Perhonen terälehdellä – Kesäpäivänseisauksen vuosineljännes 21.6.2020 – 21.9.2020

Kirjoitettu: 18.6.2020

Kesäpäivänseisauksesta alkavaan vuosineljännekseen meidät tahdittaa Keltainen Rytminen Siemenen. Siemen edustaa Kukoistamiseen tähtäävää luovan elämänvoiman esiintuloa.  Siksi sen vaikutus kohdistuu ennen muuta kasvun ja kasvattamisen teemoihin. Siemenen kohdalla kysymys on aina luomistyöstä, jossa tarvittava energia ja tarkoituksenmukainen toiminta kohtaavat oikean mielentilan.  Siksi omaa luontoa on hyvä kuunnella erityisen tarkkaan ja tarttua toiminnan ideaaliseen hetkeen, kun sen kohdallaan tunnistaa. Jotain suurenmoista on kehittämässä muotoa, jota olet saattanut hautoa jo jonkin aikaa.

Kauneus kuorien sisällä

Siemenen kantava ajatus kiteytyy pyrkimykseen ilmentää oma kasvusuunnitelma materiaaliselle tasolle. Sen olemassaolon idealla on vain yksi todellinen suunta, toteuttaa itsensä ja kukoistaa. Kaikki muu on toissijaista tai seurausta oman elämänsuunnitelman rönsyilevyydestä. Oman paikan löytäminen ja juurevuuden tuntemukset ovat sille merkityksellisiä tunnekokemuksia.

Vapautunut siemenenergia on kuin loistoonsa puhjennut perhonen terälehdellä, joka transformaation vertauskuvana ei missään vaiheessa kääntynyt itseään ja itsessä tapahtuvia muutosprosesseja vastaan, vaan elänyt todeksi sen, mitä erilaiset kasvun vaiheet toivat mukanaan. Vuosineljänneksen suurin haaste onkin, kuinka hyvin havaitsemme ja omaksumme oman kasvumme eri alueita ja vaatimuksia. Osaammeko ajoissa kääntyä kohti valoa ja elämän kiertokulkua ylläpitäviä kasvutekijöitä, jotta saisimme kuoremme auki kukoistaaksemme täydessä loistossa.

Oikea aikaista toimintaa

Oletamme kasvun enimmäkseen tarkoittavan jotain enemmän, jotain lisää. Taloudessa se yleensä yhdistetään tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Siemenen kasvuajatus pitää sisällään sellaisiakin tekijöitä, jotka voivat tietoisesti supistaa sisältöä eli kehittyvän sadon määrää, mutta tuoda mukanaan laadullisesti kestävämpiä ja terveempiä asioita.

Tässä mielessä vuosineljännes kehottaakin luomaan arviota yleiseen elämänhallintaan. Kuinka hyvää hedelmää asiat voisivatkaan kantaa oikeiden kasvutekijöiden päästessä kohtaamaan oikea aikaisesti. Annammeko asioiden kypsyä tarpeeksi vai koemmeko ne ennemminkin kipuina ja vaivoina, jotka lopulta kypsyttävät kärsivällisyytemme, kun emme ymmärrä kokemustemme antamia vinkkejä ja oppeja? Tätä oikea-aikaisuutta voit hahmottaa päivittäisen maya-astrokalenterin avulla.

Liikkeelle laitetut ajatukset, sanat ja mielipiteet ovat kylvöä, jota teemme jatkuvasti ja useimmiten tiedostamattomasti. Koskaan emme varmasti voi tietää mitkä siemenideat ja ajatukset löytävät itävän kasvualusta, mutta sen vuoksi niitä ei kannata jättää kylvämättä. Siemenen näkökulmasta kasvu ei koskaan ole väärää, vaikka se näyttäisikin tuottavan kaikkea muuta kuin toivottua satoa. Siemen voi joskus olla pitkään arvoitus myös itselleen. Avaimia vuosineljänneksen eteen tuomiin arvoituksiin saatat löytää maya-astrologisesta elämäntulkinnan luonteenpiirteistä.

Elämäntulkintakartta koostuu viiden symbolin ja yhden tai kahden numeron muodostamasta kokonaisuudesta. Tulkinta antaa tietoa syntymähetkellä elämääsi leimatuista perusenergioista, olemassa olevista valmiuksista ja kohdattavista haasteista, sekä tietoisuuttasi ohjaavista ja opastavista energialaaduista. Tulkinnassa kerrotaan, kuinka ne näyttäytyvät elämässä erilaisina luonteenpiirteinä ja käyttäytymismalleina, jotta voisit tietoisemmin hyödyntää niiden sisältämän kasvualustapotentiaalin. Tulkinnassa esiintyvillä symboleilla on myös oma intuitiivinen merkityksensä henkilökohtaisen informaation avaamisessa.

Kesäterveisin

Maya-astrologi Esa Hyppönen