Tzolkinin keskipiste

Kirjoitettu: 6.8.2020

Tzolkinin keskipisteessä (6.-7.8.2020) kohtaamme matriisin gravitionaalisen keskustan. Valaistuttavimmat kokemukset voivat viritä pysähtymisen tai vähintäänkin tietoisen hitauden suosimisesta oikeassa paikassa. Olennaisinta on nyt seurata tunteita, jotka tavalla tai toisella ovat valjastettavissa toteuttamaan kaikkein korkeimpia pyrkimyksiämme ja visioita.

Ajatus, että olisi jotenkin väärässä paikassa toteuttaakseen omannäköistä ja omalta tuntuvaa elämänsisältöä, on täydellistä mielen illuusiota. Oikea hetki ja välineet ovat aina lähellämme ja käytettävissä. Tämän tosiasian voi hämärtää vain vääristynyt mielentila, joka toistuvia ehdollistumia rakentamalla sulkee luovan toiminnan luonnollisen esillepääsyn.  Elämänsisällön mielekäs toteuttaminen ei kuitenkaan ole aika- tai paikkasidonnaista. Oikea hetki elää ja liikkuu mukanamme paljastuen toimivaksi toteuttamisen malliksi aina silloin, kun kykenemme yhdistämään ajatuksemme, mielemme ja kehomme nyt hetkessä virtaavaan tapaamme olla läsnä. Tätä mahdollisuutta vallitseva Tzolkinin keskusaluekin on kaikessa hiljaisuudessa tukemassa.

Tzolkin matriisin tiivistyneessä energiassa tuntemamme historia ja olettamamme tulevaisuus ovat siis saman yhtäaikaisen ja toisensa kohtaavan ajanvirran presentaatiota. Kiirehtiminen ja tulokseen pakottaminen eivät ole sen hedelmällisin toimintatapa. Tarvittavan keskittymisen ja mielenkiinnon löytämisen edellytykset voivat parantua jarrupolkimen löytämisen seurauksena avautuvien näkymien tiedostamisesta. Myös kokemukset hiljaisuudesta saattavat auttaa orientoitumaan uudelleen asioiden keskeisiin sisältöihin.  

Mielenteknologiaksi kutsutun tietoisuudenvoiman käyttöönottamisessa keskeistä on tunteiden hallinta. On aivan yhtä vaikeaa istuttaa korkeamman viisauden kipinöitä tunnetilojen riepottamiin turbulensseihin, kuin tunneköyhyydestä kärsivälle tasamaalle.  Ne eivät yksinkertaisesti ehdi tuottaa satoa tai kykene juurtua. Siksi tämäkin hetki korostaa tunnetilojen tunnistamisen taitoa ja niiden vaikutusten kokemusperäistä hyödyntämistä. Sillä tunteet ja erityisesti nopeasti kehittyvät ja ohimenevät emootiot ovat tietoisuutemme ohjureita, joiden avulla navigoimme ajan aalloilla, kukin tyylillämme.  Mitä paremmin hallitsemme tunteemme, sitä selkeämmin näemme itsemme ja ja tunnistamme tarpeemme.

Ajankuvaa leimaa yleisempikin tarve saada näkökenttä selkeäksi ja yksiselitteisemmin tulkittavaksi. Pelkkien yksityiskohtien hiomiset eivät riitä, sillä niiden vaikutukset ovat lyhytaikaisia ja niitä saatetaan tarkoitushakuisesti suosia kosmeettisista näennäissyistä. Tarve miellyttää ja turvata saavutetut edut, on yhä monien valtaa käyttävien prioriteetti numero yksi.  Vanhoista toimimattomista energioista poistuminen ei ole kivutonta, sillä niiden vetovoima on edelleen tallella ja paluu osin toimimattomaksi todettuihin mekanismeihin helppoa. Tämä hidastaa käynnissä olevia uudistumisen prosesseja.

Tzolkinin keskikohdalla kinit Kosminen Koira ja Magneettinen Apina siirtävät ajan ja energian virtauksen taajuudelta toiselle. Ne korostavat sydämen voimaa ja magiaa, tuota omien käsien kautta maailmaan välittyvää muuntumisen tuoreutta, joka kokemuksien läpinäkemällä luo läsnäolemiseen ankkuroivan intensiteetin. Apina korostaa huumorin ja leikin kautta tapahtuvia lähestymistapoja, jotka eivät jätä kiinni asioiden vakavuuksiin tai sido itseään tapahtumien ulkoisiin muotoihin. Sisältö on sille samaa sydämen ravintoa, jota Koira pyrkii jakamaan olemalla lojaali niin itseään kuin maailmaa kohtaan. Se voi haastaa oman johtajuutensa onnistumisen rinnastamalla sen muiden hyvinvoinnin toteutumiseen.  Ei ole muita kuin me, siksi me-asennettakaan ei saa unohtaa.

Terveisin
Maya-astrologi Esa Hyppönen