3. Sininen – maan kosketus

Kirjoitettu: 27.2.2017

– värit maya-symbolien määrittäjinä

Tzolkiniin perustuvassa dreamspell-järjestelmässä kolmantena värivakiona vuoron saa sininen väri. Se minkä punaiset merkit ideoivat liikkeelle ja jolle valkoiset määrittelevät arvoperustan, sille siniset rakentavat toteutumisalustan aineen maailmaan.  Maa elementti onkin vahvasti mukana sinisten symbolien maadoittavissa energioissa.

Joskus tosin voi nähdä, että sininen väri yhdistetään veteen ja tuossa tapauksessa punainen vastaavasti samaistuu maa-elementin roolin. Vaikka sinisen voi helposti mieltää veden luonnolliseen väriin, ei se omasta mielestäni ole luonteenomaisin ajatustapa dreamspellin kohdalla. Varhaisille mayoille sinisen asemaa edusti nimittäin musta, joka rinnastettiin ravinteikkaan mullan kykyyn tuottaa elintärkeää ravintoa.  Tätä kautta siniseen sisältyy syvä kunnioitus maaäitiä kohtaan.

Kun tzolkinin linnajärjestystä katsoo tarkemmin, voi huomata sinisen linnan-aspektin asettuvan lähes symmetrisesti matriisin keskelle, jossa keskuskanava ja porttipäivien pitkät jatkumot sijaitsevat. Eli siellä missä korkein henkinen energiavuodatus aktivoituu, sen ottaa vastaan juuri maan suodattava ja vakauttava maa-elementti, eli kaikessa fyysisyydessään myös ihmiskeho itse, voidakseen säteillä sen takaisin maailmaan, omalla uniikilla tavallaan.

Siniset symbolit Yö, Käsi, Apina, Kotka ja Myrsky ovat siis pohjimmiltaan melko kiinteitä merkkejä, vaikkei tätä ensi silmäyksellä aina saattaisi uskoa. He tuovat mukanaan vakautta ja rauhaa, mutta se ei suinkaan tapahdu ilman muuntamiseen yhdistyviä haasteita, jotka on voitettava. Muuntuminen ei siis tapahdu ilman muutoksen läsnäolon hyväksymistä, eikä vakaus tule itsestään, siitä elämän asettamat rajat pitävät huolen. Nuo rajat ovat transformaation reunaehtoja täyteen kirjailtuja kulisseja, joiden puitteissa myös henkilökohtainen valaistuminen ja ylösnousemus voidaan lopulta toteuttaa. Siksi sinisien symbolien tehtävä on oman esimerkkinsäkin avulla toimia tienraivaajina ja osoittaa, mikä merkitys rakenteiden ja järjestelmien loogisella toimivuudella on.  Menestys vaatii sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä.

Tien löydettyään siniset merkit voivat kivuttomasti rakentaa omaa todellisuuttaan, olemisen moniulotteisia tarkoitusperiä kunnioittaen. Kun tämä näkökulma on omaksuttu, kaikki järjestelmät voivat näyttäytyä samanarvoisia, vaikka ne herättäisivätkin aiheita arvostelulle. Erimielisyyksille on hyvä antaa niiden vaatima tila, koska rakenteiden on voitava joustaa ja palvella kaikkia tarpeita ja ilmentymiä. Jos näin ei jostain syystä pääse tapahtumaan, tuloksena voi olla mekanistisesti liikkuva ja omiin sääntöihinsä kangistuva dinosaurus, joka ei enää näe mahdollisuuksiaan kehittyä.

Parantavat aspektit kaikessa laajuudessaan ovat ominaisia sinisille merkeille ja he usein sivuavat parantamiseen liittyviä asioita, jos ei ammatillisesti, niin vähintään harrastuksien ja seuraamiensa mielenkiinnonkohteiden kautta. Luonto kaikessa mahtavuudessaan; metsät, vedet, maat, sekä elämän koko orgaaninen perusta kehollisine elämänmuotoineen, on se vastaanottava mielentila, johon korkeamman tietoisuuden voi yksilöllisesti sitouttaa vaikuttamaan ja luomaan mahdollisuudet onnelliselle elämälle. Siinä todellisia hengitysaukkoja kaikille aineellisen maailman syvyyksiin sukeltaneille valonsotureille.

Pysyvyys ja jatkuvuuden turvaaminen rakenteiden vahvistamisen kautta on siis tärkeä tehtävä sinisen väriryhmän jäsenille. Länsi ja laskeva aurinko määrittävät sinisten symbolien ilmansuunnan. Syvenevä hämärä ennen yötä luo taianomaisen sinisen hetken, kuin toivon pilkahduksen siitä, ettei todellista pimeyttä ole olemassakaan.  Omien varjojen kohtaaminen, itsekontrolli, vastuu omasta elämästä ja erityisesti kuoleman olemassaolon kohtaaminen; kaikki nämä koskettavat erityisellä tavalla sinisten symboleiden elonpiiriä.

Tarkoituksen löytäminen luo perustavaa turvaa ja kyvyn nauttia siitä mitä tekee. Ja kun ankkuri on kerran heitetty, voi suurimpiinkin myrskyihin suunnata päättäväisesti ja levollisesti. Sinisten päivien aikana tee elämälle tilaa. Ajatuksesi kyllä mahtuvat maailmaan, mutta saatko maailman mahtumaan ajatuksiisi? Muista arvostaa sitä, mitä olet jo saanut aikaiseksi ja vaali hyväksi koetun jatkuvuutta.

 

Maya-astrologi

Esa Hyppönen