Leimahduspisteessä

Kirjoitettu: 14.3.2019

Auringon vuodenajan toinen vaihe (14.3–2.4.19) siirtää vallitsevan taustaenergian selvemmin feminiiniselle vaikutusalueelle.  Sensitiivisyyden, lempeyden, suvaitsevaisuuden ja myötätunnon sävyt tulevat yhä keskeisempään rooliin ratkottaessa erilaisia aikaan liittyviä haasteita.  Nyt ei niinkään pelata suorittavalla voimalla ja tehokkuudella, vaan elämänsisällön laadulla ja huolenpitävällä kokonaisvaltaisuudella.

Siksipä autoritäärisyyteen nojaavat sanelutyylit voivat herättää entistä kielteisempiä reaktioita ja herkistää tunteiden pintaan nousemista. Näillä yksiselitteisyyteen pyrkivillä esiintuloilla on kuitenkin oma tarkoituksensa avata näkemään toisenlaista maailmaa. Ne provosoivat hakemaan vaihtoehtoisia, moninaisuutta ymmärtäviä vastauksia. On kuitenkin hyvin helppoa ajautua uuteen vastakkainasettelutilanteeseen, siksi mielenhallinnallisia juttuja pääsee varmasti mittamaan.

Tulos ja päämäärä eivät siis saisi muodostua onnistumisen itseisarvoksi. Matka ja sisältö ovat sen sijaan arvonosteessa. Kohtaamiset ja kontaktit, verkostoituminen ja sisällöntuottaminen erilaisiin tarpeisiin ja hetkiin, piirtävät kuvaa olemisen luonteesta alkaneen jakson aikana. Tulos on enemmän läsnäolemisen syvyyttä hetkessä, kuin mielen hahmottama määräaika tai maaliviiva, jotka usein jäävät vajaiksi tai kokonaan saavuttamatta. Onnistumisen mielentilaa voidaan tavoittaa kohdistamalla huomio oikeisiin asioihin. Tuon oikean määrittely on aina subjektiivista, mutta usein ne limittyvät kipuilevien ja jollain tavoin hämäränpeitossa olevien tilanteiden ympärille ja niiden sisään. 

Vuodenajan lähes välitön jatkuminen Spektrisen Lohikäärmeen pudotuspeliä pelaavan mielen kanssa luo hyvin vahvan puhdistavan ja uudistavan energiaympäristön. Asioita tulee ja menee ja niin on hyvä. Kaikki kiinnittymisen ja sitoutumisen syyt on hyvä perustella itselle selväksi. Silti muutokselle on jätettävä oma tilansa. Tärkeintä on, ettet samaistu mihin tahansa toisarvoisen tuntuiseen oman hyvinvointisi kustannuksella.

Voimavarojen tunnistamisessa muistamisella on oma roolinsa. Meillä on kummallinen taipumus unohtaa omat vahvuutemme ja huomata erityisesti viat ja heikkoudet, jotka usein ovat mielen kyseenalaisten kriteerien asettamia harhakuvia.  Koko Tzolkinin jälkimmäinen puolisko liittyy muistamisen prosessiin, oman ihmisarvon ja valovoimaisuuden hyväksymiseen. Kokemukset on jo saatu ja on aika tehdä yhteenvetoja, tunnistaa yhteys kokonaisuuteen, joka voi muodostua minkä tahansa osakokonaisuuden sirpaleista.  Auringonvuodenaika ei tunnista minkään osan erillisyyttä; se vuodattaa energiaansa kaikille ja kaikelle. Silti valitsemme itse otammeko paikkamme valosta vai varjosta.

Aineen maailmassa leimahduspiste tunnetaan alimpana lämpötilana jossa aineesta muodostuu palamiskelpoinen ja jossa sen syttyminen näkyvään tuleen käy mahdolliseksi. Henkisiä leimahduspisteitä puolestaan voidaan kuvata hetkiksi, joissa tietoisuudenvalo virtaa hapen tavoin tajuntaan, voimistaen reaktiosta syntyvää valaistumisen kaltaista olotilaa.  Palamiskelpoista välikappaletta edustaa tilanne, joka kohdataan ja joka käynnistää siihen haasteena sitoutuneen energian purkautumisen ja muuntaen sen positiivisuudeksi tai yksinkertaisesti rakkaudeksi.

Elämä fyysisellä tasolla on hidas palamisprosessi. Henkisesti se on sitä vielä enemmän, sillä kysymys on monien harhankerrosten palamisesta myös ajatusten ja tunteiden tasolla, jotka vielä hämärtävät oman totuutemme tunnistamista. Jakso saattaakin tarjota mahdollisuuksia muodostaa kytköksiä asioihin, joissa kohtaamisen voiman ja vastustamattomuuden herättämää hyväksyntää pääsee käyttämään katalyyttinä oman tietoisuudentason kohottamiseen.

Maya-astrologi Esa Hyppönen