In Lake` ch, Sinä olet toinen Minä

Kirjoitettu: 14.1.2019

Tzolkinin viidennellä lohikäärmejaksolla (14.1.–2.2.19) perusluottamuksen taso punnitaan. Se patistaa liikkeelle, käynnistämään toimintoja ja laittamaan koneistot palvelemaan niitä tarkoituksia, jota varten ne on alun perin luotu.

Lohikäärme haluaa ottaa tilanteet haltuun. Sillä on kaikki eväät luoda suunnitelmia ja lähteä toteuttamaan niitä, varsinkin kun elämänsisällön laatuvaatimukset ovat kirkastuneet. Kun tekemiselle on selkeä tarkoitus tai näkyvä tarve, motivoitunut asenne vie vauhdilla eteenpäin. Silti mistään aivan uudesta ei ole kysymys. Monien juttujen ympärillä on saatettu pyöriä aiemminkin, mutta nyt paikallaan polkeminen ei tule kysymykseen. Liike ja muutos vetävät puoleensa yhä enemmän ja siksi tekemisen tavoitteellisuus olisi hyvä pitää menossa mukana.

Lohikäärmettä ohjaavan soinnun kolme vaikutusalueella aiemmin määriteltyjen suuntien ympärille on luotu selkeä kehä. Tuo ympyrän sisään rajattu toimintaympäristö alkaa kokea sisältöään ja purkaa vastakkaisuuksien ylläpitämiä jännitteitä. Keskeinen osa tuosta purkamisesta liittyy erilaisuuden hyväksymiseen. Kun moninaisuuden ilmentymät saadaan sopimaan samaan kuvaan ilman hajottavia ristiriitoja, ollaan jo lähellä sitä kauneutta, jota ajanjakso voi katsojan silmiin tuottaa. Silti mikään ei ole itsestään selvää. Otteen lujuus tai tahtotilan selväksi tekeminen eivät aina kerro tehokkuudesta. Tiukalla asenteella voi myös viedä hapen ja tyrehdyttää hyvän tarkoituksen, siksi tilannetajulle ja oikeassa paikassa joustamiselle on omat hetkensä.

Luottamusta omiin mahdollisuuksiin ei oikeastaan voi todistaa muulla kuin rohkealla osallistumisella ja ideoiden esiin tuomisella. Mihin tuo osallistuminen sitten viittaakaan, ainakin palvelutekijät kannattaa pitää keskeisessä roolissa. Palvelulle voi olla monia määreitä, mutta valmius ja halua auttaa kuuluvat sen perustekijöihin. Antaminen ja hyvän kierrättäminen ovat myös avaimia runsauteen, joka jakson aikana voi saada muitakin kuin materiaalisia ulottuvuuksia. Pohtimisen arvoista on, kuinka hyvinvoinnin edistämiseen voisi esimerkiksi olosuhteiden osalta itse vaikuttaa.

Myös näkemisen taito on korostumassa, niin valitsevan Kotkan vuodenajan, kuin Lohikäärmeen näköaistikenttää stimuloivalla myötävaikutuksella. Kotkan katse kiertää koko näkymäkenttää ja kykenee rekisteröimään sieltä pieniä yksityiskohtia. Näiden detaljeiden arvo voi nousta kokoaan suuremmaksi ja siksi mielenkiinnon herättänyttä kohdetta ei pidä sivuuttaa kevein perustein.

Uskallus katsoa, nähdä laajemmin, syvemmin, sekä tulla itse nähdyksi, kuvastavat aistikentän vallitsevaa olemusta. Lohikäärmeen katseessa on maskuliininen voiman vivahde joka ei pyydä anteeksi olemassaoloaan. Se hakee katsekontaktia ja suoraa palautetta. Tässä olen, tällainen minusta on tullut, huomaa ja ota minut huomioon. Tai kuten mayat tervehtivät toisiaan sanoin; In Lake´ ch; Sinä olet toinen Minä. Se pistää miettimään, onko lopulta olemassakaan ketään muita kuin Me?

Maya-astrologi Esa Hyppönen