Soturin polulla (9.5.19- 21.5)

Kirjoitettu: 9.5.2019

Maya-astrologian keskeisimpiin elementteihin kuuluvat aaltojaksot. Tzolkinissa ne kuvaavat kolmentoista soinnun ja kahdenkymmenen symbolin koosteina luomisen universaalia kosmologiaa.  Aaltojakson muoto on G-kirjaimen kaltainen nouseva yhtenäinen spiraali, jossa jakson kumulatiivinen voima tiivistyy ja siirtyy seuraavan jakson siemeneksi.

Maya-ajanlaskun seuraaminen kolmetoistapäiväisinä aaltojaksoina on yksitapa rytmittää aikaa ja ajallista olemisen tapaa.  Järjestysluvultaan 16. soturin aaltojakso alkaa 9.5 Magneettisesta Soturista päättyen Kosmisen Tähden merkkiin 21.5. Jakson tehtävä on kypsyttää antaminen älykkyyden voiman avulla. Soturilla onkin paljon kokemusperäistä tietoa jonka jakaminen edesauttaa häntä mustamaan omaa olemisen tarkoitusta. Soturin toimesta koottu tieto alkaa jalostua viisaudeksi.  Kuitenkaan mikään todellinen voitto ei tule helposti tai itsestään selvyytenä, siitä jaksoa hallitseva Saturnus pitää huolen. Työtä täytyy tehdä ennen kaikkea oman itsensä ja sisäisen ajatusmaailman saamiseksi kuriin.  Nyt kaivetaan esiin rohkeutta ilmaista, tehdä ja näyttää. Valokeilaa ja näyttävyyttä on mahdollista saada sinne mihin askeleet käyvät ja mitä esiin ollaan saattamassa, mutta mistä saada alkusysäys ja toteuttaa nuo tärkeimmät jutut?

Sydämen suuruudesta asioiden ei ainakaan pitäisi jää kiinni. Jos jokin jumittaa, niin se tapahtuu mielentasolla, sillä mieli saa ravintonsa uskon puutteesta ja kaikesta epävarmuuden lietsomisesta, siksi suunnitelmat voivat olla paperilla suuria ja käytännön anti jäädä vähäisemmäksi. On hyvä havainnoida ulkoiset realiteetit ja sovittaa ne omiin suunnitelmiin, sillä pelkällä tahdolla ja voimalla ei näkyvillä olevia hidasteita pureta. On osattava luovittava monien sääntöjen ja sopimusten puitteissa, otettava huomioon lukuisia muuttujia. Silmitön hyökkäys tai täydellinen vetäytyminen ei siis ole ratkaisu mihinkään, vaikka ne joissain tilanteissa tuntuisivat houkuttavilta.  Palaset ovat kuitenkin asetettavissa oikeille paikoilleen viisailla sanoilla, ja Soturi tietää sen. Sanojen vielä kypsyessä ilmapiirin myönteisyyteen voi vaikuttaa omalla esimerkillä.

Jakson soturiviesti liittyy itsehillinnän ja rauhan rakentamisen huomioimiseen. Egolle Soturi edustaa elämän hallintatyökalua, jolla vallan ja voiman tunteen voi konkretisoida ja kokea fyysisesti. Ego nojaa mielen luontaiseen pyrkimykseen vaalia pysyvyyttä ja taistella tuhoutumista vastaan, ja vaikka tuhoutumista ei tulekaan, on mielellä intressi nostattaa yhä uusia uhkakuvia entisten tilalle. Soturi voi harhautua uskomaan, että vain tuossa mielen hallitsemassa kiirastulessa elämä on elämisen arvoista ja tuloksellista, huolimatta siitä että kysymys on lopulta valheellisesta todellisuuden tulkinnasta.

Älykkyyden voiman kanavoiminen egon ulottumattomiin on tie todelliselle soturin polulle. Siihen liittyy paljon anteeksiantamista, omistushalun voittamista ja itsen hyväksyntää. Kun pelkojen ja uhkakuvien sijaan keskitymme olemaan omana itsenämme tilanteessa kuin tilanteessa, voi Soturin polulla tehdä matkaa egon itsetietoisuudesta kohti korkeamman olemuksen täydellistä pelottomuutta.

Jakso muistuttaa, ettemme saa antaa pelkojemme roolittaa olemisen tapojamme sellaisiksi mitä emme oikeasti ole. Näin voimme välttää jatkuvassa kiirastulessa elämisen ja sen vaatimien turvantakuiden etsimisen. Antautuminen elämälle on soturin viimeinen koetinkivi matkalla epävarmuuksien tuolle puolen.

Maya-astrologi Esa Hyppönen