2. Värit maya-symbolien määrittäjinä

Kirjoitettu: 21.2.2017

Valkoinen – hiljaisuuden sävyjä

Tzolkiniin perustuvassa dreamspell-järjestelmässä toisena värivakiona vuoron saa valkoinen väri.  Laadullisesti tätä väriä edustavia merkkejä on vaikea asettaa vain yhteen kategoriaan. Tässä mielessä valkoiset symbolit; Tuuli, Sillanrakentaja, Koira, Taikuri ja Peili ovat lähinnä kuin kameleontteja. He omaavat niin muuttuvia, kiinteitä kuin johtaviakin ominaisuuksia, mutta nämä vaikutukset korostuvat enemmän mentaalitasolla, kuin pelkkien fyysisten rakenteiden parissa.

Se minkä punaiset merkit laittavat liikkeelle, sen valkoiset tutkivat ja tarvittaessa myös hienovirittävät omien näkemyksiensä pohjalta.  Valkoisille mikään ei ole itsestään selvää. Asioiden taustat on selvitettävä, jotta niiden piilevätkin mahdollisuudet voidaan saada esiin ja hyödynnettäviksi. Tiedonvälitystehtävät ovat heille ominaisia. Valkoiset jalostavat ajatuksia ja tuovat enemmän asioiden sisältöä ja merkitystä esille.

He eivät juuri rakasta muutoksia, mutta joutuvat yllättävän usein työskentelemään juuri siihen liittyvien asioiden parissa. Tutkivan ja pohdiskelevan mielensä kautta, he saattavat olla itse paljastamassa muutoksien tarpeita ja syitä niiden takana.  Tässä mielessä myös oikeudenmukaisuuden toteutuminen on heille tärkeä kriteeri elämän pitämisessä mielekkäänä. Pyrkimyksestä liialliseen ratkaisukeskeisyyteen, voi pidemmän päälle tulla myös rasite. Siksi ajatusten jakamista ja verkostoitumisen apukeinoja olisi osattava hyödyntää ajoissa.

Valkoiset symbolit edustavat pohjoista ilmansuuntaa ja ilman elementtiä. Pohjoinen voi ensitapaamisella antaa persoonasta kylmän ja välinpitämättömän vaikutelman. Viileä ja vähäeleinen suhtautuminen ei kuitenkaan tee oikeutta sille, mitä sisäisessä maailmassa voi olla käynnissä. Mentaali toimeliaisuus ja kyky omaksua asioihin liittyviä tunnekokemuksia, ovat valkoisilla merkeillä kuitenkin syvällisiä ja aitoja.  He vain helposti laittavat asiat hiukan laajempiin näkövinkkeleihin ja tunnekokemukset pysyvät tällöin herkemmin omana hiljaisena tietona.  Myötäelämisen näyttäminenkään ei siten välttämättä toteudu siinä suhteessa, niin kuin asiat on sisäisesti tunnettu ja koettu.

Positiivisessa tilassa valkoinen on avoin kaikille mahdollisuuksille. Se nostaa ihanteet korkealle ja ilmentää ystävällisyyttä, rehellisyyttä ja yleistä tarkoituksenmukaisuutta.  Negatiivisessa tilanteessa valkoinen voi valita pinnallisempia lähestymistapoja, keskittyä valtapeleihin tai jämähtää paikalleen puolustamaan omia etujaan. Täydellinen vetäytyminenkään ei ole poissuljettu vaihtoehto, ylivoimaiselta tai muuten hankalalta tuntuvan haasteen edessä. Jos panokset tuntuvat korkeilta, ajatuksien jäsentelyyn on syytä varata aikaa.

Valkoisten merkkien päivinä on hyvä mennä asiasisältö edellä, mutta nöyrästi.  Realismin rinnalle on raivattava tilaa myös uskolle ja toivolle. Juttuja ei kannata miettiä aivan puhki asti, mutta hätäilyynkään ei ole syytä. Flow ja hiljaisuus ovat valkoisen valttikortteja kiireen ja pinnallisuuden sävyttämässä arjessa. Kääntymällä sisäänpäin voi moneen probleemaan löytyä juuri ne oikeat avaimet, jotka muilta ovat voineet jäädä kokeilematta.  Kommunikaation kaikki muodot ovat keskeisiä puhdistustyövälineitä, joita valkoiset merkit lopulta oppivat hyödyntämään viisaudella, vaikka tähän pääseminen vaatisikin pitkän ja valmistavan tien.

 

Maya-astrologi

Esa Hyppönen