Sininen Sähköinen Käsi on talvipäivänseisauksen Maya-merkki

Kirjoitettu: 20.12.2016

 

Käsi tuo tiedon parannuksesta ja Apina leikkimielisyyden ylläpitämisen tärkeydestä. Ihminen avaa ovia tahdon vapauden huomioimisella, Maa haastaa tahdistumaan oikeisiin rytmeihin ja Taikuri puhkaisee kuplat myyttien ympäriltä. Sininen linna positio luo organisoidun toiminta-alustan, jolle Käärmeen aaltojakso voi laskea intohimoiset ideansa kehittymään turvallisesti.

Sininen Sähköinen Käsi aloittaa viimeisen vuosineljänneksen. Talvipäivänseisaus päättää syksyn ja vie ihmisen talvikauden alkuun ja yli gregoriaanisen vuodenvaihteen. Tänä vuoden pimeimpänä hetkenä aurinko symbolisesti syntyy meille uudelleen ja alkaa taas ohjata matkaamme pimeydestä kohti kevään valoa ja kirkkautta.

Historian aikana talvipäivänseisaukseen on liitetty ehkä kaikkein eniten mytologioita ja kansanperinteitä, kuin mihinkään muuhun vuodenkierron vaiheeseen. Tosin aikojen saatossa näiden myyttisten riittien juurimerkitykset ovat monilta osin menettäneet alkuperäistä voimaansa. Vuoden 2012 talvipäivänseisaus toi tähän kuitenkin mukanaan erikoislaatuisen poikkeuksen.

Mayojen kalenterisyklien nollautuminen on näkyvissä positiivisena sisäisenä muutosvirikkeenä kaikissa myöhemmissä talvipäivänseisauksissa.  Se loi globaalin, kollektiivisen ponnahduspisteen, joka antoi mandaatin lähteä luomaan todeksi jotain täysin omaa ja ainutkertaista, siksi myös tämä talvipäivänseisauksen hetki kantaa syvällistä uuden alun muutosvoimaa henkisellä ja emotionaalisella tasolla. On aika lähteä synnyttämään henkilökohtaista sisäistä aurinkoa yhä korkeammalle tietoisuudentasolle.

 

Sisäisen ja ulkoisen yhdistämistä

Talvi ja vuoden pimeimpään hetkeen laskeutuminen voivat siis osaltaan auttaa hidastamaan pakkotahtisen elämäntavan hallitsevuutta.  Päivänvalon vähyys ja jäätävä ilmanala karsivat osin omalla painollaan pois osan spontaaneimmista aktiviteeteistä.  Nyt ei tehdä hätäisiä päätöksiä, vaan asioita pohditaan ja sulatellaan perusteellisemmin. Vaikka joulun tekeminen saa yhä monet kiirehtimään ja juoksemaan kilpaa ajan kanssa, syttyvät myös kynttilät, kuin ajatukset äärettömästä hiljaisuudesta ja olemisen yksinkertaisista perusmerkityksistä.  Sisäinen rauha ikään kuin kutsuu luotaamaan itseään. Se kaipaa tulla löydetyksi meissä kaikissa. Ehkä löydät sen retriiteistä, yhteisistä hetkistä ystävien kanssa tai vaikka hyvästä kirjasta.

Talvipäivänseisauksen sanoma kertoo kuitenkin myös siitä, että sisäisen rauhan ja tasapainotilan löytämisen edellytys ei ole luopuminen jostain olemisen tai tekemisen tavasta, vaan painopiste voi olla motiivien ja asenteiden hienosäädössä.  Tämä aika on joka tapauksessa luontevaa minuuden ja koko yleisen hyvinvoinnin kartoittamiselle. Kehon viisautta kannattaa kuunnella ja kohdistaa eheyttävät toimenpiteet sinne, mistä huomiota vaativat signaalit lähtevät.

 

Kontrollin säilyttäminen

Ethän anna sisätilojen kirkkaiden keinovalojen ja näyttöpäätteiden viedä voimaa sisäiseltä auringoltasi ja vangita sinua aikataulutusten ja määräaikojen pakkotahtisuuteen. Sillä jos et ole tarkkana, se käy helposti eikä mikään panostus silloin täytä mielen loputonta nälkää olla egon ohjaama, tehokas ja tuottava, aina jossain reagointivalmiudessa oleva sosiaalisen median ja yhteiskunnan osa. 

Vaikka vuodenloppu on monille yhteenvedon aikaa vuodentapahtumista, on menneestä kyettävä myös irtautumaan ajoissa. Käsi loppuun saattamisen voimana tukee kaikkia pyrkimyksiä irrottautua vanhoista kaunoista ja rasitteista.  Fyysisen tason mestaruutta kuvaavana merkkinä se tukee kaikkia omaperäisiä tapoja luoda luonnollista vakautta elämään omien vahvuuksien kautta. Keskeneräisyyksistä tai voimattomuuden tunteista ratkaista menneisyyteen liittyviä komplekseja, ei pidä kuitenkaan tehdä itselleen painolastia. Tässäkin tapauksessa huomioi anteeksiantamisen negaatioita purkava mahti ja voima.

Sointu kolme palvelee tämän jakson aikana selkeämmän itsetuntemuksen tarkoitusperiä. Liike on nyt enemmän sisäistä toimeliaisuutta ja mielenalueiden kartoitusta.  Se kysyy miten ulkoiset olosuhteet voisivat vielä täydellisemmin edistää niitä sydämen toiveita ja odotuksia, joita sisäisyydestä on pyrkimässä esiin. Kun palvelet aitoa sisäistä itseäsi, voi maailmakin palvella sinua yhä paremmin.

 

Maya-astrologisi

Esa Hyppönen