Vuoden vaihteessa loistavat Tähdet

Kirjoitettu: 31.12.2018

Gregoriaaninen kalenterivuosi käynnistyy Keltaisen Sähköisen Tähden merkissä. Se tuo olemuksellaan vuoden alkuun liikkeelle potkivaa energisyyttä, joka voi näkyä myös kilpailuhenkisyyden ja voitontahdon voimistumisena. Mutta mitä voitettavaa näköpiirissä on ja mitä roolia häviämisen pelko tässä näyttelee?

Gregoriaaninen vuodenvaihde edustaa puolivälin etappia Mayojen kuukalenterin Kosmisen kuun vuodelle. Tähän tunne-elämää rikastuttavaan vuoteen Tähti antaa lisälatausta temperamentikkaalla tulielementin voimallaan, joka oikein annosteltuna vahvistaa tahtotilaa päättää elämänsisällön keskeisistä kysymyksistä.

Elementteinä vesi ja tuli (kuu ja tähti) eivät tosin ole helpoimmin yhdistettäviä, mutta silti ne ovat toisilleen välttämättömiä tasapainotekijöitä. Veden heittäminen tuleen ei ole viisasta ainakaan silloin, jos tarkoitus on olla tukahduttamatta sitä. Vaikeaa on myös saada tulta tarttumaan vettyneeseen puuhun. Mutta asioiden rajaamiseksi ja ideoiden kiteyttämiseksi Tähden iskevälle tulisieluisuudelle on käyttöä. Äärimmäisyydet onkin syytä jättää vähemmälle huomiolle ja keskittyä lähimpänä oleviin, välitöntä tarttumista vaativiin asioihin, jotka mahdollisesti tarvitsevat valmistuakseen vielä ohjausta ja tukea. Oman palveluspolun suuntaa ja muotoa ollaan kirkastamassa.  Myös vastuuta aloitettujen asioiden suhteen on aiheellista pohtia, onko niille voinut antaa kaiken sen mitä annettavissa on ollut? Pienemmätkin onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä itseluottamuksen ja riippumattomuuden tunteiden vahvistamiseksi. Tähtiaineksen on saatava loistaa.

Epävarmuus ottaa tärkeäksi koettuja ja ehkä arkojakin asioita esiin, voi juontaa juurensa aiemmista negatiivisista kokemuksista. Erityisesti esiin nostettujen epäkohtien mittakaava on saattanut nousta kokoaan suuremmaksi ja johtaa väärinkäsityksiin, joiden oikaisuun ei ole enää löytänytkään oikeita välineitä. Silti tunteiden ilmaiseminen ja siltä osin ilmapiirin puhdistaminen on edelleen toimivin tapa avata keskusteluyhteyksiä, vaikka se toisi ilmeisen vastakkainasettelun mahdollisuuden.

Taistella voi kuitenkin monen asian puolesta ja monella tapaa. Tähden tapa on oikeamielisyyden puolustaminen, siksi se vetää puoleensa rakkautta saadakseen riitasoinnut näkyviin ja muunnettua valoksi. Tehtävä on kuitenkin haastava ja voi johtaa vainoharhaisiin ajatuksiin tilanteissa, joissa toden ja valheen rajaa jää epäselväksi. Tästä johtuen myös kompromissien omaiset väliaikaisratkaisut tulevat mahdollisiksi, koska harmonian ylläpitäminen on lopulta tärkeämpää kuin jatkuva kilpailu paremmuudesta. Pieni sopu on parempi kuin lihava riita. Muutenkin tuloksettomaksi havaitusta taistelusta kannattaa sanoutua irti ajoissa. Keskeneräiset tavoitteet onkin parempi nähdä stimuloivina kehityskohteina, kuin epäonnistumisina. Tiedosta, että jokainen kokemus tuo vain lisää tietoa ja varmuutta siitä, kuinka seuraava askel kannattaa ottaa.

Mitä tähteä siis seurata? Oletko löytänyt oman kiintotähtesi valon vai liikutko virvatulten viemänä, ehkä ominta loistoasi vielä epäillen ja tunnustellen?

Mikä elämäntilanteesi johtotähtenä nyt onkaan, keskeistä on se eleganssi joka pääsee esiin mahdollimman monen osatekijän löytäessä oman paikkansa kokonaisuudessa. Eleganssi on sisäinen ominaisuus, joka tulee ilmi ulkoisen toiminnan kautta kauneutena, jota löytyy kaikkialta ja kaikista.  Vaikka maailman vaakakupit eivät mielestäsi olisikaan aivan kohdallaan, voit milloin tahansa luoda täydellisen tasapainotilan sisällesi ja olla huojumaton tuossa totuudessa. Tähden kauneus toteutuu sielun toiveista, sen valovoimaisuudesta ja ilosta, että voi ja kykenee säteilemään oman sisäisen loistonsa eleganssia sellaisissakin tilanteissa, joissa se ei ole aivan päivän selvää ja yksinkertaista.

Maya-astrologi Esa Hyppönen