Näkymätön noste – Kotkan aaltojakso 19 (4.3 - 16.3.20)

Kirjoitettu: 4.3.2020

Kotka on keveiden ilmavirtausten aistija ja tuulien tuntija. Sen vapauden ja riippumattomuuden kaipuu on suuri. Silti käytännönelämän lainalaisuudet ja velvollisuudet ovat aina läsnä sen energioissa, etsien kattavaa tasapainoa ja hyvänelämän reseptiä.

Kotkalle siipiensä omaehtoinen sitominen on usein jopa tavallisempaa kuin vapauden ja siihen liittyvien etujen/oikeuksien käyttäminen. Kotkan aaltojaksolla yhteen sovitetaankin vapauksien ja vastuiden kirjoa. Virinneitä visioita ei pidä siirtää sivuun, vaan ottaa tosissaan ja tarkentaa huomio sinne, mihin ilmavirrat ovat kehittämässä orastavia pyörteitään. Joillekin ajatuksille virtaukset ovat nyt vain suotuisempia kuin toisille. Kotka painottaa huomioimis- ja reagointikykyä, keveyttä ja tarkkuutta. Niitä tarvitaan, jos mielii irrottaa kynnet aineellisen maailman draamoista ja mielen luomista sidoksista, joihin ei ole enää tarvetta. Taustalla vaanivaa vakavuutta voi torjua olemalla nälkäinen näkymille, joita tulevaisuutena näyttäytyvä aika nostaa tiedostettaviksi ja tutkittavaksi.

Tällä aaltojaksolla raivataan tilaa henkilökohtaiselle vapaudelle. Tähän tarvitaan elämäntilanteen hyväksymisen lisäksi myös tahtoa hyväksyä se mahdollinen murhe, joka negatiivisten tunteiden kautta on saattanut alkaa hallita ajatuksia ja samaistuttanut visiot yhä syvemmälle murheellisuuden itseään ruokkivaan kehään. Tämän kaltaisessa tilanteessa Kotkan edustama maskuliininen arvokkuus on vaarassa kääntyä fyysisen voiman ilmentämiseksi ja ylikorostuneeksi tarpeeksi puolustaa itseä. Osa tuosta puolustuksesta voi ilmetä myös paikalleen jämähtämisenä, ilmeistä ikävystymistäkin uhmaten.

Kotkan jaksolla laajojen perspektiivien tarjoamat näkymät ovat kuitenkin kaikkien hyödynnettävissä. Isosta kuvasta asioiden keskinäinen vertailu on helpompaa. Mikä tahansa huomion vetääkin puoleensa, sinne kohdistettava tarkennus on aluksi hyvä mitoittaa itselle sopivaksi. Tieto luo ja avaa toimintamahdollisuuksia ja lopulta pienillä yksityiskohdillakin voi olla kokoaan suurempaa merkitystä. Ne herättelevät niin ärsyttävillä kuin mieltä kiehtovilla nyansseillaan. Kotka kehottaakin tutkimaan näitä yksityiskohtia visioiden aihioina, vaikka niiden soveltaminen näyttäisi lähtökohtaisesti epärealistiselta.  Ideat ovat muokattavissa toteutettavaan muotoon. Tällä jaksolla aikaansa edellä oleminen ei ole haitaksi ja eräänlaiselle pioneerityölle on tilausta.

Kotkan vaikutusalueella ihmissuhteisiin liittyvät asiat ovat tavallisia ja usein ne ovat varsin mutkikkaita. Nyt mukana on myös materiaalista aspektia, joka ottaa kantaa aineelliseen menestykseen. Kuinka sen mittaa ja tunnistaa, mitä menestymisen merkitys itselle on ja mitä muotoja se voisi pitää sisällään? Onko mielesi luonut sille jotain perusteettomia rajoitteita? Kotkan tuuleen kuiskaama viesti kuuluu; Valmista itseäsi ottamaan vastaan menestys kaikissa muodoissaan, usko itseesi ja mahdollisuuksiin onnistua.

Aaltojakson voimapäivät

– 4.3 Magneettinen Kotka: Vedän puoleeni viisautta, nähdäkseni asioiden todelliset merkitykset.

– 8.3 Yliääni Myrsky: Vahvistun muutoksien mukana.

– 12.3 Solaarinen Yö: Annan visioilleni varman pohjan toteutua.

– 16.2 Kosminen Käsi: Muunnan käsitykseni rajallisuudesta läsnäolon rajattomuuteen.

 

Maya-astrologi Esa Hyppönen