Tuulen teillä – 4.6–16.6.19 Tuulen aaltojakso

Kirjoitettu: 4.6.2019

 

Tzolkinin 18. aaltojaksoa mennään Valkoisen Tuulen hallinnassa. Tuuli edustaa henkeä, hengen voimaa jolla on ajatuksia jalostava luonne.  Tuulella jos millä on voimaa hajottaa lumouksen pilvilinnat ja paljastaa niiden takana vaikuttavat lainalaisuudet ja totuudet.

Tuulen energianlähteenä on alkuvoimainen auringon energia, joka paineistaa tilaa ja luo liikkeen voimaa niin ilmamassoille kuin ajatusvirroille. Kautta aikain tuulet ovatkin kuljettaneet tutkimusmatkailijoita maailman ääriin. Tuulta on tarvittu purjeisiin liikuttamaan ihmistä ja asuttamaan tutkimattomat maailmat. Sama tuuli on antanut liikkeen myös tuulimyllyjen jauhinkiville ja ihmiskunnan ensiaskelille kohti teollisempaa maailmankuvaa. Mutta kuinka valjastaa tuo hiukan ennakoimaton ja spontaania ajattelua aktivoiva voima niin, että sen tuntisi hallitsevansa? Tuskinpa juuri mitenkään, ainakaan silloin jos luovat inspiraatiot ovat toivelistalla, siksi tuulen matkassa ei kannata liikoja epäröidä. Poteroita ei kaiveta siksi, että niihin jäätäisiin asumaan. Joskus maailman tuulien on vain annettava imaista mukaansa, jotta niiden ruokkimat ajatukset vastuunottamisen tarpeesta ja mittakaavasta terävöityisivät.

Tällä ajanjaksolla kommunikaatioon liittyvät asiat ovat nousemassa esiin. Niin kehon kuin kielenkin liikkeitä saa asettaa tulkittavaksi, eikä viestintätavan valinnalla ole sen suurempaa merkitystä, tärkeintä on että lähettämäsi sanoma tavoittaa kohteen ja mahdollistaa ajatuksienvaihdon käynnistymisen. Tämän kaltainen informaation siirtäminen ja tiedon jalostaminen kuuluvat aaltojakson perustehtäviin. Uteliaisuutta ja tiedonjanoa kannattaakin ruokkia. Jakso innostaa etsimään ja kääntämään jokaisen eteen tulleen kiven, jotta löytäisit vastaukset mieltä polttaviin kysymyksiisi. Juuri epätietoisuus on se pilvi, jonka Tuuli haluaa hälventää mielestäsi. Siksi Tuuli voi viedä kohti tiedon runsautta ja hakea vauhtia ideologisista virtauksista, mutta kammeta nopeasti myös niistä pois, ikään kuin muistuttaen, ettemme liialla tiedolla tai valmiiksi paketoiduilla ohjeistuksilla saa välttämättä sen enempää aikaiseksi. Kaikella on määränsä, myös tiedolla. Tuulen perimmäinen viisaus nojaa elämän yksinkertaisiin totuuksiin, omavoimaiseen yksilöllisyyteen ja henkilökohtaiseen tietoisuuteen, joista yhä ammennetaan liian vähän.

Uranus yhteydessään Tuuli voi laittaa toimimaan äänekkään herätyskellon tavoin uneliaiden kanssaeläjien keskellä. Se aktivoituu liian pitkään jatkuneesta näköalattomuudesta, inspiraatioiden puutteesta ja asioiden paikallaan polkemisesta. Tuuli on hengen sytyttäjä. Päätöksien teot ja velvoitteiden täytäntöönpanot ovat haastavia mutta välttämättömiä toimenpiteitä, jos ilmapiiriä todella haluaa tuulettaa. Hapettomat tilat kaipaavat nyt läpivedon kaltaista raikasta tuulahdusta. Suurin tuuletuksen tarve kohdistuu kuitenkin ensisijaisesti oman pään sisään, ajatusmaailman kirkastamiseen.  Vasta sitten näkyvillä esiintuloilla ja maailman tuulien ennakkoluulottomilla tulkinnoilla ilmapiiriin saadaan ladattua energisempää tunnelmaa. Inspiraatioiden puhkeamiset saattavat kaivata juuri tämän kaltaista asennetuuletusta, vaikka ne radikaaleihin sävyihin pukeutuneina olisivat ns. yleisempää mielipidettä vastaan. Näin tuulen ja tyvenen rajat tulevat kuitenkin selviksi.

Tuulen kehoyhteyteen kuuluu hengitys ja sen rytmiikka. Henki ja hengittäminen ovat ihmiskunnan elämän edellytys maapallolla. Se pitää meidät elossa ja elinvoimaisena. Hengitysilma ja sen laatu on keskeinen terveenä pysymisen lähtökohta, joka ei enää joka paikassa ole itsestään selvyys. Tuuli tuo viestiä niin kollektiivisen ajatusten kuin yhteisen ilman ja ilmapiirin pitämisestä selkeänä ja puhtaana. Tässä jokainen oma valinta voi toimia kannanottona. Siis hengästy, mutta älä kiireen vuoksi, vaan oman terveytesi, vahvuutesi ja elämän tarjoamien henkeä salpaavien elämysten vuoksi.

Aaltojakson voimapäivät

– Magneettinen Tuuli 4.6.; Vedän puoleeni sen mitä tarvitaan ajatusten selvittämiseksi.

– Yliääni Maailmojen Sillanrakentaja 8.6; Otan vastuun hallita omaa todellisuuttani antamalla elämälle myös yhteiskunnallisesti arvokasta sisältöä.

– Solaarinen Koira 12.6; Vakautan sydämen äänen ja annan yhteistyölle mahdollisuuden.

– Kosminen Taikuri 16.6; Muunnan läsnäolon kokemukset kaikkiin ihmissuhteisiini.

 

Terveisin 
Maya-astrologi Esa Hyppönen