käytännön viisaudeksi.  Mielenhallinnan kannalta keskeistä on huomata todellisuuden ja mielikuvituksen välinen kuilu ja olla sokeasti astumatta siihen. Siksi näkökulmat on pidettävä riittävän avarina. Tietoisesti tarkoitushakuinen todellisuuden ja mielikuvituksen yhdistäminen avaa sillan sellaiselle tulevaisuuden luomiselle, joka ei pelkää erilaisuutta tai kangistu kaavoihin. Kysymys on siis suhteellisuudesta utopiankin suhteen.

Maan navigaatio voidaan mieltää eräänlaiseksi henkisen suunnan valitsemiseksi. Tiedämme, että esim. merenkulun käsitteenä navigointiin liittyy keskeisesti oman sijainnin tiedostaminen ja kulkusuunnan valitseminen, sekä tätä suuntaa tukevien toimintojen hyödyntäminen. Tässä käytännöllisyys ja luotettavuus ajavat täysillä tyyliseikkojen ohi. Navigaation keskeinen osa on tunnistaa itselle oikea reitti myös turvallisuuden kannalta.  Jakso tukee jonkinlaisen suunnitelman olemassaoloa ja tähän suunnitelmaan sisältyvien sääntöjen kurinalaista seuraamista.

Navigoimisentaitoa on siis valitun linjan pitäminen johdonmukaisena jatkumona. Sen tunnusmerkit voivat näkyä tavoissa, tyylissä, asenteessa ja pienimmissäkin arjen valinnoissa. Johdonmukaisuuden lisäksi on osattava löytää myös joustavuutta. Kun kurssin muutoksen merkit ovat selvät, säädä sisäistä navigaattoriasi uudelleen. Reitit ja aikataulut voivat aina vaihtua, mutta päämäärän olemassaoloon ja pysymiseen eivät poikkeamat vaikuta. Ne vain rikastuttavat sisältöä.

Maan merkissä syntyneillä on vahva agenda toteuttaa asioita omannäköisellä tyylillä ja ajaa niillä kohti tulevaa. Ja silloin kun realiteetit ovat hallussa, voi kuunsiltaakin käyttää toteuttavien ajatusten inspiroivana kiitoratana.

Terveisin
Maya-astrologi Esa Hyppönen