Universaalisen veden tietoisuus

Kirjoitettu: 6.2.2020

Kuun aaltojakso 6.2.20–18.2.20

Kuun aaltojakso käynnistää Tzolkinin Lumouksen vihreän keskuslinnan ja aloittaa kuugenesisvaiheen hetkellisen uudelleen aktivoitumisen. Ihmiskunnan historiana tunnetussa aaltojatkumossa kuugenesiksen varsinainen ajallinen esiin tuleminen sijoittui aikaikkunaan 3.187 eKr. – 2013 jKr. Sen tehtävä oli tuottaa esiin transformaation viimeinen ja raskain vaihe, kokemus materiasidonnaisuudesta. Eli se altisti samaistumaan aineelliseen maailmankuvaan harhaan, jotta herääminen ja irrottautuminen siitä tulisi mahdolliseksi ja kykenisimme tunnistamaan oman alkuperämme. 

Moni saattaa kysyä, onko tähän mennessä mikään muuttunut. Olemmeko oikeasti heränneet tuosta materian ja muotojenmaailman tuudittamasta syvästä unesta?  Olemme, mutta kuten unissa yleensä, niissä on erilaisia asteita ja tasoja. Katsoessamme ympärillemme voimme huomata entistä nopeammin etenevän ja yhä useampia herättävän muutoksen. Maailman toinen puoli on tulessa, samalla kun toinen puoli tuntuu hukkuvan vesien epätavallisiin määriin paikoissa, joissa niihin ei ole aiemmin tarvinnut varautua. Tuossa välissä vanha maailmankuva käy omaa henkiinjäämis- taisteluaan ylläpitääkseen piintyneitä käsityksiään mm. vallasta, rahasta, omistamisesta, oikeassa olemisen tarpeesta, jopa kyseenalaistaen ja vähätellen muutoksien tarpeen. 

Tuli ja vesi pakottavat etsimään uusia elinmahdollisuuksia ja ovat käynnistäneet yhä massiivisemmaksi muuttuvan ja globaalisti vaikuttavan muuttoliikkeen.  Miksi, mikä on se johtava voima, muutoksen katalyytti, joka kaiken keskiössä, mutta silti useimmilta näkymättömissä vaikuttaa vallitsevien ulkoisten olosuhteiden luonteen takana? Ei enempää eikä vähempää kuin Ihminen itse, sinä ja minä, liike, jonka kukin teemme oman tiedostavaisuutemme ja tiedostamattomuutemme välillä, sekä ne valinnat, jotka tähän olemisen ymmärrykseen perustuvat.

Kuun aaltojakso muistuttaa, ettei maailmaa suinkaan johda hallitukset, järjestöt, militantit tai globaalit instanssit. Johtava vastuu planeetan tulevaisuudesta on yksilöllä, joka hiljaa työskennellen pyrkii harmoniaan omien egoperusteisten mielihalujensa kanssa. Kysymys on mielenliikkeestä, joka havahtuu ja alkaa taipua korkeamman tietoisuuden, ihmisen omaa ajattelua tarkkailevan minän vaikutteeseen, ollen samalla se transformoiva efekti, joka on kollektiivisessa yhteydessä ilmastoon ja ympäristömuutoksiin. Ihmiskunta tekee muutosta yhdessä planeetan kanssa, joka polttaa ja huuhtelee pois toksisuuksia niin materiasta kuin alemmasta tietoisuuskentästä. Samankaltainen palamisreaktio on käynnissä myös kehoissa. Toksisuuden tasoista kertoo mm. se, että se vaatii jopa napajäätiköiden sulamista. Toisaalta se kertoo myös ihmismielen ja tietoisuuden voimasta, kuinka jokaisella ajatuksella on mahdollisuus luoda uutta.

Kuu edustaa universaalisen veden puhdistavaa voimaa. Siksi se kehottaa ylläpitämään eheää suhdetta kehoon, sekä erityisesti veteen elävänä ja parantavana voimana. Olemmehan keholtamme suurilta osin vettä ja asumme vesien hallitsemalla planeetalla. Maailman vedet ovat yhtä siinä missä ihmiskuntakin. Kokonaisuus on osiensa summa. Huomioi, että varsinkin kiire ja stressi ovat myrkkyjä, joilla on taipumus sakkauttaa kehon metabolismia. Väylät tunnetukkeumien avaamiseksi ja tunteiden käsittelemiseksi ovat kuitenkin avoinna ja tältä osin jakso antaa tukea elävän yhteyden luomiseksi veteen, elämäsi vesien tietoisuuteen.

Aaltojakson voimapäivät

– 6.2 Magneettinen Kuu: Tunnistan puhdistavat virtaukset, joita seuraan.

– 10.2 Yliääni Taivaanvaeltaja: Hallitsen tilaa, jonka valitsen kehittääkseni itseäni.

– 14.2 Solaarinen Maa: Vahvistan suunnitelmat, joita sitoudun noudattamaan.

– 18.2 Kosminen Lohikäärme: Siedän siirtymäajan vaatimat uhraukset matkalla uuteen.

 

Maya-astrologi Esa Hyppönen