Hyppy uuteen aaltoon

Kirjoitettu: 27.1.2017

Sähköinen Maailmojen Sillanrakentaja käynnistää feminiinisesti vahvistuvan porttipäiväjatkumon, joka alkaa ottamaan napakampaa otetta edeltävän porttipäiväsarjan hajottamista voimista ja niiden kokoamisesta. Kaaos on jo tehnyt oman tehtävänsä ja uuden syventävän järjestyksen on aika nousta esiin.  Tämä uusi aalto vahvistuu erityisesti mielenalueella, pyrkien luomaan entistä kestävämpää elämänsisältöä arjen monimuotoisuuteen. Ulkoiset muotoseikat jäävät nyt toissijaisiksi tavoitteiksi, olemisen laatutekijöiden rinnalla.

Ajassa on alas laskeutuvaa ja kiinnisitovaa voimaa, jonka värähtelyominaisuudet ovat voimistumassa olemassaolon kaikkiin rakenteisiin. Tapahtuman luonnetta kuvaava aalto on olemukseltaan herkkä ja pehmeä, mutta vaikuttaa edetessään vastustamattomasti kaikkiin edessä oleviin aineksiin. Aallon vaikutusalue kattaa Tzolkin matriisin koko loppuosan ja sen käsittämä muutosvoima on sisäistä laatua. Voit tuntea sen yhä korkeammalle kohoavissa energioissa, mielen epämääräisenä levottomuutena, solutasolta asti lähtevänä tunteena, että on toimittava ja tehtävä jotain, kannettava oma vastuu siitä mitä on luonut tai mitä on mahdollisuus luoda ja ilmentää.

Fyysisen voiman, vallan, auktoriteettien tai suorittamisen kulttuurin suosiminen eivät kuulu nyt ensisijaisiin ihanteisiin. Etusijalle ovat nousemassa henkisen ja emotionaalisen yhteenkuuluvuuden tunnistaminen, kaikkiin elämänkokemuksiin sisältyvien merkitysten ymmärtäminen ja etenkin vastuu itsestä. Oman elämäsi arkkitehtinä olet muovaamassa asioita omannäköisiksi ja mielekkäämmin hallittaviksi.

Sillanrakentaja on myös johdattamassa oivallettujen ja omaksuttujen arvojen kunnioittamiseen. Materian kanssa työskentely on sille luonnollinen toiminnan muoto, jolla jatkuvuus arvokkaille asioille taataan. Sillanrakentaja ei kuitenkaan puhu vain omasta puolestaan, vaan hänellä on usein mielessään laajemmat näköalat ja yhteisen hyvän toteutuminen. Diplomatia ja tasapainotteleminen kiistanalaisten asioiden keskellä, kuvaavat hyvin Sillanrakentajan ominta toimintaympäristöä. Joskus uhrautuminen toisten puolesta kuuluu tämän epäitsekkään merkin työvälineisiin, mutta silloinkin se tapahtuu harkitusti. Vahingon tekeminen itselle ei ole viisasta toimintaa.

Ehkäpä sinunkin elämässä suurina pitämiesi teemojen joukosta on nousemassa esiin hiukan pienempiä, mutta sitä merkityksellisempiä juttuja. Mihin sinä voisit uhrata nyt aikaa ja energiaa parantaaksesi omaa elämänlaatuasi? Olennainen on kiteytymässä, voidakseen tuottaa uutta hyvää elämääsi. Haluatko tehdä sille tilaa?

 

Maya-astrologi Esa Hyppönen