RAUTAPORTIT – maskuliiniset porttipäivät (8.2–17.2.19)

Kirjoitettu: 8.2.2019

Tzolkinin mielenvoimaa kantavan lohikäärmejakson porttipäivät käynnistyvät 8.2 Lunaarisen Maailmojen Sillanrakentajan merkissä. Tämä kymmenen päivän pituinen aktivaatiokäytävä tarkastelee tzolkinin alkupuoliskoa yhtenä luovana kokonaisuutena. Mitä on puuhattu? Kuinka hankkeet ovat edeltävien reilun kolmen kuukauden aikana onnistuneet? Onko luomisen voimaa saanut kanavoitua oikeisiin asioihin ja mitä tärkeintä, kuinka mielenrauhan on kaiken koetun keskellä kyennyt säilyttämään?

Maskuliiniset porttipäivät ovat dualistisempia ja erillisyyden kautta itseään toteuttavia kuin vastaavat feminiiniset päivät. Ristiriitaisuuden kokemus voi olla sitä vahvempi, mitä suurempia kompromisseja suunnitelmiensa toteuttamisen suhteen on joutunut todistamaan. Toisaalta voimienkoitos ja itsen peliin laittaminen ovat voineet johtaa myös merkittäviin rakenteellisiin läpimurtoihin ja muutoksiin, varsinkin oman kehityksen ja elämälle asetettujen tavoitteiden suhteen. Rakentavalle tekemiselle on ollut paikkansa, kuten myös hajottaville ja purkaville toimenpiteille, joissa itseluottamuksen, aloitteellisuuden ja johtavan asenteen tasoja on päästy mittaamaan. Kuinka tuon itsen toteuttamisen onnistumisen lopulta arvioi, on mielentasolla tapahtuva asia, johon pitkälti vaikuttaa kuinka ehdollistumattomana ja vapaana mielen on kyennyt säilyttämään, lopputuloksen laadusta riippumatta? 

Olemisen ulkoiset tulokset voivat yhtälailla olla syy tuomita kuin palkita, ja joskus tuo raja on näkökulmasta riippuen hiuksenhieno. Siksi tuloksiin ei pitäisikään takertua. Niistä on aivan liian helppo luoda pysyvyyden monumentteja, jotka kuitenkin ovat vain jatkuvasti muuntuvan tietoisuuden hetkellistä totuutta. Keskeisintä on kokemus itsessään ja se energia, joka jalostuu ja löytää kauttasi yhä uusia luomisen tasoja ja muotoja.

Lunaarinen Sillanrakentaja luo väylää porttipäivien läpi sillä yksilöllisellä palautetta tuottavalla ymmärryksellä, jonka tzolkin alkupuolisko sisällöstään voi koosteena kullekin antaa. Mitä sen yli olet viemässä ja kuinka luottavaisesti voit tulevaan suhtautua? Tzolkinin oikean puoliskon maskuliiniseen energialaatuun toki kuuluvat elämän fyysiset lainalaisuudet ja niiden kanssa toimiminen, kuten kehosta ja elämänpiiriin kuuluvista ihmisistä ja rakenteista huolenpitäminen.

Ennen polariteetin vaihtumista feminiiniselle puolelle, koko kuudes tzolkin sarake edustaa maskuliinisen voimankäytön vahvinta aluetta. Otsakkeen viittaus rautaporttiin kuvaa mielen itsepintaista halua hallita ja kantaa elämän fyysiset aikaansaannokset mukanaan, mikä ei kuitenkaan ole mahdollista. Porttipäivät voivat hankalimmillaan näyttäytyä rautaporttien kaltaisin massiivisina haasteina, joiden avaaminen edellyttää ylikorostuvaa velvollisuuksien täyttämistä ja voimavarojen kohdistamista olemattomien mieltä häiritsevien uhkakuvien torjuntaan. Tällöin kuvaan tulevat jäykät ja hierarkkiset toimintatavat ja hyödytön voimankäyttö. Pysyvyyden tavoittelu itseisarvona kun kovin mielellään luo illuusiota itsensä ympärille.

Mitä portin symboliikasta pitäisi ajatella? Kulkuväylän osoittajana portti yleensä pysäyttää liikkeen ainakin hetkeksi. Se voi olla lukittu, suljettu, raollaan tai kutsuvasti avoin, mutta silti haastava ja ehkä pelottavakin. Portti tavallaan tiivistää matkan yhden vaiheen ja mahdollistaa siirtymisen paikasta tai olotilasta toiseen. Tämä kuitenkin edellyttää vähintäänkin pientä itsetutkiskelua ja tahtoa etsiä sellaisia avaimia, jotka mahdollistavat tietoisuuden kohoamisen. Kaikki portit eivät ole fyysisesti nähtävissä vaikka niiden olemassaolosta olisimme tietoisia. Näiden vihkimysporttien kaltaisten pisteiden paljastuminen on usein kiinni omasta valmiudestamme hyväksyä tiettyjä asioita itsessämme. Porteista suurimpana ja lopullisimpana pidetään luonnollisesti kuolemaa, jota vastaa varsinkin haluamme taistella.  Kuitenkin elämä parhaimmillaan on toistuvaa pientä kuolemista erinäisille asioille.

Voimankäytön ja sinnikkään yrittämisen rinnalla on kuitenkin vaihtoehto, joka ei väännä rautalankaa tai käytä raskaita valumuotteja ajatustensa ikuistamiseen tai huomion saamiseen. Raudallahan viitataan materiaalisen maailmankuvan luonteeseen ja siihen millaisin suhtautumistavoin elämän aineelliseen muotoon on suhtautunut tai kuinka jäykkiin reaktioihin oman uskonsa on sitouttanut. Tuo vaihtoehto on antautuminen. Kun kaikki voitava on tehty, ei oikeastaan muuta enää jää. Silti se voi olla ja tuottaa enemmän kuin ikinä olisi voinut uskoa.

Sisältö on ulkoista kuorta arvokkaampaa. Parhaimmillaan`` sampo`` jauhaa kun emme ahnehdi ja huomioimme oikeudenmukaisuuden toteutumisen. Lunaarinen Sillanrakentaja muistuttaa, että elämän kiinteiden ja kantavimpien rakenteiden tarve on hetkittäistä. Niiden tehtävä on vain luoda perusta elämänsisällön ytimen esiin saattamiseksi ja houkutella avaamaan ovia syvemmille tietoisuuden tasoille. Timanttien kirkastamiseksi elämäntie kehystetään joskus niin raskaisiin puitteisiin, että sitä on vaikea olla tuomitsematta vääräksi tai epäoikeudenmukaiseksi. Kuitenkin vain hyväksymällä koettu ja luopumalla leimautumisesta sisällön aineellisiin tuloksiin, voimme vapauttaa itsemme ja tunnistaa totuudenmukaisemman minämme.

Maya- astrologi Esa Hyppönen