Spektrisen muodon mosaiikkia - ja mitä jäljelle jää – Tzolkinvuosi 30.3.20 - 14.12.20

Kirjoitettu: 30.3.2020

Tzolkinvuosien aaltomuodossa olemme siirtymässä uuteen 260 päiväiseen vuosiperiodiin. Gregoriaanisesta kalenterista poiketen Tzolkin ei ole lineaarinen tai planetaarisiin aikaparametreihin sidoksissa oleva laskentamalli.  Juuri sen ajattomuus ja spektrinen olemus tekevät siitä universaalin, kosmisiin kokonaisuuksiin samaistuttavan matriisin. Tietoisuus ja tuon tietoisuuden kautta valottuva läsnäolo kuuluvat sen olemukseen keskeisemmin kuin se, millaisen muodon/määrän asiat voisivat ottaa.

Kun asioiden on hajottava

Magneettinen Lohikäärme avaa aaltojaksonsa myötä Kultaisen Ajan yhdennentoista Tzolkin kierroksen ja sijoittaa sen aaltomuodon Spektriseen asemaan. Soinnun 11 spektrisyydellä on erityisen hajottava luonne. Mosaiikkisen teoksen kaltaiseksi sirpaloituneet maailmankuvat hakevat nyt uutta järjestystä muuttuvassa maailmassa. Tuon mosaiikkisen teoksen sommitelma ja sen sidosaineet ovat kiihtyvässä liikkeessä ja yhä enemmän tunnistettavissa erillisinä toisiinsa vaikuttavina osa tekijöinä. Yhteentörmäykset ja keskinäiset toimimattomuudet ovat luomassa epäjärjestystä, joka hämmentää aiemman varmuuden ja vakauden. Maailma sirpaloituu jotta syvempi eheytyminen mahdollistuisi. Suuri hajoaminen on siis käynnissä. Entropian tarkoitus on laittaa asiat suurempaan yhteyteen ja tämä voi edellyttää luopumista turhista painolasteista niin mielen halujen kuin käytännön tekemisten tasolla.

Vaikka jotain ollaan purkamassa osiin, ei aivan kaikkea kannata kyseenalaistaa ja hajottaa pelkästä hajottamisen ilosta. Tukitoimia kannattaa suunnata tärkeimpien juttujen lujittamiseen ja voimavarojen priorisoimiseen.  Nämä ovat avaintekijöitä myös tuoreen innostuksen ylläpitämiseksi. On vain tunnistettava asiat jotka ovat merkityksellisiä. Huomaa millaiset seikat puhuvat irrottamisen ja luopumisen puolesta, mitkä kiinnipitämisen ja jatkuvuuden.

Uuden perustan mahdollisuudet

Tzolkinissa ympyrät sulkeutuvat ja avautuvat. Uusi vuosi on viemässä meitä nyt uuden alun mahdollisuuksiin. Monimutkaisuus on kääntymässä yksinkertaisuuteen ja tämä on kääntämässä tarkastelukulmaamme maailman muodoista yhteyteen sisimpämme kanssa, jota voisi kutsua paluuksi viattomuuteen. Se on mahdollista luopuessamme muotojen luomasta mielen harhasta rajallisuutta ja kohtalonomaisuutta kohtaa.

Valppaus ja tilanteiden tarkkailu on todella tarpeen, sillä spektrisen vaikutteen myötä reagoimisen hetket tulevat ja menevät nopeasti. Jos uinut niiden ohi, jää pähkäiltäväksi pahimmassa tapauksessa vain tilanteiden synnyttämät ikävät seuraukset, kun muutoksien nopeasti avautuvat mahdollisuudet katoavat mielen kuohuvaan itsepetokseen, asioiden arvosteluun ja syytöksiin.

Anna tietoisuudelle tilaa

Tzolkin on luettavissa monella tasolla, koska se nojaa puhtaasti tietoisuuteen ja sen tunnistamiseen oman olemuksen ydinosana.  Oman mayasignatuurisi eli mayanimesi symbolin ja soinnun myötä liityt osaksi solaaris-galaktista sateenkaarikansalaisuutta. Tällöin olet nykymaya, joka voi tunnistaa alkuperänsä kosmisena ihmisenä, ei pelkkänä ajatusten tapahtumapaikkana, vaan ajattelijana omien ajatusvirtojen lähteellä, ajatustesi takanaolevana tietoisuutena. Siksi maya-astrologiset tulkinnatkaan eivät voi kertoa kuin tarinan alun, tarinan, jonka sinä voit jatkaa ja kirjata osaksi ikuisuutta.

Suosittelen maya-astrologiseen Elämän Olosuhdetulkintaan ja Elämäntulkintaa palaamista. Jos sinulla ei vielä ole sitä, voit tilata sen tästä!

Terveisin

Maya-astrologi Esa Hyppönen