Jäähyväiset aseille – Soturin aaltojakso (24.1.20–5.2.20)

Kirjoitettu: 24.1.2020

Soturi on valmistautunut kohtaamaan vastusta ja on siksi varustautunut parhaimpaan sotisopaansa. Maailma tuntuu suorastaan odottavan Soturin seuraavaa liikettä, reagointia, joka antaisi viitteitä kuinka haasteisiin pitäisi nyt suhtautua.

Soturin olemuksesta huokuu jäyhää arvokkuutta, ehkä itsepäisyyttäkin. Ihanteet ovat matkan aikana kypsyneet ja antaneet tahdonvoimaa tavoitella tärkeäksi koettuja asioita. Vihkiytyminen ja suvereenisuuden tavoittelu omalla osaamisalueella ovat olleet merkittävä osa soturienergianruokkimaa hyvinvointikokemusta ja tunnetta, että on ansainnut jotain antamallaan panoksella. Ura ja arvostuksen hankkiminen ovat olleet keskeisiä suunnannäyttäjiä ja johdattaneet sinne missä oman aseman on voinut tuntea edes pieneltä osin saavutetuksi ja turvatuksi.  

Voitokkuudella on kuitenkin hintansa. Sanojen kovuus on viiltänyt syvälle ja turruttanut, eikä kaikesta ole parhaalla tahdollakaan voinut olla ylpeä. Ylilyönnit, houkutukset ja harha askeleet ovat himmentäneet saatuja palkintoja ja jättäneet vuotavia haavoja soturin psyykeeseen. Yhteys sisäiseen tietoon on ollut puutteellinen tai ajoittain kokonaan poikki. Näinä hetkinä kyllästyminen on vallannut mielen ja uusi kiinnostuksen kohde on yhä nopeammin pitänyt etsiä jostain edellisen tilalle. Myös kapinahenki auktoriteetteja kohtaan on saattanut sitoa voimia tuloksettomiin kamppailuihin, joita soturi on käynyt ajatusten taistelutantereella oman päänsä sisällä. Katkeruus ja revanssin halu on kummunnut mielen epävarmuudesta, siitä kuinka voitokkuutta saisi pidettyä yllä ilman tunnetta jatkuvavasta pakosta puolustautua. Virheet ärsyttävät soturia, koska hän tietää että monet haluavat muistaa vain ne.

Hiljaisuus kutsuu tällä soturinjaksolla. Taistelutantereen hälyäänet ja pätemisen tarve eivät enää yllä itselleen antautuneen soturin olemukseen. Ilma kirkastuu ja todellisuus alkaa saada pehmeämpiä sävyjä ja muotoja. Suhde antautumiseen ja periksiantamiseen kuuluukin jakson keskeiseen merkitykseen. Se kehottaa ottamaan kokemukset vastaan kokemuksina, ilman pienintäkään samaistumista niiden sisältöön? Mistä tietää että jokin kokemus on tarpeen? Siitä että se on edessä, ympärillä juuri tässä ja nyt. Sitä on turha paeta tai kieltää. Siksi Soturi on laskenut suojansa tunnistaakseen olemisen tarkoituksen, tunnistaakseen todellisen itsensä.

Sanojen ja ajatusten ruokkima ego voi olla tuhoisa ”sotakone”, joka ei anna armoa edes ajattelijalle itselleen. Siitä tulee helposti oman uskonsa vanki ja tuomari. Mielen ja tietoisuuden tunnistaminen erillisinä ei ole pelkästään avain henkilökohtaisen sisäisen rauhantilan saavuttamiseen, se on keskeinen kysymys koko ihmiskunnan olemassaolon kannalta. Ajatusten ahdistamina teemme aina puutteellisen analyysin kokemuksistamme ja koko elämästä. Siksi soturijakso raivaa tietä tietoisuuden esiin tulemiselle, sille tajunnalle, joka ajatustemme takana on ja tarkkailee mielen, egokeskeisen olemuspuolemme usein mielipuoliselta vaikuttavaa toimintaa, odottaen että otamme sen rajattoman näkökulman käyttöömme.

Sanoilla voi edelleen laittaa liikkeelle monenlaisia asioita. Niillä on kuitenkin mahdollisuus kuvata vain pieni siivu siitä todellisuudesta, josta tulemme ja josta olemme elävä ja hetki hetkeltä yhä tietoisempi osa.

Soturijakso pyytää meitä syventymän itseemme ja menemään ajatusten ja sanoen tuolle puolen, tyhjyyden tuntee taakse, jossa ne eivät enää pelkistä todellisuutta pinnallisen mielen ulottuvuudelle sopivaksi. Soturin raottaman verhon takaa pilkistää kosmisen ihmisen ääriviivat, joka ei tarvitse rakentamansa älyn pilkkomia kategorioita ja raskasta egoon pukeutunutta sotasopaansa, sen materiaan keskittyvää rakennetta. Siksi soturi on valmis luopumaan kaikista aseistaan.

 

Aaltojakson voimapäivät:

– 24.1 Magneettinen Soturi; Tunnistan kamppailuntarpeettomuuden.

– 15.1 Yliääni Aurinko; Vahvistan resursseja oikeisiin asioihin, pitämällä olemisen yksinkertaisena.

– 19.1 Solaarinen Siemen; Toteutan aikomuksen osoittamalla tarvittavaa kypsyyttä.

– 23.1 Kosminen Tähti; Antaudun muutoksille tunnistamalla olemiseen sisältyvän kauneuden tässä ja nyt.

Maya-astrologi Esa Hyppönen