Venus ja Kristalli Tähti (11.4.19)

Kirjoitettu: 11.4.2019

Karismaa ja arvokkuutta huokuvan aurinkojakson vaikutus on jalostumassa yhä enemmän sisäiseksi loisteeksi, eleganssiksi. Yksittäisenä porttipäivänä Kristalli Tähti peräänkuuluttaa harmoniaa, henkistä yhteen hiileen puhaltavaa ja arvopohjaltaan samansuuntaista toimeliaisuutta. Se aktivoi massoja toimimaan yhteisesti sovittujen periaatteiden ja tavoitteiden mukaan. Yksilöinä se opettaa nauttimaan elämästä.

Kristalli soinnun teemaa vahvistaen Tähti kutsuu koolle ”pyöreänpöydän” kokoontumisen sen laajimmassa planetaarisessa mittakaavassa. Yhteistyön siemenet on kylvetty. On aika ottaa huomioon myös kokonaisuuden vaatimukset ja suunnata niiden kanssa eteenpäin, ei kuitenkaan väkisin rajoja itselle asettaen, vaan sovitellen.  Vaikka jokainen hetki eletäänkin tässä ja nyt, on hetkittäin hyvä luoda silmäys myös karttaan. Mitä kohti olemme menossa, mitä asioita pidämme lähestymisen arvoisina, millaista hintaa olemme valmiit maksamaan nautinnoistamme ja kuinka määrittelemme tuon nautinnon? Ehkä kuitenkin tärkein kysymys tässä ajassa on, kuinka voimme kääntää kurssin pois väistämättömästi yhteentörmäyksiin vieviltä reiteiltä ja hakea ajoissa vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Plejadien ohella Aurinko ja Venus ovat olleet mayoille tärkeimpiä taivaankappaleita. Varsinkin klassisen mayakauden aikana heidän omaksumaa elämänkatsomusta ohjasi maailmankaikkeuden kosminen järjestys. Astronomiaan liittyvä laskennallinen tarkkuus tuli merkittäväksi osaksi uskonnonkaltaisia pyhiä toimituksia. Mm. pyramidien sijoituksissa huomioitiin erityisesti niiden etusivujen kulma ja viisteiden suhde, jotka täsmättiin taivaankaarella tapahtuvien Venuksen ja Auringon liikkeiden mukaan. Tietoisuuden ja uskonkappaleiden perusteet olivat lujasti kiinni universumissa ja tuon yhteyden kasvot kyettiin tunnistamaan ihmisessä ja luonnossa. Näin olemisen rytmi ja ajallisuuden luonne siirtyivät luonnollisen kokemusperäisesti niin rakentamiseen kuin kalentereihin, siihen järjestyksen ja ajanseuraamismalliin, jota mm. tzolkin vielä tänään edustaa.

Varsinkin Venuksen kanssa läheisessä suhteessa olevat tähti ja apina heimot ovat tekemisissä arvojen ja ihanteiden kanssa.  Niiden kohdalleen asettamiseksi olisikin kyettävä heittäytymään Venuksen tuottamaan vetovoimaan ja ottamaan vastaan ne lukuisat kokemukset, joihin se meitä on johdattamassa. Usein tuo vetovoima ilmenee kauneuden ja rakkauden kaipuuna, intohimoina ja yleisenä mielihyvän hakemisena, johtaakseen tunteiden ilmaisun syvemmille tasoille kokonaisvaltaisempaan harmoniaan itsen ja maailman kanssa. Venuksen vaikutus identiteettiin on laajentava, silti se ei vesitä tai ei vie mitään olennaista pois, mutta voi muuntaa käsityksen kauneuden ja ihanteiden perusteista.

Mittakaavoista huolimatta polariteetit eivät unohda meitä. Ennen Tähden sisäistä syttymistä on voitettava aggressiivisuudet ja kismat, niiden kommunikaatioon häiriöitä tuovat vaikutteet sekä selätettävä mukavan elämän kylkiäisenä helposti tuleva henkinen laiskuus. Venus laittaa lopulta valitsemaan tyhjät kuoret, pinnan joka kiiltää, tai syvemmän rauhan joka on löydettävissä ajasta tai paikasta riippumatta.

Kristalli Tähden intelligenssissä on pitkälti kysymys ystävystymisestä oman elämänenergian kanssa. Tähti loistaa meissä tuon voiman sisäisenä eleganssina, joka mielihyvän ja läsnäolon tavoittamisen seurauksena pääsee säteilemään ulospäin puhtaammin ja kirkkaammin. Kristalli Tähti muistuttaa kuinka kauneus ja täydellisyys ovat jo meissä kaikissa.

Maya- astrologi Esa Hyppönen