Maya astrologia – avain kulta-aikaan ja korkea teknologiaan

Kirjoitettu: 19.12.2019

Vuosi 2012 oli mayoille ja heidän kalenterijärjestelmälleen suuren julkisuuden aikaa. Kalenteri tuli länsimaalaisillekin tunnetuksi, kun otsikoihin nousi väärin perustein levitetty mayojen ennustama maailmanloppu, jonka oli määrä koittaa 21.12.2012. Ei tiedetty, että vaikka tämä oli päivä, johon mayojen yksi Long Count -aikakausi loppui, se ei suinkaan tarkoittanut loppua maapallolle. Mayoille se merkitsi uuden aikakauden alkamista: Kulta-ajan alkamista. Seuraava teksti on koottu James Tyberoinnin kanavoinnista: 2012 maya kalenterin aika ja David Wilcockin kirjoittamasta kirjasta Lähdekenttä. Nämä kaksi erillistä tietolähdettä antavat hämmentävän mielenkiintoisen ja yhdenomaisen näkökulman maya kulttuurin, kalenterin ja pyramidi teknologian todellisesta synnystä ja merkityksestä.

Maya-yhteiskunta alkoi noin 2000 eKr.

Tänä päivänä Mayakalenterina tunnettu kalenteri oli käytössä paljon laajemmassa muodossa jo kauan ennen Maya-yhteiskunnan syntymistä. Mayasivilisaation edeltäjät asuttivat Jukatanin alueella Meksikossa. Korkealle teknologisesti kehittyneet kulttuurit asuttivat mm. Keski-Amerikkaa ja Egyptiä. Näihin yhteiskuntiin sisältyi eliitti ja hyvin kehittynyt ryhmä tiedemies-pappeja, kuten heitä voitaisiin kutsua. Tältä ajalta on löydetty paljon viitteitä ja historiallisia löytöjä siitä, että nämä kulttuurit ja esi-isät ovat edustaneet todennäköisesti jotain muuta kuin tuntemaamme ihmiskuntaa. Näiden sivilisaatioiden edustajat poikkesivat nykyajan ihmisistä huomattavalla tavalla. Alta-Ra, nämä korkeasti oppineet, olivat hyvin taitavia tieteessä, missä ainetta hallittiin mielenteknologialla. Nämä mestarit toimivat ajatusfysiikan avulla ja täysin tietoisena moniulotteisista taidoista. Heillä oli myös paljon tietoa astronomiasta ja ulottuvuussykleistä.

Mayasivilisaation perustajat olivat tietoisia, että suurien kivilohkareiden levitoiminen tai avaruuden halki matkustaminen teleportaation avulla oli mahdollista, kun Maan geometria on oikeassa linjassa aurinkokunnan geometriaan nähden. Pyramiditeknologian avulla he pystyivät valjastamaan nämä erityiset geometriset linjaukset käyttöönsä niiden avautuessa. Tämä oli yksi syy sille, miksi mayat ja heidän edeltäjänsä rakensivat pyramideja. Pyramidien rakentamisella oli myös paljon muitakin tärkeitä syitä. Näistä kerron myöhemmin lisää. Osa Mayoista pyrki säilyttämään Alta-Ra:n korkean teknologisen kulttuurin ja tiedon luomalla pysyvämpiä tiedostoja ja tekstejä jälkipolville. Valitettavasti tuo korkeakulttuuri ja teknologia on kuitenkin hävinnyt ajan mittaa Mayakulttuurin hiipuessa.

Pyramidit – muinaista teknologiaa

Pyramidien rakentamista on tutkittu aikojen saatossa paljon, mutta emme ole löytänyt järkevää selitystä pyramidien rakennustekniikalle. Valitettavasti nykyihmisten mielen ymmärtämättömyys fysiikkatieteestä ja kyky hyödyntää kyseistä tietoa, määrittelevät kuilun syvyyden nykyteknologian ja menneisyyden kehittyneiden yhteiskuntien välille. Nykyihmiskunta ei vielä ymmärrä täsmällisen ajattelun vaikutusta aineeseen - se on unohdettu tiede.

Tutkijamme ovat koettaneet ratkaista pyramidien mysteeriä niillä välineillä ja teknologialla mitä meillä on ollut käytettävissä tässä ajassa. Pyramidien rakentamista on yritetty selittää mm. orjatyöllä, vaikka tänä päivänä tiedetään, ettei pyramidien rakentaminen olisi voinut millään onnistua siten. Aikana jolloin pyramidit on rakennettu, tavallisella ihmisellä ei ole ollut käytössä sellaista geometristä tietoa tai tekniikkaa, jolla pyramidin asemointi ja kivet olisi voitu rakentaa. Pyramidit ovat hyvin tarkasti sijoitettuja ja niiden kulmat heittävät vain muutamia millejä. Valtavien kivilohkareiden siirtäminen ylös pyramidin huipulle on ollut täysin mahdotonta ihmiselle sen ajan menetelmin.

Vaikka emme pysty ymmärtämään pyramiditeknologiasta läheskään kaikkea, tiedämme nykyteknologian valossa seuraavaa: pyramidien sisään voi viedä ruokatarvikkeita ja ne eivät pilaannu, vaan pysyvät tuoreena toisin kuin pyramidin ulkopuolella. Pyramidien avulla on tehty lukuisia kokeita lääketieteen, ekologian, maanviljelyksen ja fysiikan suhteen. Kaikissa kokeissa hämmentävää on ollut se, että pyramiditeknologia vahvistaa kokeissa olleiden asioiden positiivista vaikutusta.

Kaikki elämälle vahingollinen muuttuu paremmaksi jos sitä pidetään pyramidin sisällä. Esim. myrkyt ja muut toksiinit muuttuvat ihmeellisellä tavalla vähemmän tuhoaviksi oltuaan vain lyhyen ajan pyramidissa. Radioaktiiviset aineet hajoavat odotettua nopeammin. Vaaralliset virukset ja bakteerit muuttuvat vähemmän vahingollisiksi elävien orgasmien kannalta oltuaan hetken pyramidissa. Tuhannet ihmiset ovat vierailleet pyramidien luona ja sisällä. Kaikki tutkimukset ovat osoittaneet samaa lopputulosta: pyramiditeknologialla on positiivinen vaikutus ekologiaan ja ihmisen terveyteen pyramidissa vierailun aikana tai siellä valmistettujen tuotteiden, liuosten ja esineiden käyttämisen jälkeen. Pyramidin sisällä olevan tilan ja muodon ja tilassa tapahtuvien fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten prosessien välillä on siis jonkunlainen ihmeellinen yhteys, mitä nykytiede ei vielä pysty selittämään.

Mayakalenterit ja pyramiditeknologia

Mayojen ja heidän sivilisaation edeltäjien tiedetään aikanaan seuranneen ainakin seitsemäätoista eri kalenteria. Kullakin kalenterilla oli omat käyttötarkoituksensa. Ne auttoivat tutkimaan ihmisen suhdetta paitsi aurinkoon ja kuuhun, myös esimerkiksi Venukseen, Siriukseen, Orioniin ja Pohjantähteen. Mayat näkivät ajanjaksojen luonteen kalentereiden avulla ja osasivat soveltaa tätä tietoa asioitten profeetalliseen ennalta näkemiseen ja pyramiditeknologian hyödyntämiseen. He eivät pelkästään eläneet sopusoinnussa luonnon kanssa, vaan pitivät yllä tahdistavaa yhteyttä universumin laajemman tietoisuuden kanssa. Mayakalenteri perustuu erilaisten universaalien syklien tiedostamiselle ja mittaamiselle. Nämä syklit ovat isoja muutospisteitä, joissa on tapahtunut evoluutiota, kehitystä ja muutoksia.

Alta Ra:n tiedemiehet tiesivät, että aurinkokunnassamme on kolmiulotteista geometriaa, jonka suhteet toistuvat planetaarisissa radoissa. Mayojen eri kalentereissa esiintyvät päivämäärät kertovat planetaarisista konjunktioista. Näiden planetaaristen konjunktioiden eli linjauksien aikana planeettojen välinen geometria luo Maapalloon suurempaa yhteneväisyyttä, sillä niiden vuoksi kaikki energia moninkertaistuu.

Alta Ra:n tiedemiehet olivat hyvin tietoisia siitä, että tiettyinä aikoina tietty geometrinen solmukohta Maapallolla asettuisi linjaan muiden aurinkokunnan geometristen kuvioiden kanssa, ja silloin alkaa tapahtua. Tällöin pyramidien avulla voidaan luoda entistä enemmän yhteneväisyyttä geometrian alaisuuteen. Pyramiditeknologian avulla he pystyivät valjastamaan erityiset geometriset linjaukset käyttöönsä niiden avautuessa. Planeettojen ryhmittyminen on mayojen alkemian suuri salaisuus. Mayakalenterit laskivat näitä konjunktioiden ajankohtia.

Katso mitä kerrottavaa astrologi Seppo Tanhualla on maya-kalenterista

Mayojen pyhän Tzolkinin kalenterin tulkintaa

Mayojen näkemyksen eli kosmisen vision mukaan kaikki olemme sielullisesti sekä energeettisesti yhteydessä toisiimme ja luontoon. Kaikella on sielu. Luonnon kunnioittaminen onkin yksi mayojen ja Tzolkinin keskeisimmistä opetuksista. Tzolkinkalenteri perustuu siihen, että se pyrkii pitämään ihmisen yhteydessä kosmoksen rytmeihin. Kun ihmiset ymmärtäisivät kaiken olevan yhtä, ihmisen itsekkyys poistuisi ja maailma olisi rauhaisa ja sopusointuinen paikka. Juuri tähän tilaan pyrimme pääsemään kultaisessa ajassa, kosmisen ihmisen ajassa.

 

Tzolkinin merkitys korostuu siinä, että se on suurin jakso joka yhdistää kaikki planetaariset radat ja niiden geometrian yhteen yksittäisen ja yhteisen nimittäjän alle. Sen lisäksi se on ainoa ajanjakso, joka sisältää pituudeltaan useita lyhyempiä ajallisia periodeja, rytmittäen ne käsittämättömällä tarkkuudella ajan jatkumoon.

Tzolkinissa jokaisella päivällä oli omat enteet ja mielleyhtymät, ja vääjäämätön kahdenkymmenen päivän fyysinen ja kolmentoista päivän henkinen kulku. Nämä molemmat toimivat yhdessä eräänlaisena ennustuskoneena, joka ohjasi mayojen ja kaikkien Meksikon kansojen kohtaloita. Se herätti universumin eloon ihmisten mielissä luoden samalla ympärilleen ykseyslähtöisempää maailmankuvaa. Tzolkinissa kaksikymmentä symbolia eli aurinkoheimoa kuvaavat yhdistynyttä ihmiskuntaa ja kolmetoista numerologista sointua sen henkistä läsnäolon ilmaisua niin henkilökohtaisessa kuin kollektiivisessa elämässä. Näin kultaisen ajan aihiot heräävät Tzolkinin kautta eloon. 

Mayojen pyhä kalenteri Tzolkin pyrkii tahdistamaan ihmisen samalle värähtelytasolle yhdessä kosmoksen kanssa. Mayojen Tzolkinkalenteri poikkeaa tuntemastamme lineaarisesta aikajärjestelmästä juuri siltä osin, että se pyrkii palauttamaan ihmisen yhteyden luontoon ja kosmokseen. Tarvitsemme tätä yhteyttä siirtyessämme korkeamman tietoisuuden pariin. Päästäkseen korkeamman tietoisuuden pariin meidän on opittava kuuntelemaan sieluamme, hiljennettävä lineaarinen aikakäsityksemme mielestämme ja on opittava olemaan yhteydessä meitä ympäröivään luontoon ja kosmokseen. 

Maya-kalenteri on nyt huipputarjouksessa Joulun ajan! Hanki koko vuoden kalenteri itsellesi puoleen hintaan (19,90€ / norm 29,90€). Tarjous päättyy 31.12.2019.

Joulu terveisin

maya-astrologi Esa Hyppönen