Matkalla Aurinkoon - Tzolkinin keskuskanavassa 23.2–14.3.19

Kirjoitettu: 21.2.2019

Ennen tzolkinin keskuskanavaan siirtymistä Kotkan vuodenaika ehtii vaihtua Auringon hallitsemaan vuosineljännekseen(22.2–13.2.19). Kotkan edeltävän planetaarisen muuntumisjakson tarkoitus oli yksityiskohtia hiomalla valmistaa ihmistä älyn ja loogisen ajattelun kautta solaariseen, kokonaisvaltaisempaan tietoisuuteen. Yksityiskohtien sijaan aurinkojakso koettaa nyt osoittaa kaiken tarvittavan läsnäolon, saattaen tarpeen merkityksen ehkä kokonaan uuteen valoon.

Auringon vuodenajan kypsyttävä vaikutus on omiaan polttamaan pois epäaitoa elämänainesta. Kotkan muuntuminen feeniks-linnuksi kuvaa henkistä palamisprosessia, jonka läpikäyminen on osa ihmisen kehitysvaihetta. Siksi elämänkiertokulussa niin monien ajatusten kohtalona on palaa tuhkaksi ja syntyä uudelleen. Aurinko valaisee ja uudentaa. Siksi se voi luoda käsityksen ikuisuudestakin uudelleen.

Siinä missä kotka tutki elämänarvoja ja maailman toimivuutta omista materiaalisista lähtökohdista käsin, antaa aurinko sysäyksen laskea korkeinta henkistä viisautta kypsymään elämän aineellisimmille tasoille.  Kotkan arvostus varsinkin ns. pyhän kohdalla oli suuri. Se yksilöi ja määritteli mikä on pyhää, ylevää ja merkitystä tuottavaa.  Vuodenajan muutos liittyy pitkälti tähän, saman auringon, saman elämänenergian ja lähteen kokemiseen, ei vain joissakin asioissa vaan kaikessa.  Auringolle kaikki on yhtä arvokasta ja pyhän määritelmät täyttävää. Silti sekin laittaa ponnistelemaan kohtalonomaisuuden ja omistautumisen paineista irtautumisesta.  Eräänlaisena ”isä aurinkoisena” sen vaikutus voi tulla esiin joko ulkokohtaisena hallitsijana, itsen ja muiden kontrolloijana, tai omavoimaisena sisäisenä valona, joka hyväntahtoisena ja oikeudenmukaisena ei missään tilanteessa anna vihanliekkien leimahtaa vielä sovittelemattomien asioiden ja keskeneräisyyksien vuoksi.

Kaksikymmenpäiväinen keskuskanavajakso voi olla siis täysin painoton ja vakaa tai turbulenssinen, riippuen millaisen ehdoin ja vaatimustasoin elämäntilanteensa on tässä ja nyt päättänyt kokea. Kaikkien viiden aistialueen ja niistä palautetta yhteen kokoavan mielen rauhoittaminen on kuitenkin jakson mahdollisuus, jota kannattaa hyödyntää oman olemisen tasapainottamisessa, omaan sisäiseen aurinkokeskukseen asettumisessa. Muistathan, että suhtautumistapojen muuttaminen on mahdollista, vaikka käytäntöjen muuntaminen ei heti onnistuisikaan. Piinaava kiire ja ajan käyttämisen yleinen problematiikka kuuluvat osana tähän. Meillä kaikilla on käytettävissä sama määrä tunteja vuorokaudessa, silti useimmat eivät ehdi tavoitteisiinsa, samalla kun osa eksyy ajan määrättömään ikävyyteen, sen paljouden tunteeseen. Aika on kuitenkin mitä suurimmassa määrin mielentila, jota tilannekohtaisesti voi muuntua, nopeutua tai venyä. On hyvä ystävystyä oman mielensä kanssa mutta varottava rakastumasta siihen. Mieli ei suinkaan aina ole tietoinen sielullisen olemuksesi tarkoitusperistä, siksi sokea usko sen tahtoon ei voi palvella olemustasi hyvin. 

Hengitysrytmiin rinnastaen keskuskanavajakso kuvaa sisäänhengityksen jälkeistä pysähtymistä, hengen tietoista hetkellistä pidättämistä. Se tietoisuus, tietoisuudentaso joka tzolkinin alkupuoliskolla vastaanotettiin ja saavutettiin, ikään kuin lopullisesti imeytyy elämänkudokseen keskuskanavan vapaan tajunnan alueella. Se voi lopulta johtaa tietämisen ja tuntemisen jälkeiseen ymmärrykseen, joka tzolkinin jälkimmäisellä puoliskolla voi todentua, kiteytyä ja antaa palautteen universumiin entistä tiedostuneemman olemisen muodossa.

Keskuskanavajakson momentumit ovat silmänräpäyksiä visioita tai unikuvia, tietoisuuden hetkellisiä oivalluksia, tai vain rauhaa ja hiljaisuuden löytämistä siitä kohinasta, jota maailma ympärillämme tuottaa. Se on mukana ripaus Itsevallitsevan Lohikäärmeen perustuksia rakentavaa vaikutusta, joka koettaa kehystää todellisuutta ymmärrettävämpiin raameihin.

Maya-astrologi Esa Hyppönen