Kuukalenterin Uusivuosi (26.7.20 – 24.7.21) - Kohti Myrskyä

Kirjoitettu: 23.7.2020

Pian uutena Kuuvuoden merkkinä vaikuttaa Sininen Lunaarinen Myrsky. Siis tervetuloa Myrsky, vaikka saatatkin ravistella ja sekoittaa näkemykset valmiina pitämistämme asioista. Voit herättää epäuskoa ja pelkoja, mutta myös opettaa, kuinka ne kohdataan ja miten niiden avulla voimaannutaan. Myrskyn luonne on kuitenkin puhdistavaa, selkeyttävää ja optimaalista järjestystä hakevaa. Sen tarkoitus ei ole lyödä maahan, vaan lujittaa heikentyneitä rakenteita ja auttaa kiinnittymään toimintoihin, jotka luovat pysyväisemmän yhteyden vakauteen ja juurevuuden kokemuksiin.

Miksemme siis lähtisi Myrskyn matkaan, kokemaan ja vastaanottamaan puhdistavan raikkauden ja keveyden, joka vain jokaisen tietoisesti läpikäydyn myrskyn jälkeen voi laskeutua elämään. Maya-astrokalenterin avulla voit helposti seurata vuoden jokaista muutoksenpäivää ja tutustua niiden vaihtuviin luonteenpiirteisiin.

 

Kuinka tähän hetkeen tultiin?

Toteutuivatko edeltävän Taikurin vuoden illuusiot, nuo toden ja epätoden väliä kaventavat taiat? Millaisia uskomattomia illuusioita saatoit todentaa? Mullistuiko käsityksesi jostain niin, että jouduit arvioimaan asioiden perusteet uudelleen? Millaisia illuusioita särkyi, millaisia syntyi? Elämä on hyvin harvoin kontrolloitavissa tarkalleen oman tahtomme ja visiomme mukaisesti. Siksi magian ja taianomaisuuden keinot olivat merkittävä osa menneen vuoden luonnetta.

 

Ole itse muutos

Taikuri on siis kokoamassa rekvisiittaansa pois estradilta, tehden tilaan uusille tuulille ja vaikutteille. Elämään sisältyvän ikuisen muutoksen luonne on muuttumassa. Kiertovirtauksien hiekkaa ilmaan heittävä Myrskyn vuosi voi nostattaa vedet silmiin ja estää näkemästä kättään pidemmälle. Se saattaa luoda myös hetkellistä turvattomuutta, mutta vai siksi, jotta ymmärtäisimme kuinka tärkeää on ylläpitää suhdetta juuriin, elämän kantaviin perusasioihin. Juurilla, niin henkisillä kuin fyysisillä sellaisilla kytkeydymme tuttuun elämän arkeen, sen tarjoamaan turvallisuuden tunteeseen. Kysymys on arjen perusarvoista jotka auttavat pitämään meidät terveinä ja elinvoimaisina.

Yksinkertainen ja kestävä on siis hyvä yhdistelmä lähdettäessä luomaan myrskynvuoden asioita. Vuotta ei todellakaan kannata verrata kertakäyttökulttuurin luonteeseen, esim. laitteeseen, jota pikkuvian vuoksi ei kannata tai voi korjata. Myrskyn vuosi liputtaa luotettavuuden, huoltovarmuuden ja kestävän kehityksen puolesta. Siksi se tarvittaessa ravistaa ja luo turbulensseja, jotta huomaisimme nuo elämää rasittavat heikkoudet ja oppisimme vaatimaan järkevää ja kestävää tulevaisuutta. Ja ennen kaikkea tekemään valintoja, jotka tukevat tätä kehityslinjaa.

Parhaimmillaan vuosi on monessa mielessä taitekohta. Se pistää tarkastelemaan varsinkin tarkoitusperien puhtautta. Voimme valita toimimmeko muutoksen tapahtumapaikkana, tilana jossa se vastaanotetaan ja marionettimaisesti koetaan, vai viemmekö roolimme päätökseen olemalla itse aktiivinen muutos, joka aalto kerrallaan kehittyen luo uutta pysyvyyttä. Maya-astrologisesta elämäntulkinnasta sekä elämän olosuhdetulkinnasta voit tunnistaa omakohtaisia työkaluja Myrskynvuoteen.

Myrskynvuoden Terveisin!
Maya-astrologi Esa Hyppönen